ALMMA 234 Poznań

#MMA

Event date

Saturday, October 21, 2023

Place

Poznań

Sign up deadline

09.10.2023 - 19.10.2023
Archival event

Files to download

oo234.pdf - Oświadczenie opiekuna niepełnoletniego zawodnika ALMMA 234 Poznań

Event information

Organizatorzy: Amatorska Liga MMA

Pankration Poznań

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

21 października 2023 r.

hala sportowa OSiR Mosina

62-050 Mosina, ul. Krasickiego 16

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

W sobotę 21. 10. 2023 w ramach ALMMA 234 Poznań odbędą się turnieje:

 1. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.

 2. Junior MMA Mężczyzn – rocznik 2005, 2006, 2007

 3. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2006, 2007 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)

 4. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008

 5. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA

 6. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA

7.  BJJ No Gi Białe Pasy Mężczyzn (junior + senior)

 1. BJJ No Gi Niebieskie Pasy Mężczyzn (senior)

Program ALMMA 234 Poznań

SOBOTA 21 października 2023

8:00 – 9:00 – ważenie

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA 234 Poznań jest posiadanie:

– opłaconej licencji klubowej oraz zawodniczej https://almma.pl/licencje-na-2023/

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ; – aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej – oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania w panelu rejestracyjnym). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior:

do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w BJJ obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:

 1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
 2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników

od 9. 10. 2023 r. (poniedziałek) do 19. 10. 2023 (czwartek) do godz. 22:00 WYŁĄCZNIE przez panel zgłoszeniowy na

almma.pl – REJESTRACJA ALMMA 234 Poznań

PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ – NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI W DNIU ZAWODÓW !!!

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem wynosi:

– do dnia 19. 10. 2023 r. za start w 1 kategorii – 100 zł,

 • po tym terminie i w dniu zawodów za start w 1 kategorii - 120 zł,

– dopłata za start w drugiej kategorii – 50 zł

Płatność w dniu zawodów możliwa WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Wpłaty na konto:

Lidia Szaroleta

PKO BP 15102041150000960200094474

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: ALMMA 234 Poznań Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników. Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel tel. 603177070 e-mail: slawomir.cypel@o2.pl

 • Mirosław Biernacki tel. 516860567

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".