VI SuperPuchar Polski BJJ No Gi

Event date

Saturday, April 9, 2022

Place

Hala Sportowa ul. Sosnowa 10 Siewierz

Sign up deadline

27.02.2022 - 31.03.2022
Archival event

Additional information

Additional information about event is available at: click here.

Event information

KOMUNIKAT / REGULAMIN

Nazwa Zawodów: VI Superpuchar Polski BJJ NoGi

Miejsce: Hala sportowa w Siewierzu ul. Sosnowa 10, 42-470 Siewierz

Organizator: Klub Sportowy AniMMAls, ,Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz Rio Grappling Club Polska

Termin zawodów: 09.04.2022

Rejestracja od 27.02.2022 do 31.03.2022

I termin - do 24.03.2022 do godz. 23:59 opłata startowa 100 zł II termin – do 31.03.2022 do godz. 23:59 opłata startowa 150 zł Po terminie 31.03.2022 zgłoszenia nie będą możliwe.

Opłata startowa wynosi 100 zł w przypadku rejestracji zawodnika oraz dokonania opłaty startowej (ważna jest data zaksięgowania wpłaty) w pierwszym terminie czyli do dnia 24 marca.

Opłata startowa wynosi 150 zł w przypadku rejestracji zawodnika oraz dokonania opłaty startowej (ważna jest data zaksięgowania wpłaty) w drugim terminie czyli do dnia 31 marca.

Dwie kategorie: Do każdej kategorii wymagana jest osobna rejestracja oraz opłata startowa! I termin do 24.03.2022 - junior i senior 200 zł -senior i master 200 zł II termin do 31.03.2022 - junior i senior 300 zł -senior i master 300 zł Po tych terminach i w dniu zawodów nie ma możliwości rejestracji ani opłaty!

Numer Konta: 87 1140 2004 0000 3702 8080 9186 Klub Sportowy ANIMMALS Ul. Limanowskiego 15 42-400 Zawiercie

W tytule przelewu: imię i nazwisko, pas, waga, klub.

W razie wykonania przelewu grupowego należy wysłać maila z pełną listą osób (imię i nazwisko, pas, waga, klub).

Opłata startowa w żadnym wypadku nie będzie zwracana.

Rejestracja na zawody wiąże się z akceptacją komunikatu/regulaminu zawodów.

Zawodnik weryfikowany i ważony przynosi następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
  • Badania lekarskie od lekarza sportowego
  • Ubezpieczenie NNW dotyczące uprawiania sportów walki (w przypadku ubezpieczenia grupowego, musi posiadać pełną imienną listę ubezpieczonych)
  • Niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców na udział w zawodach
  • Ważenie odbędzie się w stroju do walki

UWAGA! Brak, któregoś z wymaganych dokumentów lub niedotrzymanie limitu wagowego podczas weryfikacji powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika. Badania lekarskie, które będą wydrukowane zostaną odrzucone, a zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu w zawodach.

Nagrody:

  • I miejsce – medal , dyplom, nagroda rzeczowa
  • II miejsce - medal, dyplom,
  • 2x III miejsce – medal, dyplom Dodatkowe nagrody rzeczowe w zależności od sponsorów.

Do godziny po zakończeniu kategorii poszczególnych pasów nastąpi wręczenie medali.

UWAGA! Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo, Krav Maga posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach. Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy, Krav Maga) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów. Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa startują w kategorii niebieskich pasów. Zawodnicy, którzy posiadają na swoim koncie profesjonalne walki MMA, nie mogą startować w kategorii białych pasów.

W razie zapisania się w za niskiej kategorii, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Kategorie zaawansowania i czas trwania walk:

>Juniorzy: 5 min. (16-17 lat rocznik 2006 - 2005) NO GI -66,5kg, -71,5kg, -76,5kg, -81,5kg, +81,5kg

>Seniorzy (2004 i wcześniej): – Białe pasy; 5 min. – Niebieskie pasy; 6 min. – Purpury ; 7 min – Elita (Brązowe i Czarne) 8 min. – Masters (+35 lat) 5 min. pasy białe pasy niebieskie

>Kobiety

  • pasy białe 5 min
  • pasy niebieskie/purpura 6 min

•Seniorzy: białe, niebieskie, purpura : NO GI -67,50kg, -73,50kg, -79,50kg, -85,50kg, -91,50 kg, +91,50 kg •Elita- (brązy/czarne) NO GI -79,50kg, +79,50kg •Kobiety: białe, niebieskie/purpury, NO GI -56,50kg, -63,00kg, +63,00kg •Master (+35 lat rocznik 1987): białe, niebieskie NO GI -85,50kg, +85,50 kg

Uwaga! W przypadku gdy w danej kategorii liczba startujących nie wyniesie 2 zawodników organizator może połączyć tą kategorie wagową z niższą lub wyższą.

Limit 300 startujących. W przypadku osiągnięcia limitu panel rejestracyjny zostanie zamknięty.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie Hali Sportowej w Siewierzu.

Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu/komunikatu zawodów i regulaminu obiektu. • Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem IBJJF • Kontakt email: superpucharpolski@gmail.com Kontakt telefoniczny : 693 399 611

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na udział w VI SuperPucharze Polski BJJ NoGi oraz stwierdzam brak innych przeciwwskazań do udziału w niniejszych zawodach. Uczestniczę w w/w zawodach z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem oraz organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów zawodów, a także wykorzystanie mojego wizerunku do promocji imprezy. Oświadczam, że z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w VI SuperPucharze Polski BJJ NoGi nie będę żądał/a jakichkolwiek roszczeń od organizatora zawodów. Oświadczam, że zapoznałem się z komunikatem/regulaminem zawodów i zobowiązuję się także do podporządkowania wszystkim poleceniom organizatorów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1.Dane osobowe VI SuperPucharu Polski BJJ NoGi będą przetwarzane w celach wyłonienia zwycięzcy przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia ewentualnych nagród. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, że: Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Klub Sportowy Animmals (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Zawierciu, ul. Limanowskiego 15. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail ksanimmals@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 693399611 lub pisemnie na adres siedziby. Podane dane będziemy przetwarzać: aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych, aby wykonywać rozliczenia finansowe aby prowadzić nasze kampanie reklamowe i działania marketingowe, aby promować inne, podobne imprezy sportowe w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. w razie innych prawnie usprawiedliwionych naszych interesów (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Podane dane będą przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z z nami, wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z podanym w pkt 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami . Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.