Charytatywny Barbórkowy Maraton BJJ

Event date

Saturday, December 9, 2023

Place

Hala Sportowa GKS „Górnik” Łęczna

Sign up deadline

25.10.2023 - 01.11.2023
Archival event

Event information

MIKOŁAJKOWY 24H MARATON BJJ!

Miejsce: Hala Sportowa przy Stadionie Piłkarskimi Górniczego Klubu Sportowego Górnik Łęczna, al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna

Organizator: Stowarzyszenie Copacabana Łęczna

Cel wydarzenia: Popularyzacja aktywności fizycznej oraz Brazylijskiego Jiu-Jitsu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych osób, a także zbiórka pieniędzy na wybrany cel charytatywny.

Osoba kontaktowa:

Warunki uczestnictwa: 30 zł/ osoby dorosłe, 15 zł/dzieci (do 18 rż.)

Informacje o wydarzeniu: Wydarzenie polega na nieustannym toczeniu co najmniej jednej walki na macie przez 24 godziny. Zegar startuje w sobotę o godzinie 10:00 i zatrzymuje się następnego dnia o tej samej godzinie.

Zasady walk:

Walki toczone są na dystansie 5 minut w dowolnej formule (Gi lub No-Gi). Przed rozpoczęciem walki lub po jej zakończeniu należy zgłosić swój numer startowy w wyznaczonym punkcie obsługi imprezy. Nowi uczestnicy mogą dołączać do sparingów tylko na początku każdej rundy (co 5 minut). Dołączenie w połowie trwającej walki nie zostanie zaliczone do rankingu. W trakcie trwania imprezy można odpoczywać dowolną ilość czasu i stoczyć dowolną liczbę walk.

Nagrody:

Co godzinę, pośród osób, które stoczyły co najmniej 1 walkę w poprzedzającej godzinie zostaną rozlosowane upominki od partnerów. Dodatkowo na koniec wydarzenia zostaną nagrodzone osoby, które stoczyły najwięcej walk w ciągu 24 godzin.

Najwytrwalszy maratończyk BJJ w kategorii maluch (do X rż.)

Najwytrwalszy maratończyk BJJ w kategorii dzieciak (do X rż)

Najwytrwalsza maratończyk BJJ w kategorii kobiet

Najwytrwalszy maratończyk BJJ w kategorii mężczyzn

Najwytrwalszy maratończyk BJJ w kategorii Open

Plan wydarzenia:<br> Seminarium Gi <br> Seminarium No-Gi <br> Pokaz pierwszej pomocy dla dzieci<br> Trening otwarty (pokazowy)<br> Joga BJJ <br>

Nocleg:

Z soboty (16/12/2023) na niedzielę (17/12/2023) możliwy nocleg na macie, w miejscu w którym odbywa się maraton.

REGULAMIN UCZESTNICTWA:

 1. Organizatorem Mikołajkowego 24h Maratonu BJJ jest Stowarzyszenie Copacabana Łęczna.
 2. Osoba kontaktowa: osoba kontaktowa CEL
 3. Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób.
 4. Popularyzacja Brazylijskiego Jiu-Jitsu. 2. Promocja zdrowego stylu życia.
 5. Promocja Klubu Sportowego Złomiarz Team
 6. Zbiórka pieniędzy na wybrany cel charytatywny. TERMIN, MIEJSCE
 7. Maraton rozpocznie się 16 grudnia 2023 r. o godz. 10:00. Zakończenie planowane jest na 17 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00.
 8. Miejsce: Hala Sportowa przy Stadionie Piłkarskimi Górniczego Klubu Sportowego Górnik Łęczna, al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna
 9. Czas trwania: 24 godziny.
 10. Maraton trwa 24 godziny, a w jego trakcie toczone są walki Brazylijskiego Jiu-Jitsu na dystansie 5 minut w dowolnej formule (Gi lub No-Gi). Przed rozpoczęciem walki lub po jej zakończeniu należy zgłosić swój numer startowy w wyznaczonym punkcie obsługi imprezy. Nowi uczestnicy mogą dołączać do sparingów tylko na początku każdej rundy (co 5 minut). Dołączenie w połowie trwającej walki nie zostanie zaliczone do rankingu. W trakcie trwania imprezy można odpoczywać dowolną ilość czasu i stoczyć dowolną liczbę walk.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w Maratonie jest otwarty dla wszystkich.
 2. Wpisowe uprawniające do nadania numeru startowego wynosi 30 zł. Dzieci 15 zł.
 3. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w imprezie jest złożenie przed startem przez uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich - przez opiekuna prawnego/rodzica) pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej (druk do pobrania w biurze imprezy lub do pobrania ze strony wydarzenia w portalu Facebook).
 4. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie (druk do pobrania w biurze zawodów lub na stronie wydarzenia w portalu Facebook).
 5. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy. Na jego podstawie kolejne walki zaliczane będą do rankingu. Numer startowy posłuży również podczas losowania nagród.
 6. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy, a w przypadku udziału w Maratonie do jego akceptacji.
 8. Zabrania się wnoszenia na imprezę przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 9. Weryfikacja uczestników i wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 16 grudnia 2023 r. od godziny 9:00.
 10. Organizator ustala limit osób jednorazowo przebywających na macie i toczących sparingi na 120 osób (60 par).
 11. Maraton trwa dopóki na macie znajduje się przynajmniej jedna walcząca para uczestników. Jeśli w danej 5-cio minutowej rundzie na macie nie pojawi się przynajmniej jedna para Maraton zostanie zakończony.
 12. Zgłoszenie/rejestracja musi nastąpić minimum 20 minut przed pierwszą walką u osoby rejestrującej uczestników wydarzenia. ZGŁOSZENIA
 13. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu imprezy od godziny 9.00.
 14. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej chwili trwania imprezy. Rozpoczęcie rejestracji 16 grudnia 2023 r., g. 9:00. Zakończenie rejestracji 17 grudnia 2023 r. o godzinie 9.35. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 16. Aktualizacje regulaminu, bieżące ogłoszenia dostępne będą na stronie wydarzenia w portalu Facebook.
 17. Wyniki końcowe, nazwiska zwycięzców opublikowane zostaną na stronie wydarzenia w portalu Facebook.
 18. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
 19. Organizator udostępnia zawodnikom prysznice oraz do przebrania pomieszczenie szatni bez możliwości pozostawienia w niej rzeczy osobistych (kosztowności, dokumenty)
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie obiektu.
 21. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii osób biorących udział w imprezie.

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".