OAK JIU JITSU CHALLENGE

#BJJ Gi #BJJ No-Gi

Event date

Saturday, September 14, 2024

Sign up deadline

29.07.2024 - 08.09.2024
Registration starts: in 14 days

Event information

OAK JIU JITSU CHALLENGE

Data: 14 Września 2024

Hala „Centrum” Dąbrowa Górnicza

STOWARZYSZENIE SPORTOWE EXTREME LIVE FOR RIDE

Rejestracja przez panel rejestracyjny:

• Start: 1.08.2024 – 14.08.2024

• II-gi termin: 15.08.2024 – 1.09.2024

• III-ci termin: 1.09.2024– 7.09.2024

Dane do przelewu:

• Nazwa odbiorcy: STOWARZYSZENIE SPORTOWE EXTREME LIVE FOR RIDE

• Nr konta PL 16 1020 2498 0000 8102 0713 3467 • Tytuł powinien zawierać dane zawodnika (imię i nazwisko, kategorię startową, klub), za którego jest dokonywana opłata startowa

• Zasady turnieju: IBJJF Formuła: Gi i No-Gi

Nagrody:

• Nagrody pieniężne dla zwycięzców kategorii OPEN GI oraz OPEN No-Gi

• Medale dla zwycięzców kategorii

• Dyplomy dla zwycięzców kategorii

• Nagrody rzeczowe w zależności od ilości pozyskanych sponsorów

WAŻNE: Aby wziąć udział w rywalizacji o nagrody finansowe należy zarejestrować się oraz uiścić osobną opłatę za kategorię OPEN. Zawodnicy którzy chcą startować w kategorii OPEN muszą również być zarejestrowani w swoich kategoriach wagowych, nie ma możliwość startowania tylko w kategorii OPEN!

Opłata startowa:

• I-szy termin 100zł

• II-gi termin 120zł

• III-ci termin 140zł

• Po upłynięciu III-go terminu zgłoszeń nie będzie możliwości rejestracji zawodników!

Istnieje możliwość startowania w różnych kombinacjach kategoriach wiekowych:

Master I może startować w Adultach

Junior może startować w Adultach,

Należy jedynie uiścić osobną opłatę za wszystkie wybrane kategorie.

Nie ma możliwości startowania w dwóch kategoriach wagowych w tej samej grupie wiekowej!

W razie wysyłania grupowego przelewu, prosimy o wpisanie w tytule wszystkich imiona i nazwiska wszystkich osób, za które wpłacane jest startowe, bądź wysłanie maila z pełną listą osób.

Opłata startowa w żadnym wypadku (nie dotrzymanie zdeklarowanej wagi, niepojawienie się, kontuzja, choroba, nieodpowiedni strój, brak dokumentów, brak rejestracji w panelu rejestracyjnym) nie będzie zwracana!

Walki zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

• dzieci chłopcy 4-6lat: bez podziału na pasy

• dzieci dziewczynki 4-6lat: bez podziału na pasy

• dzieci chłopcy 7-9lat: bez podziału na pasy

• dzieci dziewczynki 7-9lat: bez podziału na pasy

• młodzicy chłopcy: bez podziału na pasy

• młodzicy dziewczynki: bez podziału na pasy

• młodsi-juniorzy chłopcy: bez podziału na pasy

• młodsi-juniorzy dziewczynki: bez podziału na pasy

• junior: bez podziału na pasy

• juniorki: bez podziału na pasy

• kobiety: białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, Elita (brązowe i czarne)

• adult: białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, Elita (brązowe i czarne)

• master 1: białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, Elita (brązowe i czarne)

Kategorie wagowe dla poszczególnych kategorii wiekowych w Gi:

• Dzieci od 4 do 6 lat (roczniki 2017-2019) -23kg -26kg -29kg -32kg +32kg

• Dzieci od 7 do 9 lat (roczniki 2014-2016) -29kg -32kg -35kg -38kg -41kg +41kg

• Młodzicy (roczniki 2011-2013): -35kg -39kg -43kg -47kg -51kg +51kg

• Młodsi-juniorzy (roczniki 2008-2010): -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg +65kg

• Juniorzy (roczniki 2006-2007) -58,5 kg -64 kg -69 kg -74 kg -79,3 kg -84,3 kg +84,3 kg

• Juniorki (roczniki 2006-2007) kg -52,5 kg -56,5kg -60,5 kg -65 kg +65kg

• Adult (roczniki 2004 i wcześniejsze) -64 kg -70 kg -76 kg -82,3 kg -88,3 kg -94,3 kg +94kg

• Master (roczniki 1992 i wcześniejsze) -64 kg -70 kg -76 kg -82,3 kg -88,3 kg -94,3, +94kg

• Master II (roczniki 1987 i wcześniejsze) -57,5 kg -64 kg -70 kg -76 kg -82,3 kg -88,3 kg -94,3 kg , +94,3kg

• Kobiety -53,5kg -58,5 kg -64 kg -69 kg +74kg

Kategorie wagowe dla poszczególnych kategorii wiekowych w No-Gi:

• Dzieci od 4 do 6 lat (roczniki 2017-2019) -19kg -22kg -25kg -28kg -31kg -34kg -37kg +37kg

• Dzieci od 7 do 9 lat (roczniki 2014-2016) -28kg, -31kg, -34kg, -37kg, -40kg, -44kg, +44kg

• Młodzicy(roczniki 2011-2013): -34kg -38kg -42kg -46kg -50kg -54kg +54kg

• Młodsi-juniorzy (roczniki 2008-2010): -48kg -52kg -56kg -60kg -64kg -68kg +68kg

• Juniorzy (roczniki 2006-2007): -56,5kg -61,5kg -66,5kg -71,5kg -76,5kg -81,5kg -86,5kg +86,5kg

• Juniorki (roczniki 2006-2007) -50,5kg -54,5kg -58,5kg -62,5kg -66,5kg +66,5kg

• Adult (roczniki 2005 i wcześniejsze) -61,5kg -67,5kg -73,5kg -79,5kg -85,5kg -91,5kg -97,5kg +97,5kg

• Master I (roczniki 1993 i wcześniejsze) -55,5kg -61,5kg -67,5kg -73,5kg -79,5kg -85,5kg -91,5kg -97,5kg +97,5kg

• Kobiety -51,5kg -56,5kg -61,5kg -66,5kg -71,5kg +71,5kg

WAŻNE!

• Ważenie zawodników w formule Gi odbywa się w Gi! Weryfikacja zawodników rozpocznie się przed pierwszą walką.

• W przypadku małej ilości osób organizatorzy zastrzegają sobie możliwość łączenia kategorii.

• Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach. Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów. Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa startują w kategorii niebieskich pasów. Zawodnicy MMA z zawodowymi walkami mają obowiązek startowania w kategorii nie niższej niż niebieskie pasy! W razie zapisania się w za niskiej kategorii, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

• Obowiązujący strój do walki w Gi to Gi w jednolitym kolorze, do No- Gi rashguard lub koszulka, shorty i ewentualnie legginsy (shorty są obowiązkowe),

• Zawodnicy chcący wystartować w turnieju muszą posiadać aktualne badania sportowe uprawniające do startu w zawodach BJJ oraz ważne ubezpieczenie NNW! W przypadku wykupienia przez drużynę grupowego ubezpieczenia na dokumencie musi zostać zawarta pełna lista imion i nazwisk osób ubezpieczonych.

• W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do startu, a wpisowe nie podlega zwrotowi.

Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".