ADCC Poland Open

Event date

Sunday, June 7, 2020

Place

Luboń

Sign up deadline

01.03.2020 - 22.05.2020
Archival event

Additional information

Additional information about event is available at: click here.

Event information

ADCC Poland Open 2020

Luboń (Poznań) / Poland

Date: 7th June 2020

Address: LOSIR, Kołłątaja 2, 62-030 Luboń (Poznań) Poland

Weight classes:

 • Men Professional: -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
 • Masters: 65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
 • Beginners: -60kg, -65kg, -70kg, -76kg, -83kg, -91kg and +100kg
 • Intermediate: -60kg, -65kg, -70kg, -76kg, -83kg, -91kg and +100kg
 • Female Professional: -60kg and +60kg
 • Beginners: -50kg, -55kg, -60kg and +60kg
 • Intermediate: -50kg, -55kg, -60kg and +60kg

Rules Available at: www.adcombat.com/adcc-rules-and-regulations

Prizes

 • Every weight classes’ three best fighters get medals
 • The team that gets most of the points gets the “Best Team Cup”
 • Points: 1st place 5 points; 2nd place 3 points; 3rd place 1 point

Registration: https://panel-rejestracyjny.pl

The deadline of registration is 22th of May, 23:59. If you have a problem, write an email to info@no-gi.pl

Registration fee

 • Registration fee is 40 euro or 150 pln
 • Payment has to be paid before the last registration date to bank account
 • Message in the payment has to contain FIGHTERS NAME, TEAM and CATEGORY.

Bank Account

Payment in EUR
Mateusz Łuckiewicz
19 1160 2202 0000 0003 2025 2461
IBAN: PL 19 1160 2202 0000 0003 2025 2461
SWIFT: BIGBPLPW
Payment in PLN (only for polish people) :
Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE
ul. Omańkowskiej 93d/15
60-465 Poznań
26 1240 6595 1111 0000 5623 9502

Weigh in

 • Weigh in 08.00 at the competition arena on the day of the event

The venue is open at 07.00 on June 7th for all competitors and coaches for registration process. Please bring your valid Passport or ID. ALL ATHLETES AND COACHES MUST BE ON TIME FOR REGISTRATION PROCESS! Don't be late!

Attention

All athletes registered for this tournament must have a medical clearance certificate and health insurance for sports practice dated less than six months before the date of the competition, indicating no objections for participating in martial arts competitions. An official obligatory rules meeting for all athletes and coaches will be held at 10.00 on the center mat.

Athletes must be present for weigh-in when the division is called. Athletes, who are overweight will be automatically disqualified and cannot compete. No refund of competiton fees in any case of wrong registrations, not showing up for fight or being disqualified for overweight or not being at the registration and/or weigh-in or any other reasons.

A list of competitors and brackets will be published on www.panel-rejestracyjny.pl

Event information: info@no-gi.pl

Organized by ADCC European Federation, ADCC Poland, Alliance Jiu Jitsu

===================================================

ADCC Poland Open 2020

Luboń (Poznań) / Polska

Data: 7 czerwiec 2020 r

Adres: LOSIR, Kołłątaja 2, 62-030 Luboń (Poznań) Polska

Klasy wagowe;

 • Mężczyźni Pro: -65,9 kg, -76,9 kg, -87,9 kg, -98,9 kg i + 99 kg
 • Master: 65,9 kg, -76,9 kg, -87,9 kg, -98,9 kg i + 99 kg
 • Początkujący: -60 kg, -65 kg, -70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg i + 100 kg
 • Średniozaawansowany: -60 kg, -65 kg, -70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg i + 100 kg

 • Kobieta Professional: -60 kg i + 60 kg

 • Początkujący: -50 kg, -55 kg, -60 kg i + 60 kg
 • Średniozaawansowany: -50 kg, -55 kg, -60 kg i + 60 kg

Zasady dostępne na stronie www.adcombat.com/adcc-rules-and-regulations

Nagrody

 • Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii wagowej otrzymują medale
 • Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów, otrzyma „Best Team Cup”
 • Punkty: 1. miejsce 5 punktów; 2 miejsce 3 punkty; 3 miejsce 1 punkt

Rejestracja https://panel-rejestracyjny.pl

Termin rejestracji upływa 19 Maja, 23:59. Jeśli masz problem z rejestracją, napisz e-mail na adres info@no-gi.pl

Opłata za rejestrację

 • Opłata rejestracyjna wynosi 40 euro lub 150 zł
 • Płatność należy uregulować przed datą ostatniej rejestracji na konto bankowe
 • Wiadomość w płatności musi zawierać Imię i nazwisko Zawodnika, team i kategorię.

Konto bankowe

Płatność w EUR
Mateusz Łuckiewicz
19 1160 2202 0000 0003 2025 2461
IBAN: PL 19 1160 2202 0000 0003 2025 2461
SWIFT: BIGBPLPW
Płatność w PLN (tylko dla Polaków):
Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE
ul. Omańkowskiej 93d / 15
60-465 Poznań
26 1240 6595 1111 0000 5623 9502

Weryfikacja odbywa się o 08.00 na arenie zawodów w dniu imprezy.

Hala będzie otwarta o godzinie 07.00 7 czerwca dla wszystkich zawodników i trenerów. Proszę przynieść ważny paszport lub dowód osobisty. WSZYSCY WSZYSCY MUSZĄ BYĆ NA CZAS NA PROCES REJESTRACJI! Nie spóźnij się!

Uwaga

Wszyscy sportowcy zarejestrowani w tym turnieju muszą posiadać zaświadczenie lekarskie i ubezpieczenie zdrowotne dla praktyki sportowej datowane na mniej niż sześć miesięcy przed datą zawodów, co oznacza brak sprzeciwu wobec uczestnictwa w zawodach sztuk walki. Oficjalne obowiązkowe spotkanie dla wszystkich zawodników odbędzie się o godzinie 10.00 na środkowej macie.

Zawodnicy z nadwagą zostaną automatycznie zdyskwalifikowani i nie będą mogli brać udziału w zawodach. Brak zwrotu opłat w przypadku nieprawidłowej rejestracji, niepojawiania się do walki lub dyskwalifikacji z powodu nadwagi lub nieobecności przy rejestracji i / lub ważeniu lub z jakichkolwiek innych powodów.

Lista zawodników i nawiasy zostaną opublikowane na stronie www.panel-rejestracyjny.pl

Informacje o wydarzeniu: info@no-gi.pl

Organizowany przez ADCC European Federation, ADCC Polska, Alliance Jiu Jitsu