Grappling European Championships - DLG 35

#BJJ Gi #BJJ No-Gi

Event date

Sunday, December 17, 2023

Place

Hala Sportowa Aqua Żyrardów

Sign up deadline

01.11.2023 - 10.12.2023
Archival event

Event information

MISTRZOSTWA EUROPY DLG YOUNG GRAPPLERS - DLG 35

Żyrardów 17.12.2023

ORGANIZATOR:

Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long/Combat Dojo Żyrardów

I. Formuła sportowa:

Rywalizacja sportowa dotyczy tylko i wyłącznie formuły grapplingowej i obejmuje kategorie wiekowe:

U8 (roczniki 2017-2016)

U10 (roczniki 2015-2014)

U12 (roczniki 2013-2012)

U14 (roczniki 2011-2010)

U16 (roczniki 2009-2008)

U18 (roczniki 2007-2006)

U21 (roczniki 2005-2003)

II. Termin i miejsce zawodów:

17.12.2023r Hala Sportowa Aqua, 96-300 Żyrardów ul. Rotmistrza W. Pileckiego 25/27

III. Plan zawodów

Sobota 16 Grudnia 2023:

11:00-13:00 możliwość wcześniejszej weryfikacji i ważenia zawodników

Niedziela 17 Grudnia 2023 - obowiązuje następujący plan godzinowy:

08:30 – 10:00 weryfikacja i ważenie zawodników

10:00 – 10:30 omówienie przepisów i otwarcie zawodów

10:30 – 11:45 walki o mistrzowskie pasy ligowe (tylko dla osób z kwalifikacjami)

12:00 – 18:00 walki turniejowe w kategoriach wiekowych/wagowych

UWAGA: zawodnicy, którzy będą walczyć o pasy mistrzowskie też podlegają rejestracji przez panel rejestracyjny Martial Match: panel-rejestracyjny.pl oraz dokonują wpłaty składki startowej.

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie:

 • rejestracja w terminie do 10.12.2023 do godziny 22:00;
 • posiadanie aktualnego orzeczenia od lekarza, zezwalającego na uczestnictwo w rywalizacji sportowej zawodów grapplingowych lub BJJ;
 • aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportów walk w formie papierowej;
 • dokument tożsamości np. legitymację szkolną;
 • wpłacenie na konto składki startowej: 120 zł do 11.12.2023.
 • podpisanego oświadczenia/zgody opiekuna – rodzica na udział w zawodach, tylko na drukach Organizatora (do pobrania ze strony panelu organizacyjnego).
 • pomyślne przejście weryfikacji przedstartowej (dopuszcza się tolerancję wagową +0,5kg w kategoriach U6-U12). Przekroczenie kategorii wagowej powoduje dyskwalifikację.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

IV. Rejestracja zawodników:

 • rejestracja zawodników odbywa się drogą elektroniczną przez panel rejestracyjny Martial Match: panel-rejestracyjny.pl
 • początek zgłoszeń – 01.11.2023 o godzinie 10:00
 • termin zgłoszeń i wpłat mija - 10.12.2023 o godzinie 22:00 Składkę startową należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując: składka, imię i nazwisko oraz nazwa klubu.

UWAGA! W przypadku opłat grupowych, imię i nazwisko każdego zawodnika musi być wymienione. W tym wypadku należy wysłać maila na adres bonikow@gmail.com i podać powyższe dane każdego zawodnika. W tym przypadku w tytule przelewu podajemy tylko nazwę klubu i ilość osób – bez dodatkowych opisów. W przypadku opłaty po terminie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone.

Konto na które należy dokonać przelewu: Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long ul. Izy Zielińskiej 24; 96-300 Żyrardów; nr konta Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Żyrardów 38 9297 0005 0474 4601 2041 0001.

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu walk Dziecięcej Ligi Grapplingowej Young Grapplers. Regulamin wraz z oświadczeniem opiekuna/rodzica jest dostepny w wersji elektronicznej w panelu rejestracyjnym. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Żyrardowskiego Klubu Sportowego Thien Long, Dziecięcej Ligi Grapplingowej i Combat Dojo Żyrardów a rejestracja na zawody jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i materiałach video z turnieju.

Szczegółowy harmonogram zawodów i drabinki zostaną opublikowane 14.12.2023r

V. Nagrody:

• za zdobycie I-III miejsca zawodnicy otrzymują medale i dyplomy;

• za zdobycie I-III miejsca w klasyfikacji drużynowej reprezentacje otrzymują puchar oraz dyplom;

• za najszybsze poddanie przeciwnika w kategorii dziewczynek i osobno w kategorii chłopców (nagroda rzeczowa);

• za największą liczbę poddań w trakcie jednego turnieju (kategoria dziewczynek i chłopców);

• za największą ilość zdobytych punktów (w kategoriach bez technik kończących) w kategorii dziewczynek i osobno w kategorii chłopców (nagroda rzeczowa);

• wszyscy uczestnicy z poza strefy medalowej otrzymują dyplomy;

VI. Postanowienia końcowe:

 • zgłoszenie zawodników musi być przesłane w wyznaczonym terminie;

 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność mając świadomość wraz z opiekunami ryzyka jakie niesie ze sobą start na zawodach kontaktowych;

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW;

 • w przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny;

 • opłacenie uczestnictwa (tj. składki startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu;

 • składka startowa nie jest zwrotna;

 • organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika;

 • organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

Prezes ŻKS Thien Long - Piotr Bonikowski

Tel.: +48 731 444 833; mail: bonikow@gmail.com

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".