BJJ EUROPEAN CHAMPIONSHIPS KIDS & YOUTH GI & NO GI

#BJJ Gi #BJJ No-Gi

Event date

Sunday, December 3, 2023

Sign up deadline

29.10.2023 - 30.11.2023
Archival event

Event information

Uwaga

Pierwszy termin rejestracji zostaje przedłużony do soboty 25 listopada

Komunikat organizacyjny Nazwa zawodów: „ BJJ EUROPEAN CHAMPIONSHIPS KIDS & YOUTH GI & NO GI”. Termin i miejsce rozegrania zawodów: 03.12.2023 r., Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Siedlecka 6, 72-010 Police, Polska. Organizatorzy: Burmistrz Gminy Police Stowarzyszenie Energy Gold Team Police Stowarzyszenie Energy Gold Team Kamień Pomorski

Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w Europie Popularyzacja Brazylijskiego Jiu Jitsu w Polsce i Europie Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu Propagowanie zdrowego stylu życia. -Zawody mają charakter otwarty, -zgłosić można zawodnika bez względu na narodowość/klub sportowy, -zawody nie wyłaniają członków kadry narodowej.

Opłata startowa: • 100 zł za jedną kategorię ( 25 € ), GI lub NO GI, opłata za start w dwóch kategoriach wynosi 200 zł ( 50 € ). • w drugim terminie zgłoszeń opłata wynosi 150 zł za kategorię ( 35 € ), dwie kategorie 300 zł ( 70 € ).

Pierwszy termin zgłoszeń : 23.10.2023. do 12.11.2023. do godz. 23.59 Potwierdzony opłatą startową w tym terminie.

Drugi termin zgłoszeń: 13.11.2023 do 23.11.2023 . do godz.23.59 Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na nr konta:

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Energy Gold Team Police NR RACHUNKU; 41 1240 3943 1111 0010 7723 4954 Dla przelewów zagranicznych : IBAN: PL41 1240 3943 1111 0010 7723 4954 Z dopiskiem "BJJ EUROPEAN CHAMPIONSHIPS KIDS&YOUTH" oraz imię i nazwisko wpłacającego, klub oraz ilość osób zgłoszonych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń należy dokonać w panelu: https://panel-rejestracyjny.pl/pl/events

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie trener lub kierownik drużyny !

 • W MAILU WRAZ Z POTWIERDZENIEM PRZELEWU PROSZĘ WYMIENIĆ ZAWODNIKÓW OPŁACONYCH I W JAKIEJ FORMULE STARTUJĄ Adres mailowy: energygoldteam@gmail.com
 • PRZY ZGŁOSZENIU EKIP NALEŻY PODAĆ KOLOR PASA KAŻDEGO ZAWODNIKA !

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:

 • Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
 • Zostać zważony
 • Okazać wymagane dokumenty *WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA “NO GI” (NIEZALEŻNIE CZY TO KATEGORIA GI CZY NOGI) - tolerancja wynosi 200 g!!! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
 • Badania sportowo-lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza medycyny sportowej na udział w zawodach BJJ, (badanie w formie papierowej z dopiskiem „zdolny do startu w zawodach bjj”)
 • Ubezpieczenie NNW DOTYCZĄCE SPORTÓW WALKI (pełen druk do ukazania),
 • Zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (zostanie podana na stronie wydarzenia),
 • Dokument tożsamości

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach!

Zasady walki:

 • Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF z wykluczeniem technik kończących u dzieci I, II, III, IV.
 • Przy macie ma prawo być tylko jeden trener, jeżeli będzie więcej osób zawodnik zostanie zdyskwalifikowany !
 • Zawody rozegrają się na 4-8 matach w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. Czas walki: 2 minuty (dzieci I, II, III) 3 minuty (młodzicy, beniaminki i dzieci IV) 4 minuty (juniorzy) Dodatkowe informacje:
 • Wszystkie wagi podajemy bez kimona !
 • Będzie możliwość zważenia się dzień wcześniej, godziny podamy wkrótce
 • W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami.
 • Na zawodach obowiązuje system pucharowy,
 • Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników !
 • Na poddania walczą zawodnicy od rocznika 2010 i starsi.
 • W beniaminkach, młodzikach i juniorach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony
 • Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w danej kategorii Nagrody: Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują nagrody w następującym systemie:
 • 1 miejsce medal, koszulka mistrza(poszczególna kategoria), medal i dyplom
 • 2 miejsce medal i dyplom
 • 3 miejsce medal i dyplom
 • Wszystkie pozostałe miejsca otrzymują medal za uczestnictwo w zawodach
 • Nagrody rzeczowe są zależne od pozyskanych przez nas sponsorów.

Kategorie wiekowe i wagowe: Dzieci I (2018/2019):

 • 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci II (2016/2017):
 • 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg Dzieci III (2014/2015):
 • 20 kg, - 24 kg, - 28 kg, - 32 kg , - 36 kg, - 40 kg - 44 kg, - 48 kg, + 48 kg Dzieci IV (2012/2013):
 • 24 kg, - 28 kg, - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, +52 kg Beniaminki (2010/2011): Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, - 72 kg,+72 kg Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+72 kg Młodzicy (2008/2009): Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg Juniorki / Juniorzy (2006/2007): -53 kg - 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg

Koszty:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy.
 • Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW.
 • W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
 • Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 • Opłata startowa nie jest zwrotna.
 • Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
 • Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
 • Zgłaszający się zawodnik jest zdrowy, ma brak przeciwwskazań do udziału w zawodach co potwierdził jego lekarz sportowy wystawieniem oświadczenia/badań sportowych. W razie nieszczęśliwego wypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wizerunku (zdjęcia, filmy) dla potrzeb organizatorów
 • Zawodnik, który jest zgłoszony, bierze udział w zawodach automatycznie akceptuje regulamin i komunikat organizacyjny

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju. Dane kontaktowe: tel. +48 602 588 946 (Wojtek) tel. +48 507 628 871 (Tomek) adres mailowy: energygoldteam@gmail.com Więcej informacji będzie podawanych na bieżąco na stronie wydarzenia !

Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".