Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w BJJ Gi

Event date

Sunday, October 11, 2020

Place

Poznań, KS Sobieski

Sign up deadline

28.09.2020 - 07.10.2020
Archival event

Event information

Nazwa zawodów:

 • I Mistrzostwa Wielkopolski w Brazylijskim Jiu-Jitsu Gi Poznań 2020 - dorosłych
 • I Mistrzostwa Wielkopolski w Brazylijskim Jiu-Jitsu Gi Poznań 2020 – dzieci i młodzieży

Data zawodów: 11 Października 2020

Miejsce rozegrania zawodów: Hala KS SOBIESKI POZNAŃ na osiedlu Jana III Sobieskiego 22G, Poznań.

Organizator: Berserkers Team Wielkopolska

Osoba kontaktowa: Piotr Rutkowski, tel.: 512 875 648

Mail: wlkpbjj@wp.pl

REJESTRACJA

 • Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, pas i kategorię wagową
 • UWAGA! W przypadku opłat grupowych, dane każdego zawodnika muszą być wymienione(nazwiska). W przeciwnym razie pieniądze będą odsyłane a zgłoszenie nie uznane.

 • Opłata startowa w wysokości:

  • 70 zł w I terminie (28/09/2019 – 04/10/2020)
  • 130 zł w II terminie (05/10/2020 – 07/10/2020)
 • Brak wpłaty (zaksięgowanej na rachunku bankowym organizatora w wyznaczonym terminie oraz odpowiedniej dla terminu wysokości lub brak mejla z potwierdzenia wpłaty z banku) jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach.
 • Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu/przekazu na wskazane poniższe dane: 
KLUB BERSERKERS TEAM WIELKOPOLSKA			
ŚLUSARSKA 14/2			
61-778 POZNAŃ			
Nip:  783-168-82-67			
Konto:  57 1140 2004 0000 3402 8026 5218
 • Terminy zgłoszeń:
  • termin pierwszych zgłoszeń i wpłat upływa we niedziele 4 października o godzinie 23:59
  • drugi termin zgłoszeń i wpłat upływa w środę 7 października o godzinie 23:59. Po tym terminie nie będzie możliwe zapisanie się na zawody.
 • Organizator zastrzega sobie zamkniecie panelu zapisów w przypadku gdy liczba zapisanych osób przekroczy 250.

Na listach startowych i w drabinkach nie znajdą się osoby, które niepoprawnie się zarejestrowały w panelu zgłoszeniowym. Osoby poprawnie zapisane bez zaksięgowanej na koncie wpłaty bądź jej potwierdzenia (załączonego w panelu bądź wysłanego na adres mail) będą specjalnie oznaczone w panelu.

Zasady walki Reguły bjj wg „IBJJF” http://ibjjf.org/referees/rules/

Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu musi:

 • posiadać aktualne badania lekarskie (sportowe).
 • posiadać ubezpieczenie NNW
 • posiadać dokument tożsamości 
 • posiadać odpowiedni strój do walki
 • osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach
 • spełnić kryterium wagowe
 • przestrzegać zasad dotyczących obostrzeń oraz podpisać oświadczenie dotyczące Covid19

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 • ważenie i weryfikacja dokumentów następuje przed pierwszą walką zawodnika  (dotyczy wszystkich kategorii wagowych), 
 • Podane wagi są wagami zawodnika ubranego w strój, w którym startuje. Podczas zawodów będzie waga legalizowana, na której będzie weryfikowana „dyskusyjna” waga zawodnika. Jej wskazanie jest ostateczne i niepodważalne
 • Zawodnik, może starować tylko w jednej kategorii wagowej.
 • Dopuszcza się startowanie w dwóch kategoriach wiekowych(junior-senior,senior-masters).Wówczas opłatę startową należy uiścić za każdą z tych kategorii - zaznaczając to w potwierdzeniu przelewu
 • planowana kolejność i miejsce walk (nr maty) rozegrania walk dla poszczególnych dywizji  i kategorii wagowych będzie podane po terminie wpływu zgłoszeń zawodników. 
 • koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
 • koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywa startujący
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody, 
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,