Project Roll Jiu Jitsu Tournament Gi & No-Gi

Event date

Saturday, May 25, 2024

Place

Czerwionka-Leszczyny

Sign up deadline

11.03.2024 - 19.05.2024
Registration ends: in 28 days

Event information

Project Roll Jiu-Jitsu Tournament

Termin: 25.05.2024r.

Miejsce:

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Zasady turnieju : IBJJF

Rejestracja:

Panel rejestracyjny na stronie https://panel-rejestracyjny.pl/

Start rejestracji: 11.03.2024r.

Koniec pierwszej rejestracji: 05.05.2024r. do godziny 23:59

Koniec drugiego terminu rejestracji : 19.05.2024r. do godziny 23:59

Opłata startowa:

100 PLN w pierwszy terminie

150 PLN w drugim terminie

Dane do przelewu:

Fundacja BJJ Czerwionka-Leszczyny

Nr konta 47 1020 2472 0000 6902 0682 1120

Tytuł przelewu powinien zawierać dane zawodnika (imię, nazwisko, kategorię wagową, wiekową, klub).

Istnieje możliwość startowania w różnych kombinacjach kategoriach wiekowych:

Master I może startować w Adultach

Junior może startować w Adultach, oraz w dwóch dywizjach - gi i no gi.

Warunkiem jest wpłacenie odpowiedniej ilości opłaty startowej w zależności od ilości wybranych kategorii.

Nie ma możliwości startowania w dwóch kategoriach wagowych.

Rozegrane zostaną następujące kategorie:

dzieci chłopcy 4-6lat :bez podziału na pasy

dzieci dziewczynki 4-6lat :bez podziału na pasy

dzieci chłopcy 7-9lat :bez podziału na pasy

dzieci dziewczynki 7-9lat :bez podziału na pasy

młodzicy chłopcy: bez podziału na pasy

młodzicy dziewczynki :bez podziału na pasy

młodsi-juniorzy chłopcy: bez podziału na pasy

młodsi-juniorzy dziewczynki: bez podziału na pasy

junior: bez podziału na pasy

juniorki: bez podziału na pasy

kobiety: białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, PRO.

kobiety master: białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, brązowe pasy/ czarne pasy

adult: białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, PRO

master : białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, brązowe /czarne pasy

Zawodnik jest weryfikowany i ważony przed pierwsza walka Podane wagi są wagami zawodnika w bieliźnie. Przekroczenie wagi powoduje dyskwalifikację zawodnika.

*Jako organizator ubezpieczamy wszystkich zawodników startujących w zawodach

NNW na sumę ubezpieczenia 10 000 zł, w związku z tym przy weryfikacji nie będzie wymagane okazanie ubezpieczenia. Polisa zostanie zawarta po zamknięciu rejestracji w firmie PZU, a obsługą polisy zajmuje się firma DRZEWOPOLIS.PL - Łukasz Janeczek - T: 574 608 703 @: lukasz.janeczek@drzewopolis.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne na stronie www.pzu.pl Ubezpieczenie NNW - to polisa świadcząca jednorazową wypłatę za uszczerbek na zdrowu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 1% uszczerbku na zdrowiu to 100 zł wypłaty. Polisa nie odpowiada za poniesione koszty leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem ani jego następstwami.

Zawodnik będzie musiał pokazać ważne badania lekarskie od lekarza sportowego!

Każdy uczestnik musi mieć wypełnione oświadczenie (plik pdf do pobrania)

Dzieci, Młodzicy, Młodsi-Juniorzy, Juniorzy - dodatkowo zgoda na start od rodziców bądź prawnych opiekunów! (plik pdf do pobrania)

Wagi w dywizji GI oraz NO-GI Dzieci od 4 do 6 lat (roczniki 2018-2020) -20kg -23kg -26kg -29kg -32kg -35kg -38kg +38kg

Dzieci od 7 do 9 lat (roczniki 2015-2017) -21kg -26kg -29kg -32kg -35kg -38kg -41kg -44kg +44kg

Młodzicy (roczniki 2012-2014): -31kg -35kg -39kg -43kg -47kg -51kg -55kg +55kg

Młodsi-juniorzy (roczniki 2009-2011): - 41kg -45kg -49kg -53kg -57kg -61kg -65kg -69kg +69kg

Juniorzy (roczniki 2007-2008) -53,5 kg -58,5 kg -64 kg -69 kg -74 kg -79,3 kg -84,3 kg -89,5 kg +89,5 kg

Juniorki (roczniki 2007-2008) -44,3 kg -48,3 kg -52,5 kg -56,5kg -60,5 kg -65 kg -69 kg +69 kg

Adult (roczniki 2006 i wcześniejsze) -60 kg -65 kg -70 kg -76 kg -83 kg -91 kg -100 kg +100 kg

Master (roczniki 1994 i wcześniejsze) -60 kg -65 kg -70 kg -76 kg -83 kg -91 kg -100 kg +100 kg

Kobiety -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg

Kobiety master -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg

WAŻNE!

Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Ju-Jitsu, Zapasów, Sambo posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach. Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Ju-Jitsu, Sambo, Zapasy) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów. Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa startują w kategorii niebieskich pasów. Zawodnicy MMA z zawodowymi walkami mają obowiązek startowania w kategorii nie niższej niż niebieskie pasy! W razie zapisania się w za niskiej kategorii, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Czas walki:

Dzieci 4-6 lat : 2min

Dzieci 7-9 lat : 3min

Młodzicy: 4min

Młodsi- juniorzy: 4min

Juniorzy: 5 min

Kobiety:

Białe pasy: 5 min

Niebieskie pasy: 6 min

Purpurowe pasy: 7 min

PRO: 8 min

Adult:

Białe pasy: 5 min

Niebieskie pasy: 6 min

Purpurowe pasy: 7 min

PRO: 8min

Master :

Białe pasy: 5 min

Niebieskie pasy: 5 min

Purpurowe pasy: 6 min

Brązowe/Czarne pasy: 6 min

Kobiety master :

Białe pasy: 5 min

Niebieskie pasy: 5 min

Purpurowe pasy: 6 min

Brązowe/Czarne pasy: 6 min

UWAGA!!!

Finały Kategorii Adult PRO -70 kg GI, Adult PRO -83 kg NO-GI, Adult PRO -91 kg GI, Adult PRO -100 kg NO-GI

Odbędą się na zawodowej gali Project Roll Jiu-Jitsu 2, która odbędzie się 08.06.2024r. W CKE Czerwionka-Leszczyny. Organizator przewidział jedną „dziką kartę” na to wydarzenie dla wybranego Finału kategorii PRO i zostanie ona ogłoszona przed startem walki.

Nagrody:

medale dla zwycięzców kategorii,

dyplomy dla zwycięzców kategorii,

nagrody rzeczowe w zależności od ilości pozyskanych sponsorów.

Harmonogram zawodów oraz drabinki pojawią się po zamknięciu rejestracji.

Numer kontaktowy 667 002 425 (Sebastian Dobosz) oraz 607 676 059 (Kamil Łukasik)

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".