VII SuperPuchar Polski BJJ No-Gi & Gi

Event date

Saturday, April 1, 2023

Place

Hala Sportowa ul. Piaskowa 1 ; 42-470 Siewierz

Sign up deadline

01.02.2023 - 24.03.2023
Archival event

Event information

Kilka ważnych informacji

Podany czas walk jest orientacyjny i może ulec zmianie. BĄDŹ UWAŻNY!

Każdy zawodnik MUSI zostać zweryfikowany (najpóźniej)do 1h przed rozpoczęciem swojej kategorii

Do godziny po zakończeniu Twojej kategorii nastąpi wręczenie.

Warunek dopuszczenia do startu: -dokument ze zdjęciem

-ubezpieczenie

-badania od lekarza sportowego

NO-GI : luźne spodenki, rashguard(kobiety leginsy)

GI: rozmiar według przepisów IBJJF , kolor dowolny (jednolity)

UWAGA! Paznokcie krótko przycięte, włosy spięte!

Zapraszamy na wydarzenie na facebook! https://fb.me/e/2lFm10pce

KOMUNIKAT/REGULAMIN

Nazwa Zawodów: VII Superpuchar Polski BJJ No Gi & Gi

Miejsce: Hala sportowa w Siewierzu ul. Sosnowa 10, 42-470 Siewierz

Organizator: Klub Sportowy AniMMAls, ,Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz Rio Grappling Club Polska

Termin zawodów: 01.04.2023 Rejestracja od 01.02.2023 do 24.03.2023 Rejestracja na zawody wiąże się z akceptacją komunikatu/regulaminu.

I termin - do 17.03.2023 do godz. 23:59 opłata startowa 90 zł

II termin – do 24.03.2023 do godz. 23:59 opłata startowa 120 zł

Po terminie 24.03.2023 zgłoszenia nie będą możliwe.

Opłata startowa wynosi 90 zł w przypadku rejestracji zawodnika oraz dokonania opłaty startowej (ważna jest data zaksięgowania wpłaty) w pierwszym terminie czyli do dnia 17 marca. Opłata startowa wynosi 120 zł w przypadku rejestracji zawodnika oraz dokonania opłaty startowej (ważna jest data zaksięgowania wpłaty) w drugim terminie czyli do dnia 24 marca.

Dwie kategorie: np. Junior i Senior - 180 zł (I termin) lub 240 zł (II termin)

DO KAŻDEJ KATEGORII I DYWIZJI WYMAGANA OSOBNA REJESTRACJA ORAZ WPŁATA!

Po tych terminach i w dniu zawodów nie ma możliwości rejestracji!

Numer Konta: 87 1140 2004 0000 3702 8080 9186

Klub Sportowy ANIMMALS Ul. Limanowskiego 15 42-400 Zawiercie

W tytule przelewu: nazwa klubu, kategoria wagowa,pas,imię, nazwisko. W razie wykonania przelewu grupowego należy wysłać maila z pełną listą osób(nazwa klubu, kategoria wagowa,pas,imię,nazwisko).

Opłata startowa w żadnym wypadku nie będzie zwracana.

Harmonogram zawodów oraz drabinki pojawią się po zamknięciu rejestracji.

Zawodnik weryfikowany i ważony przynosi następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
 • Badania lekarskie od lekarza sportowego
 • Ubezpieczenie NNW dotyczące uprawiania sportów walki (w przypadku ubezpieczenia grupowego, musi posiadać pełną imienną listę ubezpieczonych)
 • Niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców na udział w zawodach
 • Ważenie odbędzie się w bieliźnie (NO GI & GI)

UWAGA! Brak, któregoś z wymaganych dokumentów lub niedotrzymanie limitu wagowego podczas weryfikacji powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika. Badania lekarskie, które będą wydrukowane zostaną odrzucone, a zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu w zawodach.

Nagrody:

 • I miejsce – medal , dyplom,
 • II miejsce - medal, dyplom,
 • 2x III miejsce – medal, dyplom

Dodatkowe nagrody rzeczowe w zależności od sponsorów. Do godziny po zakończeniu kategorii poszczególnych pasów nastąpi wręczenie medali.

UWAGA! Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo, Krav Maga posiadający jakiekolwiek doświadczenie w tych sportach. Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy, Krav Maga) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów. Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa startują w kategorii niebieskich pasów. Zawodnicy, którzy posiadają na swoim koncie profesjonalne walki MMA, nie mogą startować w kategorii białych pasów. W razie zapisania się w za niskiej kategorii, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

Kategorie zaawansowania i czas trwania walk:

>Juniorzy: 5 min. (16-17 lat rocznik 2007 - 2006)

NO GI & GI -61,5kg, -67,50kg, -73,50kg, -79,50kg, -85,50kg, +85,50 kg,

>Seniorzy (2005 i wcześniej):

– białe pasy; 5 min.

– niebieskie pasy; 6 min.

– purpury ; 7 min

– Elita (brązowe i czarne) ; 8 min.

– Masters (+35 lat) ; 5 min.

>Kobiety

 • pasy białe ; 5 min
 • pasy niebieskie ; 6 min
 • Elita (purpura, brąz, czarne razem) ; 7 min

•Seniorzy: białe, niebieskie, purpura :

NO GI & GI -67,50kg, -73,50kg, -79,50kg, -85,50kg, -91,50 kg, -97,50 kg, +97,5kg

•Elita- (brązy, czarne razem)

NO GI & GI -79,50kg, +79,50kg

•Kobiety: białe, niebieskie NO GI & GI -56,50kg, -63,00kg, +63,00kg Elita (purpury,brązowe,czarne razem) NO GI & GI -59,5kg, +59,5kg

•Master (+35 lat rocznik 1988): białe, niebieskie

NO GI & GI -73,50kg, -83,50kg, -93,50 kg, +93,50 kg

Uwaga! W przypadku gdy w danej kategorii liczba startujących nie wyniesie 3 zawodników organizator może połączyć tą kategorie wagową z niższą lub wyższą. Zawodnicy mogą startować w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch dywizjach NoGi&Gi (master i junior może startować w kat.senior) wymagana kolejna rejestracja w nowej kategorii. Opłata startowa jest wtedy naliczana podwójnie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie Hali Sportowej w Siewierzu. Każdy uczestnik musi przestrzegać regulaminu zawodów i regulaminu obiektu

• Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem IBJJF • Kontakt email: superpucharpolski@gmail.com

Kontakt telefoniczny : 693 399 611

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na udział w VII SuperPucharzePolski NoGi&Gi oraz stwierdzam brak innych przeciwwskazań do udziału w niniejszych zawodach. Uczestniczę w w/w zawodach z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem oraz organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów zawodów, a także wykorzystanie mojego wizerunku do promocji imprezy. Oświadczam, że z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w VII SuperPucharze Polski NoGi&Gi nie będę żądał/a jakichkolwiek roszczeń od organizatora zawodów. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i zobowiązuję się także do podporządkowania wszystkim poleceniom organizatorów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1.Dane osobowe V SuperPucharu Polski NoGi&Gi będą przetwarzane w celach wyłonienia zwycięzcy przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia ewentualnych nagród. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, że: Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Klub Sportowy Animmals (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Zawierciu, ul. Limanowskiego 15. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail ksanimmals@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 693399611 lub pisemnie na adres siedziby. Podane dane będziemy przetwarzać: aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych, aby wykonywać rozliczenia finansowe aby prowadzić nasze kampanie reklamowe i działania marketingowe, aby promować inne, podobne imprezy sportowe w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. w razie innych prawnie usprawiedliwionych naszych interesów (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Podane dane będą przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z z nami, wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z podanym w pkt 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami . Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".