SuperPuchar Polski Kids No Gi & Gi

Event date

Saturday, March 25, 2023

Place

Siewierz

Sign up deadline

13.03.2023 - 19.03.2023
Archival event

Event information

https://fb.me/e/2FVKnkdJw

Harmonogram

8:30 Odprawa sędziowska

9:00 Oficjalne otwarcie zawodów

Rozpoczęcie walk No - Gi

ok. 11:30 Zakończenie walk No - Gi

11:45 Rozpoczęcie walk Gi

ok. 11:30 Zakończenie walk No - Gi

11:45 Rozpoczęcie walk Gi

ok. 15:00 Zakończenie zawodów

WERYFIKACJA

7:00 - 8:30 No-Gi

9:30 - 11:00 Gi

SuperPuchar Polski Kids No-Gi & Gi

Termin: 25 marca 2023

Miejsce: Hala sportowa w Siewierzu ul. Sosnowa 10, 42-470 Siewierz

Organizator: Klub Sportowy AniMMAls, ,Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz Rio Grappling Club Polska

Formuła: NoGi i Gi

Poziom zaawansowania: Pierwszy Krok i Zaawansowani

Płeć : dziewczęta i chłopcy

Pierwszy Krok - zawodnik PIERWSZY RAZ startuje w zawodach (nie startował w JJ, BJJ, grappling, zapasy, judo, itp.)

Zaawansowani - zawodnik startujący w zawodach (JJ, BJJ, grappling, zapasy, judo, itp.)

Uwaga!

1. W najmłodszych grupach wiekowych 4-6 oraz 7-9 NIE MA PODDAŃ.
2. W przypadku młodzików i juniorów młodszych dozwolone są:
- balaszka
- kimura
- americana
- mata leao
- trójkąt nogami (bez dociągania głowy)
- gilotyna (z ręką)
Sędzia może w każdej chwili przerwać pojedynek w momencie, w którym będzie widział zagrożenie dla osoby poddawanej, nawet jeśli ta nie poddaje pojedynku.

Nagrody:

 • I miejsce – medal , dyplom,
 • II miejsce - medal, dyplom,
 • III miejsce – medal, dyplom

Dodatkowe nagrody rzeczowe w zależności od sponsorów.

Kategoria Gi i No Gi to 2 wpłaty startowe.

Opłata startowa:

- 90 zł do 13.03.2023 godz.23:59
- 110 zł do 19.03.2023 godz.20:00

Dane do przelewu:

Numer Konta: 87 1140 2004 0000 3702 8080 9186

Klub Sportowy ANIMMALS Ul. Limanowskiego 15 42-400 Zawiercie

W tytule przelewu: "imię nazwisko,pas,waga,klub" np. "Tomasz Kowalski,biały,45kg,Rio Grappling Club" W razie wykonania przelewu grupowego należy wysłać e-mail z pełną listą osób(nazwa klubu, kategoria wagowa,pas,imię,nazwisko).

UWAGA!

Zawodnik weryfikowany i ważony przynosi następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 • Badania lekarskie od lekarza sportowego
 • Ubezpieczenie NNW dotyczące uprawiania sportów walki (w przypadku ubezpieczenia grupowego, musi posiadać pełną imienną listę ubezpieczonych)
 • Zgodę rodziców na udział w zawodach

Każdy zawodnik ważony jest w koszulce i spodenkach (No-Gi i Gi).

W przypadku braku w/w dokumentów oraz niedotrzymania limitu wagi zawodnicy nie zostaną dopuszczeniu do startu, a wpisowe nie podlega zwrotowi.

Kategorie wagowe: No-Gi & Gi

>DZIECI 4-6 LAT (2017-2019) bez podziału na stopień zaawansowania - (1,5min)

 • 19kg
 • 22kg
 • 25kg
 • 28kg
 • 31kg
 • 34kg
 • +34kg

>DZIECI 7-9 LAT (2014-2016) - (2min):

 • 25kg
 • 28kg
 • 31kg
 • 34kg
 • 37kg
 • 40kg
 • +40kg

>MŁODZICY (roczniki 2011-2013) - (3min):

 • 30kg
 • 34kg
 • 38kg
 • 42kg
 • 46kg
 • 50kg
 • 54kg
 • +54kg

>MŁODSZY JUNIOR (roczniki 2008-2010) - (4min):

 • 44 kg
 • 48 kg
 • 52 kg
 • 56 kg
 • 60 kg
 • 64 kg
 • 68 kg
 • +68 kg

W przypadku gdy w danej kategorii liczba startujących nie wyniesie 3 zawodników organizator może połączyć tą kategorie wagową z niższą lub wyższą.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie Hali Sportowej w Siewierzu.

Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu zawodów i regulaminu obiektu

• Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem IBJJF • Kontakt email: superpucharpolski@gmail.com

Kontakt telefoniczny : 693 399 611

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1.Dane osobowe będą przetwarzane w celach wyłonienia zwycięzcy przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia ewentualnych nagród. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, że: Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Klub Sportowy Animmals (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Zawierciu, ul. Limanowskiego 15. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail ksanimmals@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 693399611 lub pisemnie na adres siedziby. Podane dane będziemy przetwarzać: aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan dziecko w naszej imprezie sportowej w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych, aby wykonywać rozliczenia finansowe aby prowadzić nasze kampanie reklamowe i działania marketingowe, aby promować inne, podobne imprezy sportowe w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. w razie innych prawnie usprawiedliwionych naszych interesów (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Podane dane będą przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z podanym w pkt 2. Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania Pani/a dziecka danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami . Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Pani/Pana dziecka w imprezie sportowej.