Puchar Polski w Grapplingu U15

Event date

Saturday, March 2, 2024

Place

Szczecin ul. Ku Słońcu 124

Sign up deadline

29.01.2024 - 25.02.2024
Registration finished

Event information

Puchar Polski U15 w Grapplingu Szczecin 1-2.03.2024.

 1. Organizatorzy
  • Stowarzyszenie Sportów Indywidualnych BT Junior Ul. Św. Marcina 2 71-544 Szczecin
  • Hala Szkoła Salezjanów ul. Ku Słońcu 124 71-073 Szczecin
 2. Partnerzy
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Polski Związek Zapaśniczy
  • BT GYM
  • Berserkers Team Poland
 3. Cel imprezy
  • Popularyzacja Grapplingu na terenie Polski
  • Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek i zawodników
  • Wyłonienie najlepszych zawodników Grapplingu w Polsce
 4. Termin i miejsce zawodów
  • 1-2 marzec 2024
  • Szczecin ul. Ku Słońcu 124 71-073 Szczecin Hala Salezjanów
 5. Warunki uczestnictwa dla zawodników:
  • są obywatelami Polski
  • posiadają ważne badania lekarskie
  • dokonają opłaty startowej na konto wskazane w pkt. 8 UWAGA! Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej !!!
 6. Kategorie wiekowe i wagowe Młodzik (rocznik 2010,2009) U15
  • Chłopcy: 29-32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100kg
  • Dziewczęta: 28-30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80kg
 7. Zgłoszenia Ostateczny termin zgłoszeń zawodników to 25.02.2024 do godziny 22:00
 8. Koszty uczestnictwa i dane do przelewu Opłata startowa: U 15 No Gi – 50zł, Gi – 50zł W tej kategorii również będą powołania do kadry polski. Dane do przelewu: BENEFICJENT: Stowarzyszenie Sportów Indywidualnych BT Junior NR RACHUNKU: 44 1140 2004 0000 3602 8046 3622 Z dopiskiem "Puchar Polski w Grapplingu U15" oraz imię i nazwisko wpłacającego, klub oraz ilość osób zgłoszonych. W tytule przelewu za startowe na zawodach należy bezwzględnie podać datę i miejsce zawodów oraz wszystkie dane potrzebne do wystawienia rachunku. Uwaga! Organizator nie zwraca kosztów za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach. Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej
 9. Nagrody
  • Zawodnicy na podium (I, II i 2xIII) otrzymają medale i dyplomy
  • Zawody wyłaniają kandydatów do Kadry Polski w Grapplingu na rok 2024
 10. Postanowienia końcowe
  • Aktualne informacje, przepisy podawane będą na oficjalnym Grappling.Grappling
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Grapplingu https://drive.google.com/open...
  • Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i uszkodzenia czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.
  • Zawody rozegrane zostaną przynajmniej na 3 matach, a sędziów wyznaczy Komisja Grapplingu w PZZ. PROGRAM ZAWODÓW ( w zależności od obowiązujących przepisów program może ulec zmianie): Piątek 1.03.24. 18:00 – 19:00 – przyjazd sędziów 19:00 – 22:00 – konferencja techniczna oraz odprawa sędziowska Sobota 2.03.24. 8.00 – przyjazd ekip na Hale Sportową 8:00 – 8:30 - Weryfikacja zawodników i waga w obydwu formułach (Gi i NoGi), Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej !!! 8:30 - 9:00 - Odprawa techniczna 9:00 - Rozpoczęcie walk aż do zakończenia zawodów, Dekoracja medalistów

Kontakt: 531641111