Gong I turniej MMA im. J. Jędrzejczyk + turniej GG CUP NO GI

Event date

Saturday, September 24, 2022

Place

Suwałki

Sign up deadline

10.09.2022 - 21.09.2022
Archival event

Additional information

Additional information about event is available at: click here.

Event information

ORGANIZATOR

FUNDACJA TERAZ WSHÓD

UKS Berserkers Team Suwałki

Turniej pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Suwałk

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Sportowa OsiR ul. Wojska Polskiego 2

16-400 Suwałki

TERMIN ZAWODÓW

24 WRZEŚNIA 2022 START GODZINA 9:00 WAŻENIE I WERYFIKACJA 7:30-8:00 DODATKOWA WERYFIKACJA 23 WRZEŚNIA - SIKORSKEIGO 6/01

FORMUŁA

BJJ NO GI (BEZ KIMON) Turniej dla dzieci i młodzieży.

NAGRODY

medale dla zwycięzców kategorii

dyplomy dla uczestników kategorii

nagrody rzeczowe w zależności od ilości pozyskanych sponsorów

puchary za zwycięstwa drużynowe

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia tylko przez panel rejestracyjny: https://panel-rejestracyjny.pl/

Rejestracja:

• Start rejestracji:

• Koniec pierwszej rejestracji:

• Koniec drugiego terminu rejestracji :

• W dniu zawodów nie ma możliwości rejestracji!

• Harmonogram zawodów oraz drabinki pojawią się po zamknięciu rejestracji.

Opłata startowa w wysokości:

• 80 zł w I terminie 21.09.2022 do 23.59

• 120 zł w II terminie w dniu zawodów 24.09.2022 do 8.30

Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu na wskazane poniżej dane:

Fundacja Teraz Wschód ul. 1 Maja 1 / 71 16-400 Suwałki NIP: 844 - 237 - 26 - 94 konto: Mbank: 12 1140 2004 0000 3002 8126 0377 Treść: imię i nazwisko uczestnika + kategoria z dopiskiem : "Darowizna na cele statutowe " np: "Jan Kowalski BJJ NO GI U 16 Zaawansowany Darowizna na cele statutowe"

Tytuł przelewu: "Nazwa klubu + ilość zawodników" lub „imię nazwisko zawodnika + nazwa zawodów” (w przypadku, gdy zgłaszana jest jedna osoba)

np. "Berserkers Team Suwałki + 20 osób" , lub "Jan Nowak + nazwa klubu"

WAŻNE!

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie będzie uznane za poprawne tylko wtedy, gdy będzie do niego załączone potwierdzenie opłaty startowej

WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu musi:

posiadać aktualne badania lekarskie (sportowe).

posiadać ubezpieczenie NW

posiadać dokument tożsamości

osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach,

spełnić kryterium wagowe (waga w stroju do walki)

KATEGORIE WAGOWE

Podział na: Chłopcy i dziewczynki

Zawodnik jest weryfikowany i ważony przed turniejem.

Podane wagi są wagami zawodnika ubranego w stroju.

Przekroczenie wagi powoduje dyskwalifikację zawodnika.

Tolerancja 200g

PODZIAŁ NA STOPNIE ZAAWANSOWANIA Początkujący do 2 lat stażu (pas biały do -szary do żółtego z białym ) Zaawansowani powyżej 2 lat stażu treningowego ( od żołtego pasa w górę ) Początkujacy nie może staetować w kategorii zaawansowanej. *Jeżeli zawodnik trenuje krócej niż dwa lata, ale posiada np, pomarańczowy pas startuje w kategorii zaawansowanej. **Jeżeli zawodnik trenuje dłużej niż 2 lata, ale posiada np. szary pas startuje w kategorii zaawansowanej.

Dzieci:

łączona chłopcy + dziewczynki, U-6 ( 4-5 lat)

15 kg, 18 kg, 22 kg, +22 kg

osobno chłopcy i dziewczynki, U-8 ( 6-7 lat )

20 kg, 23 kg, 26 kg, 29 kg, +29kg

Początkujący do 2 lat stażu treningowego osobno chłopcy i dziewczynki, U-10 ( 8-9 lat )

24 kg, 27 kg. 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg

Zaawansowany od 2 lat stażu treningowego osobno chłopcy i dziewczynki, U-10 ( 8-9 lat )

24 kg, 27 kg. 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg

Początkujący do 2 lat stażu treningowego

osobno chłopcy i dziewczynki, U-12 ( 10-11 lat )

27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, +50 kg

Zaawansowany od 2 lat stażu treningowego

osobno chłopcy i dziewczynki, U-12 ( 10-11 lat )

27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, +50 kg

Początkujący do 2 lat stażu treningowego

osobno chłopaki i dziewczyny, U-14 ( 12-13 ) (poddania)

37 kg, 41 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

Zaawansowany od 2 lat stażu treningowego

osobno chłopaki i dziewczyny, U-14 ( 12-13 ) (poddania)

37 kg, 41 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

Początkujący do 2 lat stażu treningowego

osobno chłopcy i dziewczynki, U- 16 ( 14-15 lat ) (poddania),

37 kg, 41 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

Zaawansowany od 2 lat stażu treningowego

osobno chłopcy i dziewczynki, U- 16 ( 14-15 lat ) (poddania),

37 kg, 41 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

CZAS WALKI

Dzieci U 6, U 8 - 2min

U 10 – 3 min

U 12 – 3min

U 14 – 4 min

U 16 – 4 min

ZASADY:

Zawody GROUND GAME CUP SUWAŁKI odbędą na zasadach IBJJF dostępnych na stronie www.ibjjf.com .

Techniki punktowane:

 • obalenie / rzut – 2 pkt.

 • dosiad – 4 pkt.

 • wpięcie za plecy (dwa haki) – 4 pkt.

 • przejście gardy – 3 pkt.

 • kolano na brzuchu – 2 pkt.

 • przetoczenie z gardy, półgardy / sweep – 2 pkt.

Pozycje są punktowane, jeżeli zawodnik utrzyma je przez minimum 3 sekundy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie

Zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych,

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW

Organizator nie gwarantuje przeciwników w danej kategorii, gwarantuje medal i dyplom za stawienie się na turnieju i przejście weryfikacji.

Za zgodą trenerów istnieje możliwość połącznia kategorii nie więcej niż o jedną kat. Wagową.


REGULAMIN UCZESTNICTWA I ZASADY WALKI KADETÓW NA Turnieju MMA SUWAŁKI

Definicje:

a) „Mieszane sztuki walki” oznaczają zawody polegające na wykorzystaniu, z zastrzeżeniem wszelkich mających zastosowanie ograniczeń określonych w niniejszych Zunifikowanych Regułach, kombinacji technik z różnych dyscyplin sztuk walki, w tym, bez ograniczeń, chwytania, kopania i uderzania

b) „Zawodnik amatorskiego MMA” to osoba, która bierze udział w walce i posiada zerowy rekord w walkach profesjonalnych w MMA i innych sztukach walki, nie posiada podpisanego kontraktu promotorskiego i nie posiada licencji zawodnika profesjonalnego wydanej przez jakąkolwiek organizację sportów walki. Ewentualne wątpliwość dotyczące możliwości startu zawodnika jako amatora rozstrzyga po weryfikacji Organizator turnieju.

c) „Zawodnik Pierwszego kroku” –jest to zawodnik spełniający kryteria definicji „zawodnika amatorskiego MMA” posiadający nie więcej niż 3 walki amatorskie niezależnie od ich wyniku.

Definicja zawodnika będącego w parterze  Zawodnik, który ma kolano na macie,  Zawodnik, który ma jedną lub dwie stopy i co najmniej jedną całą dłoń/pięść na macie.  Zawodnik, który leży lub siedzi na macie.

 1. Kadeci zgodnie z rocznikiem dzielą się na 3 grupy wiekowe:

Grupa C – kadeci poniżej 14 roku życia (12 i 13 latki) Grupa B – kadeci poniżej 16 roku życia (14 i 15 latki) Grupa A – kadeci poniżej 18 roku życia (16 i 17 latki)

 1. Dywizje wagowe dla poszczególnych grup: Ważenie zawodników odbywa się w dniu turnieju. Zawodniczki i zawodnicy ważeni są w spodenkach i koszulkach. Niedozwolone jest ważenie bez odzieży. W związku z tym, tolerancja wagowa wynosi 1lbs (454 gramy) poniżej i powyżej limitu danej kategorii wagowej.

Grupa C (dziewczynki i chłopcy) - 31 kg - 34 kg - 37 kg - 40 kg - 44 kg - 48 kg - 52 kg - 57 kg + 57 kg do max 62 kg

Grupa B (dziewczynki i chłopcy) - 40 kg - 44 kg - 48 kg - 52 kg - 57 kg - 62 kg - 67 kg - 72 kg + 72 kg do max 77,1 kg W obydwu kategoriach młodzieżowych B i C, tylko dla górnych limitów wagi, żaden zawodnik nie może startować z różnicą wagową większą niż 5 kg

Grupa A (mężczyźni) Waga słomkowa -52,2 kg Waga musza -56,7 kg Waga kogucia -61,2 kg Waga piórkowa -65,8 kg Waga lekka -70,3 kg Waga półśrednia -77,1 kg Waga średnia -83,9 kg Waga półciężka -93,0 kg Waga ciężka – 120,2 kg

(kobiety) Waga atomowa – 47,7 kg Waga słomkowa -52,2 kg Waga musza – 56,7 kg Waga kogucia - 61,2 kg Waga piórkowa -65,8 kg Waga lekka – 70,3 kg Waga półśrednia – 77,1 kg 4.

Długość trwania pojedynków

Grupa A (U18) 1 x 4 minuty + ewntualna dogrywka (4 minuty) przy remisie lub niejednogłośnej decyzji w pierwszej rundzie. Finały rozgrywane są w systemie 3x3 minuty

Grupa B (U16) 1 x 4 minuty + ewentualna dogrywka (4minuty) przy remisie lub niejednogłośnej decyzji w pierwszej rundzie

Grupa C (U14) 1x 3 minuty + ewentualna dogrywka (3 minuty) przy remisie lub niejednogłośnej decyzji w pierwszej rundzie

We wszystkich turniejach rozgrywane są walki o miejsca 1-3 1 zawodnik w kategorii – zawodnik zostanie poinformowany o braku przeciwników i będzie mógł przepisać się do innej kategorii wagowej lub zrezygnować z udziału w turnieju Do 3 zawodników – turniej rozgrywany systemem kołowym (każdy z każdym) Od 4 zawodników – turniej rozgrywany systemem pucharowym.

W turniejach pierwszego kroku, walki toczą się zgodnie z poniższymi informacjami:

Grupa A (U18) 1x4 + ewentualna dogrywka (4 minuty) przy remisie lub niejednogłośnej decyzji

Grupa B (U16) 1x4 + ewentualna dogrywka (4 minuty) przy remisie lub niejednogłośnej decyzji

Grupa C (U14) 1x3 + ewentualna dogrywka (3 minuty) przy remisie lub niejednogłośnej decyzji

 1. Przerwanie pojedynku Sędzia w środku oraz lekarz są jedynymi osobami uprawnionymi do wejścia do przebywania w klatce, w każdym momencie pojedynku. Tylko sędzia w środku jest uprawniony do przerwania pojedynku.

 2. Sędziowanie: Wszystkie pojedynki powinien oceniać sędzia w środku oraz trzej sędziowie punktowi.

 3. System oceniania pojedynku: Wszystkie wytyczne dotyczące oceny pojedynku są tożsame z kryteriami jakie stosowane są w sędziowaniu pojedynków Jr i seniorów.

 4. Ostrzeżenia: Zawodnik otrzyma tylko jedno ostrzeżenie w poniższych sytuacjach: 1. Trzymanie lub łapanie siatki

 5. Trzymanie przeciwnika za rękawice, spodenki, nagolenniki, rashguardy

 6. Za kierowanie równolegle ułożonej do maty dłoni z wyprostowanymi palcami skierowanymi w kierunku twarzy przeciwnika.

 7. Faule: Poniższe czynności uznawane są faule w trakcie pojedynku:

 8. Uderzanie głową

 9. Próby wydłubania oczu

 10. Gryzienie i plucie na przeciwnika

 11. Wkładanie palców do ust

 12. Ciągnięcie za włosy

 13. Rzucanie przeciwnika na głowę lub kark (topienie pala)

 14. Uderzanie w kręgosłup (łącznie z kością ogonową) lub tył głowy.

 15. Uderzanie i łapanie za gardło

 16. Prostowanie palców w kierunku twarzy przeciwnika

 17. Uderzanie łokciem (północ-południe)

 18. Atak na krocze

 19. Atak kolanem lub kopnięciem głowy przeciwnika w parterze

 20. Deptanie (Stopming) przeciwnika w parterze

 21. Łapanie siatki palcami u rąk lub stóp

 22. Trzymanie przeciwnika za rękawice, spodenki, koszulkę, ochraniacze

 23. Dźwignie na małe stawy (palce u rąk i stóp)

 24. Wyrzucenie przeciwnika poza klatkę

 25. Intencjonalne wkładanie palców w jakikolwiek otwór ciała, rozcięcie lub ranę

 26. Drapanie, szczypanie, pokrzywka.

 27. Bojaźliwość ( unikanie walki, nieustanne wypluwanie ochraniacza na zęby, udawanie kontuzji)

 28. Przeklinanie w klatce

 29. Rażące niestosowanie się do instrukcji sędziego

 30. Niesportowe zachowanie skutkujące kontuzją przeciwnika

 31. Atakowanie przeciwnika po gongu

 32. Ingerowanie w przebieg pojedynku przez corner zawodnika

 33. Nakładanie jakichkolwiek substancji na głowę lub ciało zawodnika, celem uzyskania przewagi w trakcie pojedynku

 34. Zakazane techniki:

 35. Uderzenia łokciem

 36. Skrętówka na nogę

 37. Twister, dźwignia na kark, Can opener, podwójny Nelson (dźwignia z za pleców) i jakiekolwiek dźwignie i poddania na kark oraz kręgosłup.

 38. Uderzanie kolanem na głowę

Wyklucza się jakiekolwiek uderzenia na głowę w grupach kadetów B, C Dodatkowe wykluczenia dla poszczególnych grup: Grupa C – (U14)

 1. Brak uderzeń kolanami
 2. Brak uderzeń w parterze
 3. Brak uciskówki na biceps i łydkę
 4. Brak dźwigni na nadgarstki
 5. Brak poddań na nogi
 6. Brak poddań omoplata
 7. Brak suplexów i wyniesień/rzutów przez ramię
 8. Brak gilotyny
 9. Brak prostopadłych kopnięć w kolano
 10. Brak pedalady
 11. Brak nadeptywania

Wszystkie rzuty muszą być wykonywane na wysokości bioder z zachowaniem kontroli głowy i ramion przeciwnika. Sędzia powinien umożliwiać wykonywanie technik dozwolonych w sposób ciągły w trakcie walki, jednak nie musi pozwalać na ich domknięcie. Należy przez to rozumieć, że zawodnik złapany w dopuszczalną technikę nie powinien otrzymywać od sędziego takiego samego czasu na wydostanie się z opresji jak doświadczony senior. Takie rozwiązanie ma na celu dbanie w pierwszej kolejności o bezpieczeństwo i unikanie ryzyka kontuzji najmłodszych zawodników. Powyższe rozwiązanie należy więc rozumieć jako techniczne poddanie, o którym, w wypadku dobrze zastosowanej (zapiętej) techniki decyduje sędzia.

GRUPA B (U16)

 1. Brak uderzeń kolanami
 2. Brak uderzeń w parterze
 3. Brak uciskówek na biceps i łydkę
 4. Brak dźwigni na nadgartek
 5. Brak dźwigni na kolano (dozwolona jest dźwignia prosta na staw skokowy - Taktarov i klucz na stopę na prostej nodze)
 6. Brak omoplaty
 7. Brak suplexów, wyniesień/rzutów przez ramię
 8. Brak gilotyny na stojąco
 9. Brak prostopadłych kopnięć na kolano
 10. Brak pedalady
 11. Brak nadepnięć Gilotynę można kończyć jedynie w pozycji parterowej.

Grupa A (U18)

 1. Brak uderzeń kolanami na głowę

 2. Brak kopnięć na ciało przeciwnika znajdującego się w parterze, Uderzenia pięścią w parterze tylko na ciało. (Nie dotyczy zawodników pierwszego kroku)

 3. Brak uciskówek na biceps i łydkę

 4. Brak dźwigni na nadgarstki

 5. Procedura faulu: Dyskwalifikacja może nastąpić na skutek kumulacji fauli lub po jednym rażącym faulu. Faul skutkujący odliczeniem punktu/ów sygnalizowany jest przez sędziego i odnotowywany na kartach punktowych przez wszystkich sędziów punktowych i sędziego technicznego. Tylko sędzia w środku może zgłosić faul. Jeżeli nie zostanie on wywołany przez sędziego w środku, sędziowie punktowi nie mają prawa odjąć punktów za faul. Sfaulowany zawodnik ma do 5 minut by odzyskać gotowość do walki. Ta zasada nie jest stosowana do wszystkich fauli. W przypadku faulu, sędzia może poprosić o wstrzymanie czasu by sprawdzić czy są widoczne jakikolwiek oznaki kontuzji.

Procedura przebiega w następujący sposób: 1) Sędzia w środku prosi o czas, 2) Sędzia w środku sprawdza stan faulowanego zawodnika, 3) Sędzia w środku odsyła zawodnika faulującego do neutralnego narożnika, informuje zawodnika o popełnionym faulu, odejmuje punkt (jeśli podejmie taką decyzję) i informuje o tym fakcie sędziów punktowych i sędziego technicznego.

Jeżeli w parterze, zawodnik będący z dołu popełnia faul, w wypadku gdy uczestnik z góry nie doznał kontuzji, walka jest kontynuowana. Procedura przebiega w następujący sposób: 1) Sędzia w środku poinformuje zawodnika z dołu o popełnionym faulu, 2) Po zakończeniu rundy, sędzia w środku dokona oceny faulu i poinformuje o decyzji obydwa narożniki, sędziów punktowych, oraz sędziego technicznego.

12.Kontuzje spowodowane prawidłowymi i nieprawidłowymi ciosami: Po prawidłowym ciosie: Jeśli kontuzja jest na tyle poważna, że uniemożliwia dalszą walkę, kontuzjowany zawodnik przegrywa przez TKO. Po faulu: Jeśli kontuzja powstała w czasie walki w wyniku dozwolonej techniki jest na tyle poważna, aby przerwać pojedynek, kontuzjowany zawodnik przegrywa przez techniczny nokaut. Kontuzje po faulach zamierzonych: Jeśli kontuzja powstała w czasie walki w wyniku umyślnego, według oceny sędziego ringowego, faulu jest na tyle poważna, aby przerwać pojedynek, zawodnik, który faulował przegrywa przez dyskwalifikację. Jeśli kontuzja powstała w czasie walki w wyniku umyślnego, według oceny sędziego ringowego, faulu pozwala sfaulowanemu zawodnikowi na kontynuowanie pojedynku, sędzia ringowy informuje osobę odpowiedzialną za karty sędziowskie o odjęciu dwóch punktów na kartach zawodnika, który popełnił faul. Jeśli kontuzja powstała w czasie walki w wyniku umyślnego, według oceny sędziego ringowego, faulu pozwala sfaulowanemu zawodnikowi na kontynuowanie pojedynku, jednak w późniejszym czasie nie pozwala mu na dalszą walkę, kontuzjowany zawodnik wygrywa przez techniczną decyzję, jeśli do tego momentu prowadził na kartach sędziowskich. Jeśli kontuzjowany zawodnik remisował lub przegrywał na kartach sędziowskich w momencie przerwania walki, walka zostaje uznana za techniczny remis. Jeśli zawodnik dozna kontuzji próbując sfaulować rywala, sędzia ringowy nie podejmuje żadnej akcji na korzyść zawodnika, a kontuzja jest traktowana tak jakby powstała w wyniku dozwolonej akcji. Kontuzje po faulach nieumyślnych: Jeśli kontuzja powstała w czasie walki w wyniku nieumyślnego, według oceny sędziego ringowego, faulu jest na tyle poważna, aby natychmiast przerwać pojedynek, walka zostaje uznana za no contest jeśli zostanie przerwana przed upływem dwóch rund w trzyrundowym pojedynku lub przed upływem trzech rund w pojedynku pięciorundowym. Jeśli kontuzja powstała w czasie walki w wyniku nieumyślnego, według oceny sędziego ringowego, faulu jest na tyle poważna, aby natychmiast przerwać pojedynek, walka zostaje uznana za techniczną decyzję na korzyść zawodnika, który prowadził na kartach punktowych w momencie przerwania pojedynku, tylko wtedy, gdy przerwanie pojedynku miało miejsce po zakończeniu dwóch rund w pojedynku trzyrundowym i trzech rund w pojedynku pięciorundowym. Nieskończone rundy w przypadku sytuacji opisanej w drugim podpunkcie punktu c) nie będą punktowane Jeśli dojdzie do kontuzji opisanej w drugim podpunkcie punktu c), a sędzia ukarze jednego z zawodników odjęciem punktów, punkty te muszą być odjęte od końcowego wyniku. Protokoły i kryteria odjęcia punktów dla kadetów są tożsame z tymi dla Juniorów i Seniorów.

 1. Wymagania medyczne dla zawodników: Wszyscy zawodnicy muszą przejść badania medyczne i testy dopuszczające do udziału w zawodach, zgodnie z tymi wymaganymi przez MMA Polska. Badania przed turniejem: Zawodnicy przed turniejem musza spełniać wymagania odnośnie badań medycznych zgodnie z poniższymi przepisami: 1. Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 397). 2. Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2019 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 396). 3. Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 28 lutego 2019 roku (pozycja 395). przeprowadzane na miejscu przez 4.Badanie od lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania MMA zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Oryginały wykonanych badań należy mieć ze sobą w dniu zawodów, podczas weryfikacji zawodników Badania po walce: 1) Od razu po walce, każdy uczestnik powinien przejść badanie sprawdzające jego stan fizyczny. Test medyczny może obejmować dowolne badanie, które uznane zostanie za konieczne. 2) Każdy zawodnik, który odmówi testu medycznego po walce, zostanie natychmiast zawieszony do czasu przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie. 14. Możliwe rezultaty walki: Poddanie przez: 1) Odklepanie 2) Werbalne poddanie się zawodnika 3) Knockout (po ciosach na ciało) Techniczny Knockout wynikający z: 1) Przerwania przez sędziego w środku, 2) Przerwania przez sędziego w środku po konsultacji z lekarzem/cornerem 3) Przerwania przez sędziego w środku po konsultacji z sędzią stolikowym 4) Dyskwalifikacji 5) Niestawienia się/ucieczki z pola walki W trakcie turnieju, z uwagi na brak możliwości orzeczenia remisu, należy w wypadku takiej samej zdobyczy punktowej obydwu zawodników, orzec dogrywkę. Jeżeli w dogrywce jeden z zawodników popełni faul skutkujący odjęciem punktu i uniemożliwiający wskazanie zwycięzcy na kartach punktowych, należy wyeliminować z dalszej rywalizacji uczestnika, który dopuścił się faulu. Ta zasada dotyczy tylko rund dogrywkowych.

15.Technika punktowania: Sędziowie powinni brać pod uwagę: a) Efektywne uderzanie/skuteczne zapasy należy uznać za priorytetowe w ocenianiu rundy. Agresywność powinna być brana pod uwagę tylko gdy sędzia nie dostrzega żadnej przewagi jednego z zawodników w efektywnym uderzaniu/skutecznych zapasach. Kontrola ringu powinna być brana pod uwagę tylko, gdy wszystkie inne składowe, w przypadku obydwu zawodników, są równe w 100%.

b) Efektywne uderzanie / skuteczny grappling  Dozwolone uderzenia, które w sposób natychmiastowy lub poprzez kumulacje uderzeń mogą przyczynić się do zakończenia walki.  Pojedynczy dozwolony cios, który ma natychmiastowy wpływ na uderzanego przeciwnika jest oceniany wyżej niż kumulacja uderzeń, która wywoła podobny skutek.

c) Pomyślne wykonanie obalenia, próba poddania, zmiana pozycji i osiągnięcie korzystnej pozycji, które w sposób natychmiastowy lub w wyniku kumulacji przybliżają zawodnika do potencjalnej wygranej przed czasem są oceniane wyżej, niż łączny wpływ tych technik nie dający możliwości zakończenia pojedynku przed czasem.  Na skuteczne obalenie nie składa się tylko zmiana pozycji, ale zapewnienie sobie pozycji do ataku po obaleniu przeciwnika.  Próby poddania przeciwnika, które widocznie go osłabiają i powodują wyraźne zmęczenie w trakcie obrony i ucieczki, będą oceniane wyżej niż te, z których mógł się łatwo wybronić lub uciec bez zauważalnego zmęczenia.  Wysokie wyniesienia, mocne rzuty i sprowadzenia, oceniane są wyżej niż wywrócenie lub przyciśnięcie do maty.

d) Powyższe zasady będą kluczowe w przypadku przeważającej większości decyzji dotyczących punktacji danej rundy. Kolejne dwa kryteria powinny być stosowane tylko w przypadku, gdy Efektywne uderzanie/skuteczny grappling są na w 100% identycznym poziomie przez cały czas trwania rundy.

e) Efektywna Agresja:  Agresywnie podejmowanie próby zakończenia walki. Kluczowym terminem jest „efektywny”. Ściganie przeciwnika bez skutecznego wyniku lub wpływu nie powinno uwzględniać się w ocenach sędziów

f) Kontrola pola walki  Kontrolę obszaru walki ocenia się poprzez określenie, kto dyktuje tempo, miejsce i pozycję walki.

g) Wszystkie walki będą oceniane i punktowane przez trzech sędziów punktowych

h) System 10 punktów będzie standardowym systemem do punktowania walk

i) Punktowanie rundy 10-10  Występuje, gdy nie ma możliwości wskazania zawodnika, który w czasie trwania całej rundy, uzyskał jakąkolwiek przewagę nad swoim przeciwnikiem.  Punktacja 10 –– 10 w MMA powinna być stosowana w wyjątkowych przypadkach i nie może być dla sędziów wymówką, usprawiedliwiającą brak umiejętności dostrzeżenia różnicy pomiędzy zawodnikami w trakcie rundy

j) Punktowanie rundy 10–9  Gdy zawodnik nieznacznie wygrywa notując większą liczbę efektywnych ciosów zgodnych z zasadami, technik parterowych i innych  Kiedy zawodnik przewalczył rundę w gardzie i żaden z walczących nie miał przewagi w stójce ani w parterze, wygrywa rundę ten, komu udało się obalić przeciwnika w sposób zgodny z zasadami.  Runda punktowana 10-9 odzwierciedla wyrównaną rywalizację z niewielką przewagą jednego z rywali

k) Punktowanie rundy 10-8  Kiedy zawodnik dominuje w przeważającej części rundy zadając więcej ciosów i stosując więcej technik parterowych  Kiedy zawodnik skutecznie neutralizuje ataki swojego przeciwnika nokdaunując go ciosami zgodnymi z zasadami, zagrażając próbami poddań, wyprowadzając efektywne ciosy zarówno w stójce jak i w parterze  Punktowanie rundy 10–7  Kiedy zawodnik zupełnie dominuje rundę w stójce lub w parterze.  Kiedy zawodnik absolutnie neutralizuje działania swojego przeciwnika nokdaunując go ciosami zgodnymi z zasadami, zagrażając próbami poddań, wyprowadzając efektywne ciosy zarówno w stójce jak i w parterze

l) Punktacja 10-7 stosowana jest w rzadkich przypadkach 16. Odwołanie od werdyktu: Proces odwołania nie służy do zmiany werdyktu wydanego przez sędziego w środku. Ma on na celu sprawdzenie, czy w trakcie walki nie przeoczono żadnej niedozwolonej akcji, która mogła skutkować zmianą przebiegu pojedynku. Do takich sytuacji zaliczają się niezauważone faule, lub odklepane poddania. Komisja odwoławcza występuje w składzie:  sędzia główny  sędzia ringowy  jeden z sędziów punktowych  rozpatruje złożony protest, a jego wynik prezentuje w ciągu 48 godzin od daty przyjęcia protestu

 1. Sprzęt do walki: Każdy zawodnik startujący w turnieju korzysta podczas walki wyłącznie ze sprzętu zaaprobowanego i udostępnionego przez organizatora. Udostępniony sprzęt jest przekazywany na czas walki a następnie, po walce, zdawany wyznaczonym osobom przez zawodnika. W sprzęcie przekazywanym każdemu zawodnikowi znajdują się:

 2. Rękawice do walki w kolorze czerwonym lub niebieskim

 3. Ochraniacze na piszczele w kolorze czerwonym lub niebieskim

 4. Dla zawodników biorących udział w turnieju pierwszego kroku – kask chroniący głowę.

Poza udostępnianym zestawem sprzętu, każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania własnego:

 1. Ochraniacza na szczękę,
 2. Ochraniacza na krocze – dotyczy wszystkich mężczyzn, kobiety mają prawo do rezygnacji z użycia tego ochraniacza.

Strój zawodniczy: Spodenki: Każdy zawodnik musi być ubrany w spodenki grapplingowe lub kompresyjne. Muszą one być pozbawione kieszeni, suwaków, guzików i innych elementów nie będących materiałem z którego zostały uszyte. Niedozwolone są zewnętrzne sznurowania, wszystkie sznurki muszą być schowane wewnątrz spodenek. Koszulki: Każdy zawodnik zobowiązany jest do walki w rashguardzie ściśle przylegającym do ciała. Rashguard musi posiadać krótkie rękawy, niedozwolone są rashguardy z długim rękawem. Wyjątki od powyższych zasad: Rozumiejąc różne obyczaje kulturowe i zasady jakie wyznaczają różne religie, zezwala się każdej zawodniczce na walkę w legginsach i/lub rashguradzie z długim rękawem, zakrywającym ciało. Obuwie: Zawodnicy nie mogą walczyć w obuwiu, niezależnie od jego rodzaju.

18.Wygląd zawodnika: Każdy zawodnik musi być czysty i wyglądać schludnie Stosowanie wazeliny / olejków lub jakiejkolwiek innej substancji obcej, w tym między innymi kremów, balsamów lub aerozoli do pielęgnacji, nie może być stosowane na twarz, włosy lub ciało zawodnika Sędzia lub Cutman powinien usunąć nadmiar olejków lub ciał obcych Sędzia lub Cutman ustala, czy owłosienie głowy lub twarzy stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa zawodnika lub jego przeciwnika lub będzie zakłócać przebieg zawodów Zakazane jest noszenie jakiejkolwiek biżuterii w trakcie walki.

19.Pole walki: Klatka/Miejsce walki

a) Klatka lub Ring zgodna z zasadami bezpieczeństwa

b) Dopuszczalna jest również mata, stosowana będzie w najmłodszych kategoriach w celu zachowania płynności zawodów.

20.Specyfikacja bandażowania rąk

a) W kategoriach kadetów B i C nie bandażuje się rąk. Bandażowanie rąk dla kadetów grupy A jest dopuszczalne.
b) Obowiązuje zakaz używania innego sprzętu niż przekazany przez Organizatora c) W walkach finałowych Organizator ma prawo użyć innego sprzętu. Samoprzylepna taśma chirurgiczna / z tlenku cynku powinna być umieszczona bezpośrednio na każdej dłoni w celu ochrony w pobliżu nadgarstka. Paski taśmy mogą być używane między palcami do przytrzymywania bandaży. d) Kolejność nakładania: • Bandaż wraz z gazą amortyzującą • Sztywna taśma e) bandażowanie rąk musi odbywać się w hali sportowej na której obywają się zawody f) Trener lub zawodnik mogą wykonać bandażowanie samodzielnie po czym Cutman musi je zatwierdzić. g) Pomocne informacje podczas bandażowania: • Między palcami muszą znajdować się trzy paski zrobione z bandaża lub sztywnej taśmy w celu utrzymania przedniej strony gazy amortyzującej,  Środkowa strona dłoni musi być wolna od taśmy oraz bandaży, • Przednia strona gazy amortyzującej chroniąca tzw. „kostki” musi być wolna od taśmy nie mniej niż 5cm/2inch od jednego do drugiego końca. • Bandażowanie zakończone na przedramieniu nie może wystawać poza rękawice. • Bandażowanie rąk musi zakończyć się nałożeniem elastycznej taśmy w kolorze czerwonym lub niebieskim • Paznokcie zawodnika muszą być krótko obcięte. h) Po zakończeniu bandażowania rąk, cutman musi podpisać poprawnie wykonanie ww. technik zanim zawodnik założy rękawice i) Dopuszczone są również owijki bokserskie:  Zawodnik powinien posiadać swoje owijki (wszystkie kolory dopuszczone), bawełniane lub syntetyczne  Bez wkładu żelowego  Długość maksymalnie do 5 metrów  Szerokość maksymalnie do 5 centymetrów  j) Rękawice nie mogą być nakładane na ręce zawodnika, dopóki Tejpy/owijki nie zostaną zatwierdzone przez komisję / organ regulacyjny gospodarza, k) Każda rękawica musi być zapieczętowana i zaklejona na czerwono lub niebiesko. Sportowcom nie wolno zdejmować rękawic po zapieczętowaniu, dopóki nie nastąpi walka, l) Bandażowanie stawów skokowych jest dozwolone tylko w szczególnych przypadkach po konsultacji z głównym Cutmanem zawodów. Bandażowanie musi odbywać się pod obecność Cutmana lub Cutman może wykonać je sam w szatni zawodnika m) Przyklejanie taśm typu Kinesio Tape jest dozwolone tylko w szczególnych przypadkach po konsultacji z głównym Cutmanem zawodów.

21.Zachowanie sekundantów

a) W narożniku zawodnika może przebywać maksymalnie trzech sekundantów b) Zawodnik ma prawo do korzystania z pomocy sekundantów w czasie walki, podczas przygotowania do walki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu c) W czasie przerwy między rundami do klatki może wejść tylko dwóch sekundantów, jeden musi pozostać na zewnątrz klatki (do klatki może wejść 2 sekundantów). W sytuacji, gdy cutman Organizatora wchodzi do narożnika, tylko jedna osoba może wejść do klatki (dwóch sekundantów musi pozostać na zewnątrz) d) Obowiązkiem sekundantów jest dostarczenie dla swojego zawodnika suspensorium oraz ochraniacz na szczękę e) W czasie trwania walki (rundy) sekundanci muszą przebywać poza podestem klatki/ringu Na wyznaczonych miejscach f) Obowiązkiem sekundantów jest uprzątnięcie narożnika po przerwie między rundami g) W czasie trwania walki (rundy) sekundantom nie wolno:  wchodzić na podest klatki  przechodzić przez liny siatki  łapać i szarpać liny, (siatkę)  poruszać się wkoło klatki  używać niecenzuralnych słów pod adresem zawodnika lub sędziego  korzystać z pomocy osób trzecich (nieuprawnionych)  pomagać fizycznie zawodnikowi bez zezwolenia sędziego h) W czasie trwania przerwy w walce sekundantom nie wolno:  przebywać wewnątrz klatki w liczbie większej niż jedna osoba, (w klatce 2 osoby)  zwracać się bezpośrednio do sędziego ringowego  przechodzić do narożnika przeciwnej ekipy  podawać zawodnikowi wspomagania w postaci stałej (tabletki, pastylki itp.)  podawać wodę (płyny) w opakowaniu szklanym  zaszywać i zlepiać rany powstałe w wyniku walki i) W czasie walki (rundy) sekundantom wolno:  udzielać wskazówek zawodnikowi dotyczącej przebiegu walki spoza klatki  przygotować sprzęt do pomocy podczas przerwy (woda, lód itp.) j) Za nieprzestrzeganie zasad sekundanci mogą być ukarani ostrzeżeniem oraz dyskwalifikacją oraz mogą spowodować ostrzeżenie oraz dyskwalifikację ich zawodnika  pierwsze ostrzeżenie udzielane jest po pierwszym złamaniu zasad zachowania sekundantów  trzecie ostrzeżenie oznacza odesłanie sekundanta do szatni,  kolejne ostrzeżenie oznacza dyskwalifikację zawodnika  dyskwalifikacja może nastąpić od razu, gdy złamanie reguł zachowania sekundantów bezpośrednio wpłynęło na przebieg walki niekorzystny dla przeciwnika

 1. Zabezpieczenie medyczne a) Podczas zawodów, organizator zapewnia opiekę medyczną lekarza i zespołów ratownictwa medycznego, przez cały okres trwania zawodów -- zakres opieki to pomoc doraźna na miejscu zawodów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za urazy które powstały przed i po imprezie, oraz za obrażenia powstałe poza wyznaczonym miejscem organizowanych zawodów. Zabezpieczenie medyczne działa na podstawie: "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. "

2) 23. Informacje dodatkowe:

a) Organizator w trakcie trwania turnieju nie odpowiada za rzeczy należące do teamu zawodnika i samego zawodnika pozostawione na terenie obiektu, w którym odbywa się turniej b) Zawodnik biorący udział w turnieju musi posiadać ze sobą dokument tożsamości (w wypadku zawodników niepełnoletnich, wymagana jest zgoda rodziców oraz inny dokument potwierdzający tożsamość zawodnika) c) Zawodnik biorący udział w turnieju jest wywoływany do stawienia się w klatce przez przedstawiciela Organizatora. Niestawienie się w klatce w ciągu 2 minut od pierwszego wywołania skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. W uzasadnionych przypadkach (np. dodatkowa konsultacja medyczna) i po informacji uzyskanej od samego zawodnika lub jego narożnika, Organizator może podjąć decyzję o dodatkowym czasie dla danego zawodnika na stawienie się w klatce. d) Zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowego ubezpieczenia NNW obejmującego MMA

Masz jakieś pytania?

Zadzwoń: tel. 531585375

Napisz: milosz.staskiewicz@wp.pl

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".