Memoriał im. Mariusza Manolo Linke w BJJ „Legendy żyją wiecznie”

#BJJ Gi #BJJ No-Gi

Event date

Saturday, May 27, 2023

Place

Szczecin (Hala Sportowa SP 74, ul. Seledynowa 50)

Sign up deadline

29.03.2023 - 13.05.2023
Archival event

Event information

NAZWA ZAWODÓW: Memoriał im. Mariusza Manolo Linke w BJJ „Legendy żyją wiecznie”

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 27 maja 2023, Hala Sportowa SP 74, ul. Seledynowa 50, 70-953 Szczecin

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,LINKE GOLD TEAM” (KRS: 0000387875)

CEL IMPREZY:

• Upamiętnienie prekursora BJJ w Polsce, uczczenie rocznicy śmierci Mariusza Manolo Linke

• Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek BJJ w Polsce i Europie

• Propagowanie BJJ wśród dzieci i młodzieży

OPŁATY, TERMINY:

• Opłata startowa w terminie do dnia 25 kwietnia 2023: 100 zł

• Opłata startowa w terminie od 26 kwietnia do 10 maja 2023: 120 zł

• Opłata startowa w terminie od 11 maja do 20 maja 2023: 150 zł

• Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 13 maja 2023 godz. 23:59

• Zakończenie przyjmowania opłat startowych: 20 maja 2023 godz. 23:59

• Opłatę startową należy wpłacić w terminach jak wyżej na konto: Beneficjent: Klub Sportowy "Linke Gold Team" 42 1160 2202 0000 0004 6665 5214 z dopiskiem „Memoriał im. Mariusza Manolo Linke w BJJ”, z podaniem: imienia i nazwiska wpłacającego, nazwy klubu oraz ilości osób zgłoszonych

• Opłata startowa pokrywa koszty organizacji zawodów (nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia zawodników w tym w szczególności z tytułu NNW, wyżywienia i zakwaterowania – rzeczone koszty pokrywają zgłoszeni zawodnicy)

ZGŁOSZENIA:

• Zgłoszenia osób niepełnoletnich może dokonać wyłącznie trener/kierownik/opiekun prawny danego zawodnika

• Zgłoszenie należy dokonać w panelu: www. https://[panel-rejestracyjny.pl]

• Równolegle do zgłoszenia na mail memorial@goldcrew.pl należy przesłać imię i nazwisko zawodnika, kategorię, klub oraz potwierdzenie uiszczonej opłaty startowej

ROZEGRANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE:

• Dzieci I, chłopcy 7-8 lat (roczniki 2015-2016): bez podziału na pasy

• Dzieci I, dziewczynki 7-8 lat (roczniki 2015-2016): bez podziału na pasy

 • Kategorie wagowe -20kg, -24kg, -28kg, - 32kg, -36kg, +36kg

• Dzieci II, chłopcy 9-11 lat (roczniki 2012-2014): bez podziału na pasy

• Dzieci II, dziewczynki 9-11 lat (roczniki 2012-2014) : bez podziału na pasy

 • Kategorie wagowe -24kg, -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, +52kg

  • Młodzicy, chłopcy 12-14 lat (roczniki 2009-2011): bez podziału na pasy

• Młodzicy, dziewczynki 12-14 lat (roczniki 2009-2011): bez podziału na pasy

 • Kategorie wagowe -36kg, -42kg, -47kg, -53,5kg, -57,5kg, -64kg, -70kg, +70kg,

• Junior młodszy 15-17 lat (roczniki 2006-2008): bez podziału na pasy

 • Kategorie wagowe -53,5kg, -57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg -88,3kg -94,3kg, +94,3kg

  • Juniorki młodsze 15-17 lat (roczniki 2006-2008): bez podziału na pasy

 • Kategorie wagowe -44,3kg, -48,3kg, -53,5kg, -58,5kg, -64kg, -69kg, +69kg,

• Junior 18-19 lat (roczniki 2004-2005): białe-zielone pasy/niebieskie+

 • Kategorie wagowe -53,5kg, -57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg -88,3kg -94,3kg, +94,3kg

• Juniorki 18-19 lat (roczniki 2004-2005): białe-zielone pasy/niebieskie+

 • Kategorie wagowe -44,3kg, -48,3kg, -53,5kg, -58,5kg, -64kg, -69kg, +69kg,

• Adults, mężczyźni (roczniki 2005 i wcześniejsze): białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, brązowe pasy, czarne pasy

 • Kategorie wagowe -57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg, -88,3kg, -94,3kg, -100,5kg +100,5kg

  • Adults, kobiety (roczniki 2005 i wcześniejsze): białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, brązowe pasy, czarne pasy

 • Kategorie wagowe -53,5kg, -58,5kg, -64kg, -69kg, -74kg, +74kg

• Masters kobiety (roczniki 1993 i wcześniejsze): białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, brązowe pasy, czarne pasy

 • Kategorie wagowe -53,5kg, -58,5kg, -64kg, -69kg, -74kg, +74kg

• Masters I mężczyźni (roczniki 1993 i wcześniejsze): białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, brązowe pasy, czarne pasy

 • Kategorie wagowe -57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg, -88,3kg, -94,3kg, -100,5kg +100,5kg

  • Masters II mężczyźni (roczniki 1983 i wcześniejsze): białe pasy, niebieskie pasy, purpurowe pasy, brązowe pasy, czarne pasy

 • Kategorie wagowe -57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg, -88,3kg, -94,3kg, -100,5kg +100,5kg

WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAWODNIKA DO ZAWODÓW:

• Pozytywne przejście przeglądu medycznego i higienicznego

• Pozytywna ocena stanu kimona

• Posiadanie zadeklarowanej wagi (ważenie odbywać się będzie w kimonie z pasem)

• Okazanie wymaganych dokumentów:

 • dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna)
 • badań sportowo-lekarskich lub jednorazowej zgody lekarza medycyny sportowej na udział w zawodach BJJ
 • ubezpieczenia NNW dotyczącego sportów walki (pełen druk do okazania)
 • zgodę na udział w zawodach podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego (wzór zostanie udostępniony po zgłoszeniu zawodnika/zawodników) UWAGA: niespełnienie jakiegokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach (w takim przypadku opłata startowa nie zostanie zwrócona zawodnikowi)

ORGANIZACJA I ZASADY WALK:

• Zawody rozgrywane według przepisów IBJJF w systemie pucharowym

• Czas walki:

 • Dzieci (I): 2 minuty
  • Dzieci (II)+(III): 3 minuty
  • Młodzicy: 4 minuty
  • Juniorzy młodsi: 5 minut
  • Juniorzy: 5 minut (białe-zielone pasy) / 6 minut (niebieskie+ pasy)
 • Adult: białe pasy 5 minut, niebieskie pasy 6 minut, purpurowe pasy 7 minut, brązowe pasy 8 minut, czarne pasy 10 minut

  • Masters I: 6 minut
  • Masters II: 5 minut

  • Dodatkowe informacje:

  • Na poddania walczą zawodnicy rocznika 2010 i starsi
  • W młodzikach, juniorach/juniorkach młodszych i juniorach/juniorkach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony
 • Zawody rozegrają się na 6 matach

 • W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek kategorie mogą być łączone z chłopcami

 • Przy macie ma prawo być tylko jeden trener we wskazanym przez organizatora miejscu

  • Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w danej kategorii
 • Mata rozgrzewkowa dostępna od od godz. 9:00

 • Weryfikacje zawodnika nie wcześniej niż 30 min przed walką

NAGRODY:

• 1 miejsce: medal i dyplom

• 2 miejsce: medal i dyplom

• 3 miejsce: medal i dyplom

Nagrody rzeczowe są zależne od pozyskanych sponsorów (informacja udostępniana będzie na bieżąco na Fanpage zawodów)

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

• Ubezpieczenie NNW leży po stronie zawodników, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków (zawodnicy startują na własną odpowiedzialność; każdy zawodnik podpisuje stosowne oświadczenie w tym zakresie przed przystąpieniem do zawodów)

• Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników

• Opłata startowa jest bezzwrotna (z wyłączeniem sytuacji, gdy zawody nie dojdą do skutku)

• Zawodnik poprzez zgłoszenie i uiszczenie opłaty startowej potwierdza, że:

 • akceptuje regulamin i komunikat organizacyjny

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla potrzeb organizatorów

DANE KONTAKTOWE:
Tel. +48 603 947 702 (Maciej Lobo Linke)
Tel. +48 603 070 220 (Mirosław G. Linke)
Tel. +48 506 409 780 (Bianka Linke)
e-mail: memorial@goldcrew.pl

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".