SOLT 10 x DZIK: Mistrzostwa Polski 2024 (NO-GI)

#Submission Only

Event date

9/7/24 - 9/8/24

Place

Warszawa, Osir Włochy, ul. Gładka 18

Sign up deadline

29.03.2024 - 01.09.2024
Registration ends: in 1 month

Event information

SOLT 10 x DZIK: Mistrzostwa Polski 2024 (NO-GI)

 • Data: 7-8 września, 2024
 • Miejsce: Osir Włochy, ul. Gładka 18, Warszawa
 • Organizator: SOLT FEDERATION -Formuła: NO-GI
 • Zasady: SOLT / Submission Only

Terminy i opłaty startowe za kategorię

 • Pierwszy termin - od 19 marca do 4 sierpnia 2024
Kategoria Cena
Dzieci / juniorzy 100 zł
Dorośli 120 zł
Open pro 100 zł
 • Drugi termin - od 4 sierpnia do 25 sierpnia 2024
Kategoria Cena
Dzieci / juniorzy 100 zł
Dorośli 180 zł
Open pro 100 zł
 • Trzeci termin - od 26 sierpnia do 1 września 2024
Kategoria Cena
Dzieci / juniorzy 160 zł
Dorośli 220 zł
Open pro 100 zł

Nagrody finansowe

OPEN PRO NO-GI - KOBIETY & MĘŻCZYŹNI

 • 1 miejsce - 3000 PLN
 • 2 miejsce 2000 PLN
 • 3 miejsce 1000 PLN

Kategorie zaawansowania:

 • BIAŁE PASY - Poniżej 2 lat doświadczenia w sportach takich jak BJJ / SAMBO / MMA / JUDO / ZAPASY oraz w innych sportach chwytanych
 • NIEBIESKIE PASY - 2-5 lat doświadczenia w sportach takich jak BJJ / SAMBO / MMA / JUDO / ZAPASY oraz innych sportach chwytanych
 • PURPUROWE PASY - powyżej 5 lat doświadczenia w sportach chwytanych
 • PRO (brązowe + czarne pasy)

Istnieje możliwość startu w obu formułach, wielu kategoriach wagowych, zaawansowania oraz w różnych kombinacjach kategorii wiekowych – warunkiem jest rejestracja w każdej z kategorii oraz wpłacenie odpowiedniej kwoty za ilość kategorii, w których zawodnik zamierza wystartować. W przypadku startu, w wielu kategoriach jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe nałożenie się walk w harmonogramie, jednak po zgłoszeniu tego do sędziów, w trakcie trwania zawodów postaramy się zapewnić maksymalną możliwą przerwę pomiędzy walkami.

Czasy walki według kategorii NO-GI:

 • ADULT / MASTER I / MASTER II / MASTER III – 5 minut + 1,5 minuty dogrywki
 • KIDS 13-15 lat / JUNIOR – 4 minuty + 1 minuta dogrywki
 • KIDS 4 - 6 lat / KIDS 7-9 lat / KIDS 10-12 lat - 3 minuty

Kategorie wagowe:

Lista kategorii wagowych dostępna na dole strony - przewiń, aby zobaczyć pełną listę.

Kategoria OPEN PRO

Tradycyjnie jak podczas każdego turnieju SOLT rozegramy kategorię OPEN PRO NO-GI, w których zawodnicy będą rywalizować o nagrody finansowe oraz tytuł najlepszego zawodnika turnieju bez podziału na kategorie wagowe.

Harmonogram & Drabinki

Harmonogram oraz drabinki pojawią się w panelu 4 września. Znajdziesz je w zakładce Harmonogram & Drabinki na górze strony.

Ważenie i weryfikacja

Ważenie oraz weryfikacja będą odbywać się w 3 punktach jednocześnie. Ważenie będzie odbywać się według harmonogramu, który zostanie opublikowany po zamknięciu rejestracji oraz publikacji drabinek. Ważenie odbywa się w dowolnym stroju (może być w bieliźnie). Tolerancja wagowa wynosi 0.00kg - dotyczy również kategorii dziecięcych. W przypadku przekroczenia limitu zawodnicy otrzymują dyskwalifikację. Nie ma możliwości zmiany kategorii wagowej w dniu zawodów. Zmianę kategorii można wykonać we własnym zakresie do końca ostatniego etapu rejestracji tj. 1 września do godziny 23:59.

Mata rozgrzewkowa

Podczas turnieju będzie dostępna mata / strefa rozgrzewkowa dla zawodników.

Trenerzy

Razem z zawodnikiem do strefy walki (ogrodzona strefa wokół mat) może udać się 1 trener.

Obowiązkowe dokumenty

Zawodnicy chcący wystartować w turnieju poczas weryfikacji muszą posiadać dowód tożsamości, aktualne badania sportowe uprawniające do startu w zawodach BJJ. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach. Wzór zgody do pobrania tutaj: POBIERZ WZÓR ZGODY DO UZUPEŁNIENIA.

W przypadku braku tych dokumentów zawodnicy nie zostaną dopuszczeniu do startu, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Zwrot opłaty startowej jest możliwy jedynie do końca I terminu rejestracji.

Ubezpieczenie NNW w cenie startowego

Jako organizator ubezpieczamy wszystkich zawodników startujących w zawodach SOLT 10 x DZIK: Mistrzostwa Polski (NO-GI) podstawowym, obowiązkowym ubezpieczeniem NNW. Ubezpieczenie NNW - to polisa świadcząca jednorazową wypłatę za uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. NNW na sumę ubezpieczenia 10 000 zł, 1% uszczerbku na zdrowiu to 100 zł wypłaty. Polisa nie odpowiada za poniesione koszty leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem ani jego następstwami. W związku z tym przy weryfikacji nie będzie wymagane okazanie ubezpieczenia. Polisa zostanie zawarta po zamknięciu rejestracji w firmie PZU, a obsługą polisy zajmuje się firma DRZEWOPOLIS.PL. Jeśli interesuje Cię dodatkowy, rozszerzony pakiet ubezpieczeniowy możesz go zakupić we własnym zakresie. Zapraszamy do kontaktu z firmą DRZEWOPOLIS.PL - Łukasz Janeczek - Tel.: 574 608 704 @: lukasz.janeczek@drzewopolis.pl. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dostępne na stronie www.pzu.pl.

Dane do tradycyjnego przelewu

Fundacja Klub Sportowy NEXT LEVEL BJJ ul. Armii Krajowej 21, 45-071 Opole. Bank account number: 42 1050 1504 1000 0090 3099 8562 (Polska) SWIFT: INGBPLPW IBAN: PL 42 1050 1504 1000 0090 3099 8562

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko zawodnika, kategorię zaawansowania, kategorię wagową, klub.

UWAGA!

Jako organizator zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby zawodników.

Zastrzegamy sobie możliwość połączenia najbliższych kategorii wagowych lub kategorii zaawansowania w przypadku małej ilości osób startujących.

Zawodnicy chcący wystartować w turnieju muszą posiadać aktualne badania sportowe uprawniające do startu w zawodach BJJ. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach. Wzór zgody znajdziecie w plikach do pobrania.

W przypadku braku tych dokumentów zawodnicy nie zostaną dopuszczeniu do startu, a wpisowe nie podlega zwrotowi.

Zwrot opłaty startowej jest możliwy jedynie do końca I terminu rejestracji.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ (KRS: 0000627156, NIP: 7543123466, REGON: 364939465).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy poprzez adres e-mail: info@subonlyleague.com .

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda k na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu kontaktowym zawartym na stronie www.martialmatch.com. FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ może przekazywać dane osobowe kontaktującego swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmą ubezpieczeniowym w celu zawarcia grupowych polis NNW, dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z jego poleceniami.

FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kontaktującemu się z FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

Prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo żądania sprostowania jego danych osobowych, prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ przetwarza dane na podstawie zgody z kontaktującego się zawartej na stronie www.martialmatch.com

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się ze FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ (dane kontaktowe powyżej). W zakresie, w jakim dane kontaktującego się są przetwarzane na podstawie jego zgody– ma on prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kontaktującego się przed jej wycofaniem. Kontaktujący się może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub mailowy Administratora Danych Osobowych. Kontaktującemu się przysługuje także także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna lista kategorii wagowych:

MĘŻCZYŹNI (ADULT / MASTER I +30 / MASTER II +35 / MASTER III +40):

 • 55 kg
 • 60 kg
 • 65 kg
 • 70 kg
 • 75 kg
 • 80 kg
 • 85 kg
 • 90 kg
 • 95 kg
 • +95kg

KOBIETY (ADULT / MASTER I):

 • 45 kg
 • 50 kg
 • 55 kg
 • 60 kg
 • 65 kg
 • 70 kg
 • +70 kg

DZIECI 4-6 lat chłopcy (2018-2020)

 • 20 kg
 • 24 kg
 • 28 kg
 • 32 kg 
 • 36 kg 
 • +36 kg

DZIECI 4-6 lat dziewczynki (2018-2020)

 • 20 kg
 • 24 kg
 • 28 kg
 • 32 kg
 • 36 kg
 • +36 kg

DZIECI 7-9 lat chłopcy (2015 - 2017)

 • 24 kg
 • 28 kg
 • 32 kg
 • 36 kg
 • 40 kg
 • 44 kg
 • +44kg

DZIECI 7-9 lat dziewczynki (2015 - 2017)

 • 24 kg
 • 28 kg
 • 32 kg
 • 36 kg
 • 40 kg
 • 44 kg
 • +44kg

DZIECI 10 - 12 lat cłopcy (2012 - 2014)

 • 32 kg
 • 36 kg
 • 40 kg
 • 44 kg
 • 48 kg
 • 52 kg
 • 56 kg
 • +56kg

DZIECI 10 - 12 lat dziewczynki (2012 - 2014)

 • 32 kg
 • 36 kg
 • 40 kg
 • 44 kg
 • 48 kg
 • 52 kg
 • 56 kg
 • +56kg

JUNIORZY MŁODSI 13 – 15 lat chłopcy (2009 - 2011)

 • 44 kg
 • 48 kg
 • 52 kg
 • 56 kg
 • 60 kg
 • 64 kg
 • 68 kg
 • +68 kg

JUNIORKI MŁODSZE 13 – 15 lat dziewczynki (2009 - 2011)

 • 44 kg
 • 48 kg
 • 52 kg
 • 56 kg
 • 60 kg
 • 64 kg
 • 68 kg
 • +68 kg

JUNIOR ZY 16-17 lat chłopcy (2007 - 2008):

 • 50 kg
 • 55 kg
 • 60 kg
 • 65 kg
 • 65 kg
 • 70 kg
 • 75 kg
 • 80 kg
 • 85 kg
 • +85kg

JUNIORKI 16-17 lat dziewczynki (2007 - 2008):

 • 40 kg
 • 44 kg
 • 48 kg
 • 52 kg
 • 56 kg
 • 60 kg
 • 64 kg
 • 68 kg
 • +68 kg

Zastrzegamy sobie możliwość połączenia najbliższych kategorii wagowych lub kategorii zaawansowania w przypadku małej ilości osób startujących. Zastrzegamy także prawo do zamknięcia rejestracji przed czasem w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby uczestników.

Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".