XX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu

Event date

Saturday, May 13, 2023

Place

Konin

Sign up deadline

27.02.2023 - 20.04.2023
Archival event

Files to download

zgoda_niepelnoletni_konin_2023.pdf - WYMAGANY dla NIEPEŁNOLETNICH formularz zgodny na uczestnictwo w zawodach PPBJJ2023. Bez niego nie wystartujesz na zawodach w Koninie.

Event information

KOMUNIKAT ZAWODÓW Nazwa zawodów: XX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu Konin 2023

Data zawodów: sobota 13 maja 2023

Miejsce rozegrania zawodów: Konin al. 1 Maja 1a – MOSiR - Hala Sportowa „Rondo”

Organizator: COPACABANA KONIN, ul. Stefanii Esse 19, 62-500 Konin Współorganizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1, 62-510 Konin

Osoba kontaktowa: Jacek Wróbel tel. kom.: 533 049 664 e-mail: pucharpolskibjj@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/pucharpolskibjj

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

Zgłoszenia i opłaty startowe: Zgłoszeń należy dokonywać w panelu zgłoszeniowym na stronie: https://panel-rejestracyjny.pl/events/199-xx-puchar-polski-w-brazylijskim-jiu-jitsu Panel będzie czynny od 06 marca 2023

Limit zgłoszeń wynosi 700 osób. Powyżej tej ilości zgłoszeń startowych dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Opłatę startowa za pojedynczą kategorię wynosi:

 • 100 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 31.03.2023
 • 110 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 14.04.2023
 • 120 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 23.04.2023

Dane do wpłaty startowego: Copacabana Konin, ul. Stefanii Esse 19, 62-500 Konin Nr konta: 25 2130 0004 2001 0473 2814 0004

Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując:

 • nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, pas i kategorię wagową UWAGA! W przypadku OPŁAT GRUPOWYCH, potwierdzenie przelewu wraz z listą zawierającą dane wymagane jak przy zgłoszeniu indywidualnym musi być przesłane na adres pucharpolskibjj@gmail.com przeciwnym razie zgłoszenie nie uznane a środki po zamknięciu listy zgłoszeń nie będą zwrócone.

Wpłacone startowe NIE BĘDZIE ZWRACANE w przypadku rezygnacji lub niemożności udziału w zawodach po zamknięciu terminu zgłoszenia, dla którego byłą dokonana wpłata np. wpłaty dla pierwszego terminu nie będą zwracane po upływie tego terminu. Jest możliwość ZAMIANY STARTUJĄCEGO zawodnika. Jeśli zamiana następuje po terminie, dla którego dokonana została wpłata, zamiana możliwa za dopłatą różnicy adekwatnej dla terminu zgłoszenia. Do udziału w zawodach dopuszcza się zawodników zagranicznych, pod warunkiem prawidłowej rejestracji oraz posiadania wymaganych do startu dokumentów.

DYWIZJE I KATEGORIE WAGOWE, SYSTEM ROZGRYWANIA WALK

Podane wagi są wagami zawodnika ubranego w kimono, w którym startuje. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami IBJJF link do strony z przepisami http://ibjjf.com/rules/

Organizator zastrzega podanie w terminie późniejszym przepisów porządkowych związanych z zachowaniem reguł bezpieczeństwa spowodowanego wirusem COVID-19.

W piątek przed zawodami od godziny 18:00 na sali zawodów będzie możliwość kontroli wagi na wadze używanej podczas zawodów. Kolory kimon dopuszczone do zawodów: białe, niebieskie, czarne.

WYMOGI DO STARTU W OKREŚLONYCH KATEGORIACH DLA ZAWODNIKÓW INNYCH DYSCYPLIN SPORTÓW CHWYTANYCH

Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy: Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo lub pokrewnych posiadający wyższy pas niż biały lub inny oznaczający najniższy stopień w tych sportach.

Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo lub pokrewnych) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów.

Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa lub jego odpowiednika w w.w. sportach lub ich pokrewnych, startują w kategorii niebieskich pasów.

W kategorii co najmniej purpurowych pasów muszą startować zawodnicy uprawiający sporty wykorzystujące techniki chwytane, rzuty i sprowadzenia na poziomie:

 • zawodowym,
 • amatorskim, posiadające stoczone minimum 5 walk.

Przykłady:

 1. zawodnik, który stoczył jedną walkę zawodową MMA musi startować w kategorii purpurowe pasy.
 2. zawodnik, który w amatorskich zawodach MMA lub zapasach stoczył 5 walk musi startować w kategorii purpurowe pasy.
 3. zawodnik, który w amatorskich zawodach stoczył 4 walki musi startować w kategorii niebieskie pasy.

W przypadku nieprzestrzegania tego zapisu, zawodnik łamiący ten zapis zostanie zdyskwalifikowany.

ROZEGRANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE WAGOWE:

 • juniorzy (juvenile I + II) 16-17 lat (rocznik 2006-2007); bez podziału na pasy Kategorie wagowe (kg): -58,5 -64 -69 -74 -79,3 -84,3 -89,5 +89,5

 • kobiety, rocznik 2006 i starsze – łącznie; pasy: białe, niebieskie, purpurowe, łączona: brązowe/czarne pasy Kategorie wagowe (kg): -53,5 -58,5 -64 -69 -74 +74

 • seniorzy (adults), rocznik 1992-2004; pasy: białe, niebieskie, purpurowe, łączona: brązowe/czarne pasy Kategorie wagowe (kg): -57,5 -64 -70 -76 -82,3 -88,3 -94,3 -100,5 +100,5

 • masters I, rocznik 1988-1992; pasy: białe, niebieskie, purpurowe, łączona brązowe/czarne pasy Kategorie wagowe (kg): -70, -76 -82,3 -88,3 -94,3 -100,5 +100,5

 • masters II, 1983-1987; pasy: białe, niebieskie, purpurowe, łączona brązowe/czarne pasy Kategorie wagowe (kg): -70, -76 -82,3 -88,3 -94,3 -100,5 +100,5

 • masters III, 1982 i starsi; pasy: białe, niebieskie, purpurowe, łączona brązowe/czarne pasy Kategorie wagowe (kg): -70, -76 -82,3 -88,3 -94,3 -100,5 +100,

 • absoluto mężczyzn łączone dla startujących w kategori adults + Masters: – niebieskie pasy: TYLKO PODIUM KATEGORII; – purpurowe pasy: TYLKO PODIUM KATEGORII; – brązowe/czarne pasy: TYLKO PODIUM KATEGORII

 • absoluto kobiet: – niebieskie pasy: TYLKO PODIUM KATEGORII; – purpurowe pasy: TYLKO PODIUM KATEGORII; – brązowe/czarne pasy: TYLKO PODIUM KATEGORII

Zgłoszenia do kategorii ABSOLUTO są bezpłatne i odbędą się po zakończeniu dekoracji danych kategorii. Kategoria ABSOLUTO zostanie rozegrana po zakończeniu wszystkich kategorii, z których zawodnicy mogą wziąć udział w tej kategorii.

Możliwe zgłoszenia do więcej niż jedna kategoria:

 • juvenile mężczyźni (juniorzy) – TYLKO W KATEGORII JUNIOR
 • Adults – tylko w swojej kategorii,
 • Masters I + Adults
 • Masters III + Masters II + Masters I + Adults

Zawodnicy kwalifikujący się do kategorii Masters, mogą startować:

 • w kategorii masters,
 • w kategorii seniorzy (adults)
 • w obu kategoriach tj. masters i kategorii adults (dla każdej z kategorii obowiązuje opłata startowa).

CZAS WALKI: Juniorzy (juvenile I + II): 5 min Kobiety – białe pasy: 5 min. Kobiety – niebieskie pasy: 6 min. Kobiety – purpurowe pasy: 7 min. Kobiety - brązowe/czarne pasy: 8 min. Seniorzy:

 • Białe pasy: 5 min.
 • Niebieskie pasy: 6 min.
 • Purpurowe pasy: 7 min.
 • Brązowe/czarne pasy: 9 min Masters I / II / III
 • białe/niebieskie pasy: 5 min
 • purpurowe/brązowe/czarne pasy: 6 min.

Przepisy walki wg IBJJF. System rozgrywania walk: pucharowy. Weryfikacja dokumentów, wagi i odzieży startowej przed pierwszą walką. Dopuszczone jednolite kolory kimon: czarny, niebieski, biały.

INFORMACJE DODATKOWE

Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu:

 • MUSI posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do uprawiania sportów walki chwytanych (wykluczony jest boks, kick-boxing i inne uderzane bez obaleni i rzutów),
 • POWINIEN posiadać ubezpieczenie NW,
 • MUSI posiadać dokument tożsamości do okazania przy weryfikacji,
 • osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach TYLKO na formularzu ORGANIZATORA ZAWODÓW.

Formularz zgody będzie do pobrania w panelu zgłoszeniowym oraz ze strony zawodów https://www.facebook.com/pucharpolskibjj

 • spełnić kryterium wagowe oraz ubioru

Oświadczenie zawodnika: Zawodnik dokonujący zgłoszenia na zawody i uiszczający opłatę startową oświadcza i akceptuje, że akceptuje regulamin walki oraz oświadczenia niezbędne do zaakceptowania w panelu zgłoszeniowym.

HARMONOGRAM ZAWODÓW: (sobota w dniu zawodów) 07:30 odprawa sędziowska 08:00 start zawodów, 09:00 oficjalne otwarcie zawodów

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 • ważenie i weryfikacja dokumentów następuje przed pierwszą walką zawodnika (dotyczy wszystkich kategorii wagowych),
 • stosowany będzie elektroniczny system informacji o kolejności rozgrywania walk, dostępny na monitorach przy stoliku weryfikacyjnym,
 • planowana kolejność i miejsce walk (nr maty) rozegrania walk dla poszczególnych dywizji i kategorii wagowych będzie podane po terminie wpływu zgłoszeń zawodników.
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
 • proszę kierowców aut o takie ustawienie samochodów by był możliwy wjazd/wyjazd karetki.

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".