Dziecięce Mistrzostwa Polski BJJ Bogdanka

#BJJ Gi #BJJ No-Gi

Event date

Saturday, October 21, 2023

Sign up deadline

21.04.2023 - 08.10.2023
Archival event

Event information

UWAGA UWAGA !!!

Przedłużamy zapisy w nowej niższej cenie: Opłatę startowa za pojedynczą kategorię wynosi:

było 100 zł JEST = 80 zł !! dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 24.09.2023

było 120 zł JEST = 100 zł !! dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych od 25.09 do 8.10.2023

8.10.2023 ZAMKNIĘCIE LIST STARTOWYCH

KONTO DO WPŁAT: STOWARZYSZENIE COPACABANA ŁĘCZNA STASZICA 8/88, 21-010 ŁĘCZNA Nr konta: NestBank: 71 1870 1045 2083 1074 9029 0001

Tytuł wpłat; Janek Kowalski, KATEGORIA WAGOWA, KATEGORIA STARTOWA

LISTY STARTOWE ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE 08.10.2023 O 23:59

KOMUNIKAT ZAWODÓW

Nazwa zawodów: DZIECIĘCE Mistrzostwa Polski BJJ

Data zawodów: sobota 21.10.2023 (PAŹDZIERNIK)

Miejsce rozegrania zawodów: 21-010 Łęczna, ul. Jaśminowa 6 - Hala Widowiskowo-Sportowa

Organizator: STOWARZYSZENIE COPACABANA ŁĘCZNA, UL.KPT. ŻABICKIEGO 1A, 21-010 ŁĘCZNA Współorganizator: Urząd Miasta Łęczna


Osoba kontaktowa:

Jolanta Żaczek tel. kom.: 665-504-930,

Konrad Płaza tel. kom.: 530-338-900

e-mail: copacabana.leczna@gmail.com Facebook:


WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

Zgłoszeń należy dokonywać tylko w panelu zgłoszeniowym na stronie: https://panel-rejestracyjny.pl/events/225-dzieciece-mistrzostwa-polski-bjj-miner

Limit zgłoszeń wynosi 1000 osób. Powyżej tej ilości zgłoszeń startowych dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Opłatę startowa za pojedynczą kategorię wynosi:

100 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 13.09.2023

110 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 20.09.2023

120 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 27.09.2023

LISTY STARTOWE ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE 01.10.2023 O 23:59


Dane do wpłaty startowego:

Copacabana Łęczna, ul.

Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując: NP: Jan Kowalski. U12 -36kg Copacabana (żółto-biały)

UWAGA! W przypadku OPŁAT GRUPOWYCH, potwierdzenie przelewu wraz z listą zawierającą dane wymagane jak przy zgłoszeniu indywidualnym musi być przesłane na adres: copacabana.leczna@gmail.com w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie nie uznane a środki po zamknięciu listy zgłoszeń nie będą zwrócone.

Wpłacone startowe NIE BĘDZIE ZWRACANE w przypadku rezygnacji lub niemożności udziału w zawodach po zamknięciu terminu zgłoszenia, dla którego byłą dokonana wpłata np. wpłaty dla pierwszego terminu nie będą zwracane po upływie tego terminu. Jest możliwość ZAMIANY STARTUJĄCEGO zawodnika. Jeśli zamiana następuje po terminie, dla którego dokonana została wpłata, zamiana możliwa za dopłatą różnicy adekwatnej dla terminu zgłoszenia. Do udziału w zawodach dopuszcza się zawodników zagranicznych, pod warunkiem prawidłowej rejestracji oraz posiadania wymaganych do startu dokumentów.


KATEGORIE WAGOWE, SYSTEM ROZGRYWANIA WALK

Weryfikacja dokumentów, wagi i odzieży startowej odbędzie się:

20.10.2023 (Piątek) od 18:00 - 20:00

21.10.2023 (Sobota- dzień zawodów) od 8:00 do pierwszej walki.

Waga bez kimona, tolerancja wagi 600g

Podane wagi są wagami zawodnika bez kimona, w którym startuje. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami IBJJF link do strony z przepisami http://ibjjf.com/rules/


Organizator zastrzega podanie w terminie późniejszym przepisów porządkowych związanych z zachowaniem reguł bezpieczeństwa spowodowanego wirusem COVID-19.

W piątek przed zawodami od godziny 18:00 do 20:00 na sali zawodów będzie możliwość kontroli wagi i zweryfikowania zawodników na wadze używanej podczas zawodów. Kolory kimon dopuszczone do zawodów w przypadku dzieci nie są zastrzeżone ale muszą być jednolite.

Kategoria POCZĄTKUJĄCY jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy posiadający wyższy pas niż: ŻÓŁTY Z BIAŁĄ BELKĄ - obowiązuje od U8 w górę. Zawodnicy z kategorii początkujący nie mogą startować w kategorii ZAAWANSOWANI.

Zawodnicy posiadający WYŻSZY PAS NIŻ DOPUSZCZONY W KATEGORII POCZĄTKUJĄCY ZOSTANĄ ZDYSKAWLIFIKOWANI A OPŁATY NIE ZOSTANĄ ZWRÓCONE.


ROZEGRANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE STARTOWE I WAGOWE:

DZIEWCZYNKI I CHŁOPCY ODDZIELNIE:

U6 – 4-5 lat = roczniki 2018/2019 U8 – 6-7 lat = roczniki 2016/2017 U10 – 8-9 lat = roczniki 2014/2015 U12 – 10-11 lat = roczniki 2012/2013 U14 – 12-13 lat = roczniki 2010/2011 U16 – 14-15 lat = roczniki 2008/2009 Junior Młodszy – 16-17 lat = roczniki 2006/2007 Junior – 18 lat = rocznik 2005

U6 -15;-19;-23;-27;+27 kg

U8 -20;-23;-26;-29;-32;-36;+36 kg

U10 POCZĄTKUJĄCY -24;-27;-30;-34;-38;-42;-46;-50;-55;-60;+60 kg

U12 POCZĄTKUJĄCY -27;-30;-34;-38;-24;-46;-50;-55;-60;-66;+66 kg

U14 POCZĄTKUJĄCY -40;-45;-50;-60;-66;-73;+73 kg

U16 POCZĄTKUJĄCY -40;-46;-52;-57;-63;-70;-77;+77 kg

JUNIOR MŁODSZY POCZĄTKUJĄCY -54;-58;-63;-74;-80;-88;+88 kg

JUNIOR POCZĄTKUJĄCY -54;-58;-63;-68;-74;-80;-88;+88 kg

U10 ZAAWANSOWANI -24;-27;-30;-34;-38;-42;-46;-50;-55;-60;+60 kg

U12 ZAAWANSOWANI -27;-30;-34;-38;-24;-46;-50;-55;-60;-66;+66 kg

U14 ZAAWANSOWANI -40;-45;-50;-60;-66;-73;+73 kg

U16 ZAAWANSOWANI -40;-46;-52;-57;-63;-70;-77;+77 kg

JUNIOR MŁODSZY ZAAWANSOWANI -54;-58;-63;-74;-80;-88;+88 kg

JUNIOR ZAAWANSOWANI -54;-58;-63;-68;-74;-80;-88;+88 kg

Kategoria No Gi bez podziału na poziom zaawansowania:

NoGI U6 -15;-19;-23;-27;+27 kg

NoGI U8 -20;-23;-26;-29;-32;-36;+36 kg

NoGI U10 POCZĄTKUJĄCY -24;-27;-30;-34;-38;-42;-46;-50;-55;-60;+60 kg

NoGI U12 POCZĄTKUJĄCY -27;-30;-34;-38;-24;-46;-50;-55;-60;-66;+66 kg

NoGI U14 POCZĄTKUJĄCY -40;-45;-50;-60;-66;-73;+73 kg

NoGI U16 POCZĄTKUJĄCY -40;-46;-52;-57;-63;-70;-77;+77 kg

NoGI JUNIOR MŁODSZY POCZĄTKUJĄCY -54;-58;-63;-74;-80;-88;+88 kg

NoGI JUNIOR POCZĄTKUJĄCY -54;-58;-63;-68;-74;-80;-88;+88 kg


CZAS WALKI: Dzieci U-6, U – 8 , U-10 – 3 min U12 – 3 min U14, U16 – 4 min Junior młodszy, Junior – 5 min


Nie rozpatrujemy protestów dotyczących punktów, przewag i decyzji !!!

Przepisy walki wg IBJJF. System rozgrywania walk: pucharowy.

LINK DO OBRAZU Z DOZWOLONYMI TECHNIKAMI KOŃCZĄCYMI W DANYCH GRUPACH WIEKOWYCH:

https://www.canva.com/design/DAFvxB5LO6I/QoDFT9cdtNLG9hDBuMT13Q/view?utm_content=DAFvxB5LO6I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

INFORMACJE DODATKOWE

Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu:

MUSI posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do uprawiania sportów walki chwytanych (wykluczony jest boks, kick-boxing i inne uderzane bez obaleni i rzutów), MUSI posiadać dokument tożsamości do okazania przy weryfikacji, osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach TYLKO na formularzu ORGANIZATORA ZAWODÓW. Formularz zgody będzie do pobrania w panelu zgłoszeniowym. POWINIEN posiadać ubezpieczenie NW, spełnić kryterium wagowe oraz ubioru.

Oświadczenie zawodnika: Zawodnik dokonujący zgłoszenia na zawody i uiszczający opłatę startową oświadcza i akceptuje, że akceptuje regulamin walki oraz oświadczenia niezbędne do zaakceptowania w panelu zgłoszeniowym.

HARMONOGRAM ZAWODÓW: Piątek 20.10.2023: 18:00 - 20:00 - ważenie i weryfikacja zawodników

Sobota 21.10.2023 (Dzień zawodów) 8:00 - ważenie i weryfikacja zawodników 9:30 - odprawa sędziowska 9:45 - oficjalne otwarcie zawodów 10:00 start zawodów,

PRZEPISY PORZĄDKOWE

ważenie i weryfikacja dokumentów następuje przed pierwszą walką zawodnika (dotyczy wszystkich kategorii wagowych), stosowany będzie elektroniczny system informacji o kolejności rozgrywania walk, dostępny na monitorach przy stoliku weryfikacyjnym, oraz na ekranie projekcyjnym planowana kolejność i miejsce walk (nr maty) rozegrania walk dla poszczególnych dywizji i kategorii wagowych będzie podane po terminie wpływu zgłoszeń zawodników. każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody, organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

  • Zawodnicy stający na podium otrzymują nagrody rzeczowe pozyskane od sponsorów.
  • Dekorowane są dwie osoby na trzecim miejscu.
  • Każdy zawodnik nie zdobywający miejsca od 1 do 3 otrzymuje medal pamiątkowy oraz dyplom.
Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".