I Open Championship white-grey-yellow BJJ Kids

Event date

Saturday, March 2, 2024

Place

Szczecin, ul. Ku Słońcu 124

Sign up deadline

03.01.2024 - 22.02.2024
Registration finished

Event information

I OPEN CHAMPIONSHIP WHITE – GREY – YELLOW BJJ KIDS GI & NOGI TERMIN I MIEJSCE ROZEGRANIA ZAWODÓW: 02.03.2024. SZCZECIN hala przy Szkołach Salezjańskich ul. Ku Słońcu 124, 71-073. STRONA ZAWODÓW: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555046198439&mibextid=9R9pXO ORGANIZATORZY: Besrerkers Team CEL IMPREZY: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników. Popularyzacja Brazylijskiego Jiu Jitsu w Polsce. Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu. OPŁATA STARTOWA: 90 zł za jedną kategorię (GI lub NO GI), opłata za start w dwóch kategoriach wynosi 180 zł w drugim terminie zgłoszeń opłata wynosi 120 zł za kategorię, dwie kategorie 240 zł. w trzecim terminie zgłoszeń opłata wynosi 150 zł za kategorię, dwie kategorie 300 zł. ZGŁOSZENIA ORAZ OPŁATY STARTOWE: Pierwszy termin zgłoszeń od 5 LUTEGO do 20 LUTEGO do godz. 23.59 Drugi termin zgłoszeń: do 21 LUTY do godz.23.59 Trzeci termin zgłoszeń: do 22 LUTEGO do godz.23.59. Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na nr konta: BENEFICJENT: Stowarzyszenie Sportów Indywidualnych BT Junior numer konta: 41 1140 2004 0000 3402 7783 9051. Z dopiskiem I OPEN CHAMPIONSHIP oraz imię i nazwisko wpłacającego, klub oraz ilość osób zgłoszonych. Zgłoszenia: Zgłoszeń należy dokonać w panelu: Zgłoszenia może dokonać wyłącznie trener lub kierownik drużyny! W MAILU WRAZ Z POTWIERDZENIEM PRZELEWU PROSZĘ WYMIENIĆ ZAWODNIKÓW OPŁACONYCH I W JAKIEJ FORMULE STARTUJĄ Adres mailowy: PRZY ZGŁOSZENIU EKIP NALEŻY PODAĆ KOLOR PASA KAŻDEGO ZAWODNIKA ! Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli: Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny Zostać zważony. Okazać wymagane dokumenty *WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA (NIEZALEŻNIE CZY TO KATEGORIA GI CZY NOGI) - tolerancja wynosi 500 g!!! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać: Badania sportowo-lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza medycyny sportowej na udział w zawodach BJJ, w przypadku zawodników do 23 r. ż. podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (badanie w formie papierowej z dopiskiem „zdolny do startu w zawodach bjj”) Ubezpieczenie NNW DOTYCZĄCE SPORTÓW WALKI (pełen druk do ukazania), zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (zostanie podana na stronie wydarzenia), Dokument tożsamości. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach! Zasady walki: Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF Przy macie ma prawo być tylko jeden trener, jeżeli będzie więcej osób zawodnik zostanie zdyskwalifikowany ! Zawody rozegrają się na 2 lub 3 matach Czas walki: 2 minuty (dzieci 0, I, II, III) 3 minuty (młodzicy, beniaminki i dzieci IV) 4 minuty (juniorzy). Dodatkowe informacje: Wszystkie wagi podajemy bez kimona! Będzie możliwość zważenia się dzień wcześniej, godziny podamy wkrótce. W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami. W przypadku braku przeciwników w kategorii organizator zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii z różnych kolorów pasów. Na zawodach obowiązuje system pucharowy. Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników ! Na poddania walczą zawodnicy od Beniaminka. W beniaminkach, młodzikach i juniorach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony. Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w danej kategorii. Nagrody: Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują nagrody w następującym systemie: Dzieci, młodzież: 1 miejsce MEDAL i dyplom 2 miejsce medal i dyplom 3 miejsce medal i dyplom. Wszystkie pozostałe miejsca otrzymują medal za uczestnictwo w zawodach. Nagrody rzeczowe są zależne od pozyskanych przez nas sponsorów Uwaga: W przypadku kiedy w danej kategorii jest tylko jedna osoba dostaje ona wyłącznie medal za pierwsze miejsce. Podium Drodzy rodzice, medale dzieci które zdobyły miejsce na podium będą rozdane po zakończeniu kategorii Gi oraz NO Gi - czyli jeśli dziecko startuje tylko w kategorii GI będziecie musieli zaczekać na zakończenie kategorii NoGi. Na podium będą wołane tylko dzieci, które zajęły miejsca 1,2 lub 3. Za uczestnictwo w zawodach każdy zawodnik dostaje medal. Medale za uczestnictwo będzie można odebrać od razu po zakonczeniu kategorii przy stanowisku przeznaczonym na ten cel po okazaniu legitymacji bądź dowodu osobistego zawodnika oraz podaniu rocznika, kat Gi lub No Gi oraz wagi zawodnika. Kategorie wiekowe i wagowe: Pas biały: Dzieci 0 (3 lata rocznikowo): 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci I (4-5 lat rocznikowo): 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci II (6-7 lat rocznikowo): 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg Dzieci III (8-9 lat rocznikowo): 20 kg, - 24 kg, - 28 kg, - 32 kg , - 36 kg, - 40 kg - 44 kg, - 48 kg, + 48 kg Dzieci IV (10-11 lat rocznikowo): 24 kg, - 28 kg, - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, +52 kg Beniaminki (12-13 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, - 72 kg,+72 kg Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+72 kg Młodzicy (14-15 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg Juniorki / Juniorzy (16-17 lat rocznikowo): -53 kg - 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg Pas : szary z białym, szary oraz szary z czarnym Dzieci 0 (3 lata rocznikowo): 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci I (4-5 lat rocznikowo): 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci II (6-7 lat rocznikowo): 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg Dzieci III (8-9 lat rocznikowo): 20 kg, - 24 kg, - 28 kg, - 32 kg , - 36 kg, - 40 kg - 44 kg, - 48 kg, + 48 kg Dzieci IV (10-11 lat rocznikowo): 24 kg, - 28 kg, - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, +52 kg Beniaminki (12-13 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, - 72 kg,+72 kg Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+72 kg Młodzicy (14-15 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg Juniorki / Juniorzy (16-17 lat rocznikowo): -53 kg - 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg Pas żółty z białym, żółty, żółty z czarnym Dzieci 0 (3 lata rocznikowo): 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci I (4-5 lat rocznikowo): 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci II (6-7 lat rocznikowo): 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg Dzieci III (8-9 lat rocznikowo): 20 kg, - 24 kg, - 28 kg, - 32 kg , - 36 kg, - 40 kg - 44 kg, - 48 kg, + 48 kg Dzieci IV (10-11 lat rocznikowo): 24 kg, - 28 kg, - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, +52 kg Beniaminki (12-13 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, - 72 kg,+72 kg Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+72 kg Młodzicy (14-15 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg Juniorki / Juniorzy (16-17 lat rocznikowo): -53 kg - 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy. Postanowienia końcowe: Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW. W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny. Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Opłata startowa nie jest zwrotna. Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika. Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów. Zgłaszający się zawodnik jest zdrowy, ma brak przeciwwskazań do udziału w zawodach co potwierdził jego lekarz sportowy wystawieniem oświadczenia/badań sportowych. W razie nieszczęśliwego wypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wizerunku (zdjęcia, filmy) dla potrzeb organizatorów Zawodnik, który jest zgłoszony, bierze udział w zawodach automatycznie akceptuje regulamin i komunikat organizacyjny Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju. Informacja organizacyjna: jeśli rodzic dzieci 0,1,2 podczas zawodów chce być przy matach ( na dolnej części sali) musi posiadać na swoim obuwiu folię ochronną. Bez ochraniaczy na obuwiu nie ma wejścia na dolną salę. Wejście bez ochraniaczy będzie dostępne na trybuny. Rodzice dzieci 3,4, beniaminki i starsi kibicują dzieciom Z trybun. Żeby zrobić zdjęcie przy podium również trzeba będzie mieć ochraniacze na buty. Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o dostosowanie się do zasad 🙏🙏🙏 Dane kontaktowe: tel. 531641111, 721049663. Mail: openchampionshipbjj@gmail.com