VI Grand Prix Europy - II Etap Trzech Koron

Event date

3/23/24 - 3/24/24

Place

Szczecin, ul. Księcia Racibora 60

Sign up deadline

29.01.2024 - 17.03.2024
Registration ends: in 18 days

Event information

Komunikat organizacyjny Nazwa zawodów: VI GRAND PRIX EUROPY GI & NO GI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BRAZYLIJSKIM JIU JITSU - DRUGI ETAP TRZECH KORON Termin i miejsce rozegrania zawodów: 23-24.03.2024. 23.03 - Wieczorna weryfikacja zawodników. 24.03 - Weryfikacja poranna oraz zawody. Szczecin ul. Księcia Racibora 60 71-631 Szczecin Organizatorzy: Berserkers Team Junior Szczecin oraz Stowarzyszenie Sportów Indywidualnych BT Junior Cel imprezy:

 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w Europie
 • Popularyzacja Brazylijskiego Jiu Jitsu w Polsce i Europie
 • Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu Opłata startowa:
 • 100 zł za jedną kategorię (GI lub NO GI), opłata za start w dwóch kategoriach wynosi 200 zł
 • w drugim terminie zgłoszeń opłata wynosi 140 zł za kategorię, dwie kategorie 280 zł Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na nr konta: BENEFICJENT: Stowarzyszenie Sportów Indywidualnych BT Junior NR RACHUNKU: 44 1140 2004 0000 3602 8046 3622 Z dopiskiem "VI GRAND PRIX EUROPY GI & NO GI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY W BRAZYLIJSKIM JIU JITSU" oraz imię i nazwisko wpłacającego, klub oraz ilość osób zgłoszonych. Zgłoszenia: będzie podany link do rejestracji niebawem

Termin zgłoszeń: I termin zgłoszeń (tańszy) do 14.03 do godziny 23:59 II termin zgłoszeń (droższy) do 17.03 do godziny 23:59 Zgłoszenia może dokonać wyłącznie trener lub kierownik drużyny !

 • W MAILU WRAZ Z POTWIERDZENIEM PRZELEWU PROSZĘ WYMIENIĆ ZAWODNIKÓW OPŁACONYCH I W JAKIEJ FORMULE STARTUJĄ Adres mailowy: grandprixbjjszczecin@gmail.com Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:
  • Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
  • Zostać zważony
  • Okazać wymagane dokumenty *WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA (NIEZALEŻNIE CZY TO KATEGORIA GI CZY NOGI) - tolerancja wynosi 500 g!!! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
  • Badania sportowo-lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza medycyny sportowej na udział w zawodach BJJ, w przypadku zawodników do 23 r. ż. podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (badanie w formie papierowej z dopiskiem „zdolny do startu w zawodach bjj”)
  • Ubezpieczenie NNW w formie papierowej
  • Pisemną zgodę rodziców (tabela wydrukowana przez trenera podana na stronie zawodów) podpisana przez rodzica lub gotowy indywidualny druk z podpisem rodzica i danymi dziecka, biorącego udział w wydarzeniu
  • Dokument tożsamości ZE ZDJĘCIEM Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach! Zasady walki:
  • Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF
  • Przy macie ma prawo być tylko jeden trener, jeżeli będzie więcej osób zawodnik zostanie zdyskwalifikowany !
  • Zawody rozegrają się na 6 matach Czas walki: 1 minuta (dzieci 0) 2 minuty (dzieci I, II, III) 3 minuty (młodzicy, beniaminki i dzieci IV) 4 minuty (juniorzy) Dodatkowe informacje:
 • Wszystkie wagi podajemy bez kimona !
 • Będzie możliwość zważenia się dzień wcześniej, godziny podamy wkrótce
 • W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami (dotyczy roczników 3-5 lat).
 • Na zawodach obowiązuje system pucharowy,
 • Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników !
 • Na poddania walczą zawodnicy od rocznika 2012 i starsi.
 • W beniaminkach, młodzikach i juniorach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony
 • Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w kategorii Nagrody: Wszyscy uczestnicy turnieju dostają medal w następującym systemie:
  • 1 miejsce medal i dyplom
  • 2 miejsce medal i dyplom
  • 3 miejsce medal i dyplom
  • Wszystkie pozostałe miejsca otrzymują medal za uczestnictwo w zawodach
  • Inne nagrody są zależne od pozyskanych przez nas sponsorów! Kategorie wiekowe i wagowe: Dzieci 0 (3 lata rocznikowo):
  • 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci I (4-5 lat rocznikowo):
  • 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci II (6-7 lat rocznikowo):
  • 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg Dzieci III (8-9 lat rocznikowo):
  • 20 kg, - 24 kg, - 28 kg, - 32 kg , - 36 kg, - 40 kg - 44 kg, - 48 kg, + 48 kg Dzieci IV (10-11 lat rocznikowo):
  • 24 kg, - 28 kg, - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, +52 kg Beniaminki (12-13 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, - 72 kg,+72 kg Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+72 kg Młodzicy (14-15 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg Juniorki / Juniorzy (16-17 lat rocznikowo): -53 kg - 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg Koszty:
  • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  • Koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
  • Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy. Postanowienia końcowe:
  • Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
  • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW.
  • W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
  • Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
  • Opłata startowa nie jest zwrotna.
  • Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
  • Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
  • Zgłaszający się zawodnik jest zdrowy, ma brak przeciwwskazań do udziału w zawodach co potwierdził jego lekarz sportowy wystawieniem oświadczenia/badań sportowych. W razie nieszczęśliwego wypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wizerunku (zdjęcia, filmy) dla potrzeb organizatorów
  • Zawodnik, który jest zgłoszony, bierze udział w zawodach automatycznie akceptuje regulamin i komunikat organizacyjny Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju. Dane kontaktowe: tel. 721 049 663 tel. 531 641 111 adres mailowy: grandprixbjjszczecin@gmail.com Więcej informacji będzie podawanych na bieżąco na stronie wydarzenia