Amatorski Puchar Polski w Grapplingu

Event date

Saturday, March 27, 2021

Place

OSiR Włochy, ul. Gładka 18, Warszawa

Sign up deadline

16.03.2021 - 24.03.2021
Archival event

Event information

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Amatorski Puchar Polski Seniorów, Kadetów i Młodzików w Grapplingu

Warszawa, 27 marca 2021

 1. Organizatorzy

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Polski Związek Zapaśniczy
  • Fundacja Flow Fighters Fundacja Wsparcia Pozytywnego w Sporcie
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa - Włochy
 2. Cel imprezy

  • Popularyzacja Grapplingu na terenie Polski
  • Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek i zawodników
 3. Termin i miejsce zawodów

  • 27 marca 2021
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa
 4. Warunki uczestnictwa dla zawodników:

  • posiadają ważne badania lekarskie
  • posiadają ważne ubezpieczenie NNW
  • dokonają opłaty startowej na konto wskazane w pkt. 7
 1. Kategorie wiekowe i wagowe

Seniorzy (roczniki 2003 i starsi)

-62kg, -66kg, -71kg, -77kg, -84kg, -91kg, -100kg, +100kg

Seniorki (roczniki 2003 i starsze)

-53kg, -58kg, -64kg, -71kg, +71kg

Kadeci (15-17 lat)

-42 kg, -46 kg, -50 kg, -54 kg, -58 kg, -63 kg, -69 kg, -76 kg, +76 kg

Kadetki (15-17 lat)

-36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, +60kg

Młodzicy (12-14 lat)

-32 kg, -35 kg, -38 kg, -42 kg, -47 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg

Młodziczki (12-14 lat)

-32 kg, -35 kg, -38 kg, -42 kg, -47 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg

 1. Zgłoszenia

Zgłoszeń dla Seniorów, Kadetów i Młodzików należy dokonywać przez elektroniczny system dostępny na stronie www.panel-rejestracyjny.pl

Ostateczny termin zgłoszeń zawodników to środa 24 marca 2021.

 1. Koszty uczestnictwa i dane do przelewu
  • Opłata startowa: od 16.03.2021 do 20.03.2021

Grappling NoGi – 50zł, Grappling Gi – 50zł

od 21.03.2021 do 24.03.2021

Grappling NoGi – 70zł, Grappling Gi – 70zł

Dane do przelewu: Stowarzyszenie Grappling Kraków

41 1140 2004 0000 3102 7735 7399

Uwaga! Organizator nie zwraca kosztów za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach.

 1. Nagrody

  • Zawodnicy na podium (I, II i 2xIII) otrzymają medale i dyplomy
 2. Postanowienia końcowe

  • Aktualne informacje, przepisy oraz terminy zgłoszeń podawane będą na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: Amatorski Puchar Polski Seniorów, Juniorów młodszych i młodzików w Grapplingu. https://www.facebook.com/grapplingpl
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Grapplingu UWW https://drive.google.com/open?id=1mx19qxxsPzmd2Q1is_0Oh4mske_bXRkp
  • Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i uszkodzenia czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.
  • Zawody rozegrane zostaną przynajmniej na 2 matach a sędziów wyznaczy Komisja Grapplingu w PZZ.

PROGRAM ZAWODÓW: Dokładne godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii wagowych zostaną podane po zakończeniu rejestracji.