XVI Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu 2020

Event date

Saturday, November 14, 2020

Place

Mosina

Sign up deadline

02.11.2020 - 08.11.2020
Archival event

Event information

Nazwa zawodów: XVI Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu 2020

Data zawodów: 14/15 listopada 2020

Miejsce rozegrania zawodów: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie ul. Krasickiego 16

Organizator: Berserkers Team Wielkopolska Osoba kontaktowa: Piotr Rutkowski, tel.: 512 875 648 Mail: wlkpbjj@wp.pl

REJESTRACJA Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, pas i kategorię wagową

UWAGA! W przypadku opłat grupowych, dane każdego zawodnika muszą być wymienione(nazwiska). W przeciwnym razie pieniądze będą odsyłane a zgłoszenie nie uznane.

Opłata startowa w wysokości:

100 zł w terminie (02/11/2019 – 08/11/2020)

Brak wpłaty (zaksięgowanej na rachunku bankowym organizatora w wyznaczonym terminie oraz odpowiedniej dla terminu wysokości lub brak mejla z potwierdzenia wpłaty z banku) jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach.

Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu/przekazu na wskazane poniższe dane:

KLUB BERSERKERS TEAM WIELKOPOLSKA

ŚLUSARSKA 14/2

61-778 POZNAŃ

Konto: 57 1140 2004 0000 3402 8026 5218

Terminy zgłoszeń: termin zgłoszeń i wpłat upływa we niedziele 8 listopada o godzinie 23:59

UWAGA: Brak drugiego terminu

Na listach startowych i w drabinkach nie znajdą się osoby, które niepoprawnie się zarejestrowały w panelu zgłoszeniowym. Osoby poprawnie zapisane bez zaksięgowanej na koncie wpłaty bądź jej potwierdzenia (załączonego w panelu bądź wysłanego na adres mail) będą specjalnie oznaczone w panelu. Gdy zamknie się możliwość rejestracji zawodnicy źle zapisani(waga), nie zapisani - nie zostaną dopuszczeni do zawodów i wpisowe nie zostanie zwrócone.

Ze względu na czerwoną strefę epidemiologiczną na obiekcie zostają wprowadzone następujące obostrzenia:

 • na obiekt będą wpuszczane tylko osoby zapisane w panelu. Osoby niepełnoletnie będą wpuszczane wraz z jednym opiekunem(rodzic/trener) który będzie musiał wpisać się na listę dodatkowa na miejscu.
 • przy wejściu każdy zawodnik zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała
 • zawodnicy będą podzieleni kategoriami na grupy do 150 osób,
 • po zakończonej rywalizacji z danej grupy nastąpi przerwa na dezynfekcje sali. Do tego czasu wszyscy są zmuszeni opuścić obiekt. W razie nie stosowania się do zaleceń zawody zostaną przerwane. W skrajnych przypadkach osoba wraz z klubem, który reprezentuje zostanie dyskwalifikowana (wpisowe nie będzie wówczas oddawane).
 • na obiekcie należy zakrywać usta i nosa za pomocą maski, przyłbicy itp. oraz dezynfekować dłonie (pojemniki zostaną rozmieszczone w różnych miejscach hali) . Dla własnego bezpieczeństwa każdy ze startujących powinien posiadać płyn dezynfekujący na własny użytek.
 • w trakcie wejścia na obiekt należy oddać oświadczenie wymagane przez Główny Inspektorat Sanitarny (Oświadczenie Sanitarne)– bez tego nie ma możliwości startu
 • każda osoba przebywająca na hali zobowiązana jest do noszenia maseczki oraz utrzymywania dystansu społecznego (1,5 m)

Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu musi:

 • posiadać aktualne badania lekarskie (sportowe).
 • posiadać ubezpieczenie NNW
 • posiadać dokument tożsamości
 • posiadać odpowiedni strój do walki(Ważenie w stroju)
 • osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach
 • spełnić kryterium wagowe
 • przestrzegać zasad dotyczących obostrzeń oraz podpisać oświadczenie dotyczące Covid19.

Zasady walki Reguły bjj wg „IBJJF” https://ibjjf.com/books-videos

Kategorie wagowe oraz zaawansowania Gi:

Seniorzy:

– białe pasy: -57,5kg, -64kg, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg, -88,3 kg, -94,3 kg, -94,3 kg, -100,5 kg, +100,5 kg

– niebieskie pasy: -57,5kg, -64kg, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg, -88,3 kg, -94,3 kg, -94,3 kg, -100,5 kg, +100,5 kg

– purpurowe: -57,5kg, -64kg, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg, -88,3 kg, -94,3 kg, -94,3 kg, -100,5 kg, +100,5 kg

– brązowe: -57,5kg, -64kg, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg, -88,3 kg, -94,3 kg, -94,3 kg, -100,5 kg, +100,5 kg

– czarne pasy: : -57,5kg, -64kg, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg, -88,3 kg, -94,3 kg, -94,3 kg, -100,5 kg, +100,5 kg

Seniorki:

– białe pasy: -48,5 kg; -53,5 kg; -58,5 kg; -64 kg; -69 kg; -74 kg; -79,3 kg; +79,3 kg

– niebieskie pasy: -48,5 kg; -53,5 kg; -58,5 kg; -64 kg; -69 kg; -74 kg; -79,3 kg; +79,3 kg

– purpurowe pasy: -48,5 kg; -53,5 kg; -58,5 kg; -64 kg; -69 kg; -74 kg; -79,3 kg; +79,3 kg

– brązowe i czarne pasy: -48,5 kg; -53,5 kg; -58,5 kg; -64 kg; -69 kg; -74 kg; -79,3 kg; +79,3 kg

Juniorzy (rocznik 2004-2003):

bez podziału na pasy: 53,5kg; -58,5kg; -64 kg; -69 kg; -74 kg; -79,3 kg; -84,3 kg; -89,3 kg; +89,3 kg

Juniorki (rocznik 2004-2003):

bez podziału na pasy: -44,3 kg; -48,3 kg; -52,5 kg; -56,5 kg; -60,5 kg; -65 kg; +65 kg

Juniorzy Młodsi (rocznik 2006-2005):

bez podziału na pasy: -44,3 kg; -48,3 kg; -52,5 kg; -56,5 kg; -60,5 kg; -65 kg; -69 kg; -73 kg; +73 kg;

Juniorki młodsze (rocznik 2007-2005):

bez podziału na pasy: -36,3 kg; -40,30 kg; -44,3 kg; -48,3 kg; -52,5 kg; -56,5 kg; -61 kg; +61 kg;

Masters 1 (1990 - 1985):

– białe pasy: -70 kg; -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg – niebieskie pasy: -70 kg; -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg – purpurowe pasy: -70 kg; -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg – brązowe i czarne pasy: -70 kg; -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg

Masters 2 (1984 - 1980):

– białe pasy: -70 kg; -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg

– niebieskie pasy: -70 kg; -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg

– purpurowe pasy: -70 kg; -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg

– brązowe i czarne pasy: -70 kg; -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg

Masters 3 ( 1979 i starsi):

– białe pasy: -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg

– niebieskie pasy: -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg

– purpurowe pasy: --76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg,5 kg

– brązowe i czarne pasy: -76 kg; -82,3 kg; -88,3 kg; -94,3 kg; -100,5 kg; +100,5 kg

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 • ważenie i weryfikacja dokumentów następuje przed pierwszą walką zawodnika (dotyczy wszystkich kategorii wagowych), Podane wagi są wagami zawodnika ubranego w strój, w którym startuje. Podczas zawodów będzie waga legalizowana, na której będzie weryfikowana „dyskusyjna” waga zawodnika. Jej wskazanie jest ostateczne i niepodważalne
 • w przypadku nie wystartowania zawodnika w zawodach wpisowe nie będzie zwracane. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zawodnik dozna kontuzji i powiadomi o tym przed zawodami organizatora i przedłoży zaświadczenie od lekarza.