Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu Gi i No GI

#BJJ Gi #BJJ No-Gi

Event date

Saturday, November 25, 2023

Sign up deadline

16.08.2023 - 22.11.2023
Archival event

Files to download

IBJJF_przepisy.pdf - Aktualizacja przepisów IBJJF
MMJJ2023.pdf - Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Mistrzostw Mazowsza Ju-Jitsu

Event information

Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu U8, U10, U12, U14, U16, U18, Senior Białe Pasy Gi i No Gi

Organizator:

UKS Dragon Fight Club

Patronat:

Polski Związek Ju-Jitsu

Mazowiecki Związek Ju-Jitsu

Termin i miejsce:

25 listopada 2023 r.

Hala sportowa MOSiR

ul. Olimpijska 3

96-500 Sochaczew

Program zawodów:

9:00 – 10:00 – weryfikacja zawodników

10:00 – omówienie przepisów

10:30 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa:

Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF w formule GI (kimona) oraz NO GI (bez kimon) w kategoriach U8, U10, U12, U14, U16, U18 oraz Senior Białe Pasy. W turnieju U8, U10 i U12 zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących. Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) etc.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

– dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymację, dowód osobisty lub paszport)

– aktualne oświadczenie z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/.../WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

  • oświadczenie opiekuna - dotyczy zawodników, którzy nie ukończyli 18 r. ż - formularz do pobrania w panelu zgłoszeniowym (Pliki do pobrania). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego weryfikującego zawodników.

  • potwierdzenie wpłaty w postaci papierowej (dotyczy zawodników powyżej 18 r.ż.)

Kategorie wiekowe i wagowe

Dzieci U8 (6-7 lat w danym roku – w 2023 roczniki: 2017 i 2016):

Chłopcy i dziewczęta razem:

-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

Dzieci U10 (8-9 lat w danym roku – w 2023 roczniki: 2015 i 2014):

Dziewczynki: -20 kg, - 22 kg, - 25 kg, - 28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg

Chłopcy: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku – w 2023 roczniki: 2013 i 2012):

Dziewczęta: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, + 48 kg

Chłopcy: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg

U14 (12-13 lat w danym roku – w 2023 roczniki: 2011 i 2010)

Dziewczęta: -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg

Chłopcy: -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg

U16 (14-15 lat w danym roku – w 2023 roczniki: 2009 i 2008) Dziewczęta: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg Chłopcy: -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg

U18 (16-17 lat w danym roku– w 2023 roczniki: 2007 i 2006)

Kobiety: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70kg

Mężczyźni: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg

Senior Białe Pasy (w 2023 r. od 2005 r. ż.)

Kobiety: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg

Mężczyźni: -56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg

Udział w Mistrzostwach Mazowsza Ju-Jitsu U8, U10, U12, U14, U16 oraz U18 jest BEZPŁATNY! Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

@#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

W przypadku braku przeciwnika w danej kategorii wagowej zawodnik może – za zgodą trenera oraz rodzica/opiekuna prawnego – startować w wyższej kategorii wagowej, jednak nie więcej niż o jedną kategorię wagową wyżej. Zawodnik decydujący się na start w wyższej kategorii wagowej klasyfikowany jest wyłącznie w tej kategorii wagowej. Łączenie zawodników, między którymi jest różnica więcej niż jednej kategorii wagowej, jest dopuszczalne tylko na zasadzie „extra fight” - wynik nie jest wliczany do klasyfikacji turnieju.

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

System klasyfikacji kategorii:

Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system pucharowy.

Czasy walki:

U8 - 2 minuty

U10 i U12 - 3 minuty

U14 i U16 - 4 minuty

U18 i Senior Białe Pasy - 5 minut

Zgłoszenia:

od środy 16 sierpnia 2023 do środy 22 listopada 2023 r. do godz. 22:00 przez panel zgłoszeniowy

Opłata startowa Mistrzostw Mazowsza Ju-Jitsu Senior Gi i No Gi - płatna przelewem:

  • do dnia 30. 10. 2023 r. - 70 zł za start w jednej konkurencji (gi lub no gi)
  • do dnia 22. 11. 2023 - 80 zł za start w jednej konkurencji (gi lub no gi)

Wpłat dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

W tytule przelewu prosimy podać nazwę zawodów, imię i nazwisko zawodnika, formułę i kategorię wagową, w jakiej startuje, np. Mistrzostwa Mazowsza Ju-Jitsu Senior Gi/ No Gi Jan Kowalski 62 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego – nazwę klubu, ilość zawodników.

Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.

W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.

Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów, kierownik zawodów lub organizator zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

-Sławomir Cypel tel. 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl

Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".