SOLT 7: European Championship 2024

#Submission Only

Event date

Saturday, February 3, 2024

Place

Warszawa

Sign up deadline

29.11.2023 - 28.01.2024
Archival event

Event information

SOLT 7: European Championship 2024

 • Data: 3 lutego 2024
 • Miejsce: Warszawa , Osir Włochy, ul. Gładka 18
 • Organizator: SOLT
 • Formuła: No-Gi
 • Zasady: SOLT / Submission Only

Pełny ruleset organizacji SOLT dla formuły NoGi:

https://subonlyleague.com/zasady-rules-nogi/

Terminy rejestracji (*w cenie zawarte jest już ubezpieczenie NNW):

 • I termin - 120zł (od 1.12.2023 do 31.12.2023)
 • II termin - 160zł (od 01.01.2024 do 21.01.2024)

UWAGA! TAŃSZA REJESTRACJA PRZEDŁUŻONA!!!

 • III termin - 160zł (od 22.01.2024 do 28.01.2024)

 • OPEN PRO - 100zł (przez cały czas trwania rejestracji)

Nagrody:

 • OPEN PRO - nagrody finansowe (suma gwarantowana 12 000zł)
 • Medale dla zwycięzców kategorii
 • Nagrody rzeczowe w zależności od ilości pozyskanych sponsorów

Mężczyźni OPEN PRO:

 1. 3000 pln
 2. 2000 pln
 3. 1000 pln

Kobiety OPEN PRO:

 1. 3000 pln
 2. 2000 pln
 3. 1000 pln

Dane do opłaty startowej:

Fundacja Klub Sportowy NEXT LEVEL BJJ ul. Armii Krajowej 21, 45-071 Opole.

nr konta: 42 1050 1504 1000 0090 3099 8562.

Tytuł przelewu powinien zawierać dane zawodnika (imię, nazwisko, kategorię wagową, klub) za którego jest dokonywana.

Przykład: Jan Kowalski, PRO -70kg, Akademia Sportów Walki

Istnieje możliwość startowania w różnych kategoriach zaawansowania oraz wielu kategoriach wagowych oraz w różnych kombinacjach kategorii wiekowych – warunkiem jest rejestracja w każdej z kategorii oraz wpłacenie odpowiedniej kwoty za ilość kategorii, w których zawodnik zamierza wystartować.

*Jako organizator ubezpieczamy wszystkich zawodników startujących w zawodach SOLT 7: EUROPEAN CHAMPIONSHIP.

NNW na kwotę 10 000 zł, w związku z tym przy weryfikacji nie będzie wymagane okazanie ubezpieczenia. Polisa zostanie zawarta po zamknięciu rejestracji w firmie PZU, a obsługą polisy zajmuje się firma DRZEWOPOLIS.PL - Łukasz Janeczek.

Kategorie zaawansowania:

 • Białe pasy
 • Niebieskie pasy
 • Purpurowe pasy
 • PRO: brązowe + czarne pasy

Osoby z doświadczeniem od 2 do 4 lat w dyscyplinach takich jak: JUDO, SAMBO, ZAPASY, GRAPPLING nie mogą startować w kategorii białych pasów - muszą startować w kategorii conajmniej niebieskich pasów. Osoby z doświadczeniem powyżej 4 lat w wyżej wymienionych dyscyplinach muszą startować w kategorii conajmniej purpurowych pasów.

Czas walki według kategorii:

 • Adult / Master / Master 2 – 5 minut + 1 minuta dogrywki
 • Junior Młodszy / Junior – 4 minuty + 1 minuta dogrywki
 • Dzieci 4 - 6 / Dzieci 7-9 / Młodzicy - 3 minuty

Kategorie wagowe:

<u><b>Dzieci 4 - 6 lat (roczniki 2018 - 2020):

-20 kg -24 kg -28 kg -32 kg -36 kg +36 kg

<u><b>Dzieci 7 - 9 lat (roczniki 2015 - 2017):

-24 kg -28 kg -32 kg -36 kg -40 kg -44 kg +44 kg

<u><b>Młodzicy 10 - 12 lat (roczniki 2012 - 2014):

-32 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -56 kg +56 kg

<u><b>Juniorzy Młodsi 13 – 15 lat (roczniki 2009 - 2011):

-44 kg -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -64 kg -68 kg +68 kg

<u><b>Juniorzy 16-17 lat (roczniki 2007 - 2008):

-50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg -75 kg -80 kg -85 kg +85 kg

<u><b>Juniorki 16-17 lat (roczniki 2007 – 2008):

-40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -56 kg -60 kg -64 kg +64 kg

<u><b>Mężczyźni (ADULT / MASTER I / MASTER II):

-55 kg -60 kg -65 kg -70 kg -75 kg -80 kg -85 kg -90 kg -95 kg +95 kg

<u><b>Kobiety (ADULT / MASTER I):

-45 kg -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg

Zasady Submission Only League Tournament

Zapraszamy do rejestracji!

UWAGA!

Jako organizator zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby zawodników.

Zastrzegamy sobie możliwość połączenia najbliższych kategorii wagowych lub kategorii zaawansowania w przypadku małej ilości osób startujących.

Zawodnicy chcący wystartować w turnieju muszą posiadać aktualne badania sportowe uprawniające do startu w zawodach BJJ. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w zawodach. Wzór zgody znajdziecie w plikach do pobrania.

W przypadku braku tych dokumentów zawodnicy nie zostaną dopuszczeniu do startu, a wpisowe nie podlega zwrotowi.

Zwrot opłaty startowej jest możliwy jedynie do końca I terminu rejestracji.

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ (KRS: 0000627156, NIP: 7543123466, REGON: 364939465).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy poprzez adres e-mail: info@subonlyleague.com .

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda k na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu kontaktowym zawartym na stronie www.martialmatch.com. FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ może przekazywać dane osobowe kontaktującego swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmą ubezpieczeniowym w celu zawarcia grupowych polis NNW, dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z jego poleceniami.

FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kontaktującemu się z FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

Prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo żądania sprostowania jego danych osobowych, prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ przetwarza dane na podstawie zgody z kontaktującego się zawartej na stronie www.martialmatch.com

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się ze FUNDACJA KLUB SPORTOWY NEXT LEVEL BJJ (dane kontaktowe powyżej). W zakresie, w jakim dane kontaktującego się są przetwarzane na podstawie jego zgody– ma on prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody kontaktującego się przed jej wycofaniem. Kontaktujący się może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub mailowy Administratora Danych Osobowych. Kontaktującemu się przysługuje także także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".