6 Mistrzostwa Polski BJJ Trzy Korony Gi&NoGi

#BJJ Gi #BJJ No-Gi

Event date

Sunday, November 26, 2023

Sign up deadline

30.08.2023 - 21.11.2023
Archival event

Event information

VI Mistrzostwa Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu Trzy Korony Gi i No Gi dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Termin i miejsce rozegrania zawodów: 26.11.2023 r., Hala OSiR, ul. Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard

Organizatorzy: Valiant/United Kings Jiu-Jitsu

Cel imprezy: Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników Popularyzacja Brazylijskiego Jiu Jitsu w Polsce Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu

Opłata startowa: 90 zł za jedną kategorię (GI lub NO GI), opłata za start w dwóch kategoriach wynosi 180 zł w drugim terminie zgłoszeń opłata wynosi 120 zł za kategorię, dwie kategorie 240 zł. w trzecim terminie zgłoszeń opłata wynosi 150 zł za kategorię, dwie kategorie 300 zł. Zgłoszeń oraz opłat startowych: Pierwszy termin zgłoszeń od 7 września do 17 listopada do godz. 23.59 Drugi termin zgłoszeń: do 19 listopada do godz.23.59 Trzeci termin zgłoszeń: do 21 listopada do godz.23.59

Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na nr konta: BENEFICJENT: UKS Valiant Jiu-Jitsu Kings NR RACHUNKU; 51 2340 0009 0970 2460 0000 0026 Z dopiskiem "VI Mistrzostwa Polski BJJ Trzy Korony" oraz imię i nazwisko wpłacającego, klub oraz ilość osób zgłoszonych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń należy dokonać w panelu: https://panel-rejestracyjny.pl/pl/events/266-6-mistrzostwa-polski-bjj-trzy-korony-gi-nogi Zgłoszenia może dokonać wyłącznie trener lub kierownik drużyny!

W MAILU WRAZ Z POTWIERDZENIEM PRZELEWU PROSZĘ WYMIENIĆ ZAWODNIKÓW OPŁACONYCH I W JAKIEJ FORMULE STARTUJĄ Adres mailowy: mistrzostwapolskibjjdzieci@gmail.com

PRZY ZGŁOSZENIU EKIP NALEŻY PODAĆ KOLOR PASA KAŻDEGO ZAWODNIKA ! Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli: Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny Zostać zważony Okazać wymagane dokumenty *WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA (NIEZALEŻNIE CZY TO KATEGORIA GI CZY NOGI) - tolerancja wynosi 500 g!!! Wszyscy zawodnicy muszą posiadać: Badania sportowo-lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza medycyny sportowej na udział w zawodach BJJ, w przypadku zawodników do 23 r. ż. podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (badanie w formie papierowej z dopiskiem „zdolny do startu w zawodach bjj”) Ubezpieczenie NNW DOTYCZĄCE SPORTÓW WALKI (pełen druk do ukazania) lub dorosłego zawodnika, Zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (zostanie podana na stronie wydarzenia), Dokument tożsamości Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach! Zasady walki: Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF Przy macie ma prawo być tylko jeden trener, jeżeli będzie więcej osób zawodnik zostanie zdyskwalifikowany ! Zawody rozegrają się na 6 matach Czas walki: 2 minuty (dzieci 0, I, II, III) 3 minuty (młodzicy, beniaminki i dzieci IV) 4 minuty (juniorzy) 5 minuy (masters białe i niebieskie pasy) 5 minut (senior-białe pasy) 6 minut(senior-niebieskie pasy)

Dodatkowe informacje: Wszystkie wagi podajemy bez kimona! Będzie możliwość zważenia się dzień wcześniej, godziny podamy wkrótce W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami. Na zawodach obowiązuje system pucharowy, Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników ! Na poddania walczą zawodnicy od Beniaminka i starsi. W beniaminkach, młodzikach i juniorach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w danej kategorii

Nagrody: Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują nagrody w następującym systemie: Dzieci, młodzież: 1 miejsce PAS MISTRZA POLSKI i dyplom 2 miejsce medal i dyplom 3 miejsce medal i dyplom Wszystkie pozostałe miejsca otrzymują medal za uczestnictwo w zawodach Nagrody rzeczowe są zależne od pozyskanych przez nas sponsorów Uwaga: W przypadku kiedy w danej kategorii jest tylko jedna osoba dostaje ona wyłącznie medal za pierwsze miejsce. Dorośli: 1 miejsce medal i dyplom 2 miejsce medal i dyplom 3 miejsce medal i dyplom

Kategorie wiekowe i wagowe:

Dzieci 0 (3 lata rocznikowo): 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci I (4-5 lat rocznikowo): 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci II (6-7 lat rocznikowo): 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg Dzieci III (8-9 lat rocznikowo): 20 kg, - 24 kg, - 28 kg, - 32 kg , - 36 kg, - 40 kg - 44 kg, - 48 kg, + 48 kg Dzieci IV (10-11 lat rocznikowo): 24 kg, - 28 kg, - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, +52 kg Beniaminki (12-13 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, - 72 kg,+72 kg Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+72 kg Młodzicy (14-15 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg Juniorki / Juniorzy (16-17 lat rocznikowo): -53 kg - 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg Senior, masters białe i niebieskie pasy Kobiety (+18 lat rocznikowo) -58,5 kg, -64 kg, -69 kg, -74 kg, -79,3 kg, +79,3 kg Seniorzy, masters białe i niebieskie pasy mężczyźni (+18 lat rocznikowo) -64 kg, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg, -88,3 kg, -94,3 kg, -100,5 kg, +100,5 kg Koszty:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Postanowienia końcowe: Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW. W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny. Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Opłata startowa nie jest zwrotna. Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika. Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów. Zgłaszający się zawodnik jest zdrowy, ma brak przeciwwskazań do udziału w zawodach co potwierdził jego lekarz sportowy wystawieniem oświadczenia/badań sportowych. W razie nieszczęśliwego wypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wizerunku (zdjęcia, filmy) dla potrzeb organizatorów Zawodnik, który jest zgłoszony, bierze udział w zawodach automatycznie akceptuje regulamin i komunikat organizacyjny Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

Dane kontaktowe: tel. 883 321 386 adres mailowy: mistrzostwapolskibjjdzieci@gmail.com

Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".