SAMBO Poland Cup

#Grappling

Event date

Saturday, September 30, 2023

Place

Kraków

Sign up deadline

24.08.2023 - 29.09.2023
Archival event

Event information

REGULAMIN

Celem zawodów jest propagowanie zdrowego stylu życia i rozwoju danej dyscypliny sportowej poprzez uczestnictwo w zajęciach sambo sportowego.

Organizatorzy: Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” oraz Polski Związek Sambo.

Data wydarzenia: 30 września 2023 roku.

Adres: Hala sportowa KS „PRĄDNICZANKA”

Jakuba Majora 12A, 31-423 Kraków Grupy wiekowe i wagowe:

U-7

6-7 lat (roczniki 2017-2016)

Chłopcy i dziewczęta kat.: 20,24,27,30,32,35,38,41,+41 kg

Czas walki – 2 min.

U-9

8-9 lat (roczniki 2015-2014)

Chłopcy i dziewczęta kat.: 26,29,33,36,39,44,48,53, +53 kg

Czas walki – 2 min.

U-11

10-11 lat (roczniki 2013-2012)
Chłopcy kat.: 31, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, +65 kg

Dziewczęta kat.: 26, 29, 34, 37,40, 43, 46, 49, 52, +52 kg

Czas walki – 3 min.

U-14

12-14 lat (roczniki 2011-2009)
Chłopcy kat.: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 65, 71, 76, +76 kg

Dziewczęta kat.: 34, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 59, 65, +65 kg

Czas walki – 3 min.

U-17

15-17 lat (roczniki 2008-2006)
Chłopcy kat.wagowe: 42, 46, 49, 53, 57, 62, 66, 70, 75, 80, +80 kg

Dziewczęta kat.wagowe: 38, 41, 44, 47, 50, 54, 59, 64, 68, 72,+72 kg

Czas walki – 4 min.

A+

dorosli +18 lat

Od 2005 r.

Mężczyzni kat. : 52, 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 kg

Kobiety kat. : 46, 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 kg

Czas walki – 5 min.

Uczestnictwo:

– w turnieju mogą wziąć udział zawodnicy trenujący poniższe sztuki walki: sambo, judo, zapasów, ju-jitsu i pokrewnych dyscyplin,

– zawody będą przeprowadzone wg międzynarodowych zasad organizacji zawodów w sambo sportowym,

– zwycięzcy zostaną nagrodzeni medalami i dyplomami,

– w zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,

– każdy z uczestników powinien posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Dokumenty będą sprawdzane podczas akredytacji oraz ważenia,

– podczas zawodów sportowych zawodnicy, którzy nie mają stroju sambo będą mogli walczyć w bluzach kimono, krótkich spodenkach i skarpetkach,

– przedstawiciele klubów sportowych i/lub opiekunowie zawodników odpowiadają za zachowanie sportowców podczas zawodów.

– jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik, za zgodą trenera i swoją może być przeniesiony do zbliżonej kat. wagowej.

Opłata startowa: 70 PLN lub 15 EUR płatna przelewem do 26.09.2023

Dane do przelewu: numer konta: 17 2030 0045 1110 0000 0287 1290

Numer IBAN: PL17 2030 0045 1110 0000 0287 1290

Numer BIC/SWIFT: PPABPLPK

Krakowskie Stowarzyszenie Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” 31-851 Kraków, os. Albertyńskie 1-2.

Tytulem: Startowe Open Cup Sambo 30.09.2023 (imię i nazwisko, klub)

UWAGA! W przypadku opłat grupowych, dane każdego zawodnika muszą być wymienione(nazwiska).

Dla gości z zagranicy jest możliwość przelewów przez systemy płatnicze. W takim przypadku prosimy o kontakt.

Program:

7:00– 9:00 –ważenie uczestników

9:00-10:00 – losowanie walk / rozgrzewka

10:00 – otwarcie turnieju, powitanie zawodników i gości

10:15 – rozpoczęcie walk dzieci 6-9 lat

13:00 – ceremonia dekoracji 6-9 lat

13:15 – rozpoczęcie walk

Ubezpieczenie, przejazdy, nocleg, wyżywienie Koszty ubezpieczenia, przejazdów, noclegu i wyżywienia ponoszą uczestnicy zawodów.

Każdy z uczestników przystępując do zawodów oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w panelu rejestracyjnym i uiszczenie opłaty startowej do 26.09.2023 r. Nie wykonanie jednej z tych rzeczy, będzie skutkowało niedopuszczeniem do zawodów.

Ze względu na obecne wydarzenia i konflikt na Ukrainie, drużyny z Rosji i Białorusi zostają wyłączone z udziału w tych zawodach. Ta decyzja ma na celu wyrażenie naszego stanowczego sprzeciwu wobec działań agresywnych i naruszeń międzynarodowego prawa.

Ta decyzja ma na celu podkreślenie znaczenia pokoju, stabilności i przestrzegania praw człowieka na arenie międzynarodowej oraz zapewnia, że zawody sportowe są miejscem, w którym te wartości są hołdowane.

Dziękujemy wszystkim pozostałym drużynom za zrozumienie tej decyzji oraz za ich udział w duchu sportowej rywalizacji.

Osoby zainteresowane zakwaterowaniem proszeni są o pilne zgłoszenie do dnia 23.09.2023 r.

Dane kontaktowe:

Pavlo Gorbatiuk – Prezes Stowarzyszenia Judo, Sambo i Obronnych Systemów „SAMBO KRAK” tel. +48 664 946 415 (viber, WhatsApp,), sambo.krakow@gmail.com

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".