XIX Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu

#BJJ Gi

Event date

11/11/23 - 11/12/23

Place

OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, Warszawa

Sign up deadline

13.09.2023 - 01.11.2023
Archival event

Event information

XIX Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

INFORMACJE OGÓLNE

Organizator: Flow Events

Kontakt: submissionmp@gmail.com

604692962

Miejsce zawodów: Hala OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40, Warszawa

Data zawodów: 11 – 12 listopada 2023

Warunki uczestnictwa:

 1. Wysłanie zgłoszenia w terminie do 01.11.2023 do godziny 23:59.
 2. Wpłacenie na konto opłaty startowej:
  • 100 zł – od 13.09.2023 do 08.10.2023
  • 150 zł – od 09.10.2023 do 22.10.2023
  • 200 zł – od 23.10.2023 do 01.11.2023
 3. Posiadanie aktualnego orzeczenia od lekarza medycyny sportu, zezwalającego na uczestnictwo w rywalizacji sportowej na zawodach BJJ.
 4. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW obejmującego uczestnictwo w zawodach sportów walki.
 5. W przypadku nieletnich – pisemna zgoda rodziców
 6. Pomyślne przejście weryfikacji przedstartowej

Rejestracja:

 1. Zgłoszenia prosimy składać w panelu rejestracyjnym https://panel-rejestracyjny.pl
 2. Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując: imię i nazwisko, nazwę klubu oraz kategorię, w której zgłoszony jest dany zawodnik
 3. Dane do przelewu:

Mistrzostwa Polski BJJ

Nr rachunku: 21 1140 2004 0000 3802 8403 0143

 1. Wysokość opłaty startowej:
  • 100 zł – od 13.09.2023 do 08.10.2023
  • 150 zł – od 09.10.2023 do 22.10.2023
  • 200 zł – od 23.10.2023 do 01.11.2023
 2. Istnieje możliwość startu w dwóch kategoriach wiekowych.

• Zawodnicy z kategorii Master I, II i III mogą startować również w Adultach

• Junior może startować również w Adultach

UWAGA! W przypadku opłat grupowych, dane każdego zawodnika muszą być wymienione. W tym wypadku należy wysłać maila na adres submissionmp@gmail.com i podać powyższe dane każdego zawodnika.

KATEGORIE RYWALIZACJI

• Dzieci Chłopcy / Dzieci Dziewczynki od 10 do 11 lat (roczniki 2012-2013)

• Młodzicy / Młodziczki od 12 do 13 lat (roczniki 2010-2011)

• Juniorzy młodsi / Juniorki młodsze od 14 do 15 lat (roczniki 2008-2009)

• Juniorzy / Juniorki od 16 do 17 lat (roczniki 2006-2007)

• Adult od 18 lat (roczniki 2005 i wcześniejsze)

• Master I od 30 lat (roczniki 1993 i wcześniejsze)

• Master II od 36 lat (roczniki 1987 i wcześniejsze)

• Master III od 41 lat (roczniki 1982 i wcześniejsze)

Mężczyźni

• Adult

Pasy: Biały, Niebieski, Purpurowy, Brązowy, Czarny

57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg, -88,3kg, -94,3kg, -100,5kg, +100,5kg

• Master 1, Master 2, Master 3

Pasy: Biały, Niebieski, Purpurowy, Brązowy, Czarny

57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg, -88,3kg, -94,3kg, -100,5kg, +100,5kg

• Juniorzy (16 - 17 lat)

Pasy: Białe, kolorowe

-46 kg,-50 kg,-55 kg,-60 kg,-66 kg,-73 kg,-81 kg,+81 kg

• Juniorzy młodsi (14 – 15 lat)

Wszystkie pasy

-38 kg,-42 kg,-46 kg,-50 kg,-55 kg,-60 kg,-66 kg,-73 kg,+73 kg

• Młodzicy (12 – 13 lat)

Wszystkie pasy

-30 kg,-34 kg,-38 kg,-42 kg,-46 kg,-50 kg,-55 kg,-60 kg,-66 kg,+66 kg

• Dzieci - chłopcy (10 - 11 lat)

-24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -39kg -42kg, -45kg, +45kg

Wszystkie pasy

Kobiety

• Adult

Pasy: Biały, Niebieski, Purpurowy, Brązowy - Czarny

-48,5kg, 53,5kg, 58,5kg, 64kg, 69kg, 74kg, 79,3kg, +79,3kg

• Master 1

Pasy: Biały, Niebieski, Purpurowy + Brązowy + Czarny

-48,5kg, 53,5kg, 58,5kg, 64kg, 69kg, 74kg, 79,3kg, +79,3kg

• Juniorki (16 - 17 lat)

Pasy: Białe, kolorowe

-40 kg,-44 kg,-48 kg,-52 kg,-57 kg,-63 kg,-70 kg,+70 kg

• Juniorki młodsze (14 – 15 lat)

Wszystkie pasy

-32 kg,-36 kg,-40 kg,-44 kg,-48 kg,-52 kg,-57 kg,-63 kg,+63 kg

• Młodziczki (12 – 13 lat)

Wszystkie pasy

-25 kg,-28 kg,-32 kg,-36 kg,-40 kg,-44 kg,-48 kg,-52 kg,-57 kg,+57 kg

• Dzieci - dziewczynki (10 - 11lat)

Wszystkie pasy

-24kg, -27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -39kg -42kg, -45kg, +45kg

WERYFIKACJA

Każdy zawodnik musi pomyślnie przejść weryfikację przed rozpoczęciem walk. Weryfikacja będzie odbywała się w punkcie weryfikacyjnym, odpowiednio oznaczonym i widocznym dla wszystkich zawodników.

Aby pomyślnie przejść weryfikację należy:

 1. Zmieścić się, w zadeklarowanym w trakcie rejestracji, limicie wagowym. Uwaga:

• ważenie zawodników odbywa się w kimonie

• przekroczenie limitu wagowego spowoduje natychmiastową dyskwalifikację

• organizator nie przewiduje tolerancji wagowej

 1. Okazać komplet dokumentów:

• dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

• aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza sportowego zezwalające na uczestnictwo w zawodach sportowych

• aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportów walki

• pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach dla dorosłych – w przypadku zawodników nieletnich.

Kategoria Absoluto

 1. Na zawodach zostaną rozegrane następujące kategorie Absoluto

• Adult niebieskie pasy

• Adult purpurowe pasy

• Adult brązowe pasy

• Adult czarne pasy

• Adult kobiety niebieskie pasy

• Adult kobiety purpurowe pasy

• Adult kobiety brązowe i czarne pasy

 1. Do startu w kategorii Absoluto dopuszczeni będą zawodnicy, którzy zdobyli medal w kategorii wagowej.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 1. Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharami
 2. Wyniki trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii liczą się do punktacji drużynowej
 3. Do klasyfikacji drużynowej liczone są wszystkie rozgrywane kategorie, poza kategoriami Absoluto.
 4. Przyznawane są następujące punkty:

• 1 miejsce – 9 punktów

• 2 miejsce – 3 punkty

• 3 miejsce – 1 punkt

 1. Rozstrzyganie sytuacji remisowych

• jeżeli jest remis w punktacji drużynowej o zwycięstwie decyduje większa ilość złotych medali

• jeżeli ilość złotych medali jest taka sama, decyduje ilość srebrnych medali

• jeżeli ilość złotych i srebrnych medali jest taka sama, decyduje ilość zwycięzców w kategoriach czarnych pasów w następującej kolejności:

Adult, Master 1, Master 2, Master 3

• jeżeli nadal jest remis, zwycięży klub którego reprezentanci zdobędą złote medale w wyższych dywizjach zaawansowania

• jeżeli nadal jest remis, zwycięzca zostanie określony losowo (rzut monetą).

 1. W poniższych wypadkach punkty do klasyfikacji drużynowej nie będą przyznawane:

• gdy w kategorii zgłoszona jest tylko jedna osoba

• gdy w kategorii zgłoszone są tylko osoby z jednego klubu

• jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany karą dyscyplinarną

 1. Punktacja drużynowa liczona jest na podstawie zgłoszenia zawodnika do odpowiedniej drużyny w panelu rejestracyjnym. Przy liczeniu „drużynówki” organizator nie łączy „różnych” drużyn. Prosimy o przypilnowanie trenerów aby zawodnicy dokonali poprawnego zgłoszenia.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. XIX Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu odbędą się na zasadach IBJJF dostępnych do pobrania na stronie www.ibjjf.com w zakładce RULES.
 2. Harmonogram zawodów i drabinki zostaną opublikowane po zamknięciu zgłoszeń (po 01.11.2023)
 3. W przypadku gdy zawodnik jest sam w kategorii, otrzyma medal i dyplom, pod warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji (patrz punkt WERYFIKACJA)
 4. Jeżeli po zamknięciu rejestracji zawodnik będący sam w kategorii będzie chciał przenieść się do innej kategorii, będzie miał taką możliwość w przeciągu 24 godzin – do 02.11.2023 do godz. 23:59. W tym celu należy wysłać maila na adres submissionmp@gmail.com, podać dane zawodnika oraz kategorię do której chce być przepisany.
 5. Dopuszcza się start w białym, niebieskim lub czarnym kimonie.
 6. Ważenie odbywa się w kimonie.
 7. W przypadku gdy zawodnik nie zmieści się w zadeklarowanym limicie wagowym, nie zostanie dopuszczony do walki
 8. W przypadku gdy zawodnik nie dostarczy do weryfikacji orzeczenia lekarskiego, aktualnego ubezpieczenia NNW lub pisemnej zgody rodziców (w przypadku zawodników niepełnoletnich), nie zostanie dopuszczony do walki
 9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 10. Zmiana kategorii po zakończeniu rejestracji nie jest możliwa
 11. Dopisanie się do drabinek po zakończeniu rejestracji nie jest możliwe
 12. Rejestracja na zawody jest jednoznaczna z oświadczeniem, że zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność oraz jest świadom ryzyka jakie niesie za sobą start na zawodach
 13. Rejestracja na zawody jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i materiałach wideo z turnieju.
 14. Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Ju-Jitsu, Zapasów czy Sambo, posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach.
 15. Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Ju-Jitsu, Sambo, Zapasy, Krav Maga) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów. Jeżeli jednak zawodnik posiada brązowy/czarny pas w Judo oraz pas od purpury wzwyż w BJJ, ma on obowiązek startu w kategorii przypisanej do pasa w BJJ. Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa startują w kategorii niebieskich pasów lub wyżej.
 16. Zawodnik, może starować tylko w jednej kategorii wagowej.
 17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione
Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".