Małopolska Liga Zapaśnicza 2024 - SPRING CUP

#Wrestling

Event date

Saturday, March 2, 2024

Place

SP 24, ul. Aleksandry17, 30-837 Kraków

Sign up deadline

05.02.2024 - 21.02.2024
Archival event

Event information

SPRING CUP

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I RZUTU MAŁOPOLSKIEJ LIGI ZAPAŚNICZEJ 2024

w stylu klasycznym i zapasach kobiet

U7, U9, U10, U12, U13, U15

2 marca 2024 roku

CEL:

Popularyzacja sportu zapaśniczego Podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Bieżanowianka Kraków

TERMIN: Sobota 2 marca 2024 r

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia korekty łączenia kategorii wagowych dzieci w porozumieniu z trenerami klubów. Nie planuje się tworzenia dodatkowych kategorii podczas trwania turnieju.

Zawodnicy ostatniego rocznika ze swoich kategorii wiekowych mogą – na wniosek trenera – wystartować w wyższej kategorii wiekowej (np. zawodnik z 2012 roku może wystartować w U-15, musi zostać zgłoszony w odpowiedniej kategorii wiekowej).

ZGŁOSZENIA: Obowiązuje system zgłoszeń przez WWW.SPORTZONA.PL. Podpisane zgłoszenia należy złożyć w dniu rozpoczęcia zawodów. Informacji odnośnie zgłoszeń na WWW.SPORTZONA.PL udziela Piotr Kudas - kudas.piotr@gmail.com, tel. 602-209-133 Będziemy testować na zawodach panel-rejestracyjny.pl - narzędzie do przeprowadzania zawodów.

NAGRODY I SPRAWY FINANSOWE

Opłata startowa za każdego zawodnika wynosi 30 zł. W opłacie startowej zawiera się medal, dyplom oraz ciepły posiłek jednodaniowy. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje medal za I rzut, który jest ćwiartką do całej grafiki tworzącej LOGOTYP MLZ 2024. Zawodnik, który nie stanie na podium, dostaje medal pamiątkowy koloru białego.

SPRAWY INNE

Walki będą rozgrywane na 2 lub 3 matach w zależności od ilości zgłoszeń. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ubezpieczenie NNW zawodników i osób towarzyszących. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badanie lekarskie dopuszczające do trenowania zapasów. Zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych. Dla odległych klubów możliwość przyjazdu w piątek i noclegu w KS BIEŻANOWIANKA. WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAW ORGANIZACYJNYCH NALEŻY KIEROWAĆ POD NUMER TELEFONU: 509-320-042, MAREK WITEK.

PROGRAM ZAWODÓW

Dla ekip przyjeżdżających dzień wcześniej 1 marca 2024 roku:

 Godzina 19.00 – badania lekarskie i waga

2 marca 2024 roku:

 Godzina do 9.00 - Przyjazd ekip

 Godz. 09.00- 10.00 - waga i badanie lekarskie

 Godz. 11.00 - otwarcie zawodów

 Godz. 11.10 – konkurs akrobatyczny – przewidziane nagrody

 Godz. 11.10 – 17.00 - walki eliminacyjne i finałowe

 Godz. 17.00 – 18.00 - rozdanie medali i dyplomów

W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje organizator zawodów wraz z Sędzią Głównym

Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".