XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SUBMISSION FIGHTING NO-GI W KRAPKOWICACH

Event date

Saturday, November 19, 2022

Place

Krapkowice

Sign up deadline

19.10.2022 - 16.11.2022
Archival event

Event information

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SUBMISSION FIGHTING NO-GI W KRAPKOWICACH

ORGANIZATORZY:

• Urząd Gminy w Krapkowicach

• Starostwo powiatowe

• Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice

• Weagree

• SFD

• Comfort Credit

CEL IMPREZY:

• Wyłonienie najlepszych zawodników turnieju

• Popularyzacja Submission Fighting i BJJ w lokalnym środowisku

• Podniesienie poziomu wyszkolenia

• Promocja regionu

• Integracja sportowców

TERMI I MIEJSCE ZAWODÓW

• 19.11.2022 R. – SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 2 UL. KWIATOWA 7, 47-300 KRAPKOWICE

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Zgłoszenie się przez panel rejestracyjny do 16.11.2022 r. do 23:59. https://panel-rejestracyjny.pl/

• Wpłacenie na konto wpisowego w wysokości 70 zł do dnia 16.11.2022 r.(po tym terminie 100 zł)

• Po terminie 16.11.2022 r. możliwość rejestracji tylko i wyłącznie w dniu zawodów

• Posiadanie aktualnych badań od lekarza sportowego

• Ważne ubezpieczenie NNW

• Przy weryfikacji okazanie dowodu tożsamości

• W przypadku nieletnich – pisemna zgoda rodziców

KATEGORIE ZAAWANSOWANIA:

• Dzieci (rocznik 2011 – 2014) – bez podziału na staż

• Młodzicy (rocznik 2010 – 2008) – bez podziału na staż

• Juniorzy (rocznik 2007 – 2005) – bez podziału na staż

• Początkujący (rocznik od 2004 i starsi) dwóch lat stażu treniningowego w sportach chwytanych, maksymalnie 4 belki na białym pasie BJJ lub maksymalnie 4 kyu (pomarańczowy pas) w Judo bądź maksymalnie 2 walki w amatorskim MMA

• Średniozaawansowani (rocznik od 2004 i starsi) – 2 do 5 lat stażu treningowego w sportach chwytanych, maksymalnie 4 belki na niebieskim pasie BJJ lub maksymalnie 1 kyu (brązowy pas) w Judo lub Ju Jitsu tradycyjnym

• Zaawansowani (rocznik od 2004 i starsi) – powyżej 5 lat stażu treningowego w portach chwytanych, purpurowe pasy (i wyżej) w BJJ, czarne pasy Judo oraz Ju Jitsu tradycyjnym

Ograniczenia: zabronione są wszystkie dźwignie na kark, rzuty na głowę oraz slamy (rozbijanie). Dźwignie na nogi dozwolone u Zaawansowanych bez skrętówek. Zawody będą rozegrane na zasadach IBJJF https://ibjjf.com/books-videos (link do zasad). Dzieci i młodzicy walczą tylko na punkty brak dźwigni i duszeń. Zawodnicy z I i II miesca grupy średniozaawansowanej i zaawansowanej wystartują w kat. ABSOLUTO (nagroda 800zł dla zwycięzcy)

Czas walki – Dzieci 3 min; Młodzicy 4 min; Juniorzy, Początkujący i Średniozaawansowani 5 min; Zaawansowani 6 min

KATEGORIE WAGOWE

• Dzieci -20kg, -24 kg, -28kg, -32kg, -36kg, +36kg

• Młodzicy -34kg, -40kg, -46kg, -52kg, +52kg

• Początkujący i Juniorzy -59kg, -65kg, -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, +91kg

• Średniozaawansowani i Zaawansowani -66kg, -77kg, -88kg, -99kg, +99kg

KATEGORIA KOBIET

• Dzieci, młodzicy i juniorzy są połączone Kobiety z mężczyznami

• Pozostałe zostanie rozgrane w klasie początkujący i zaawansowany z podziałem na -50kg, -60kg, -70kg, +70kg

FINANSE

• Opłatę startową w wysokości 70 zł, należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując "imię nazwisko + kategoria wiekowa + waga + klub" np. "Jan Nowak + Młodzik + 52 + KS „GLADIATORES”

• Dane do przelewu: Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice BGŻ BNP PARIBAS 72 2030 0045 1110 0000 0222 1370 – z dopiskiem "imię nazwisko + kategoria wiekowa + waga + klub”

• Termin zgłoszeń i wpłat upływa w środę 16.11.2022 r. o godzinie 23:59 (księgowanie przelewu na koncie). Opłata po tym terminie jest możliwa jedynie w dniu zawodów wynosi 100 zł

NAGRODY:

• I i II miejsce premiowane nagrodami rzeczowymi, medalami i dyplomami

• III miejsce medale i dyplomy

• NAGRODA W KATEGORII ABSOLUTO – 800 ZŁ

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wagowych w przypadku małej ilości zawodników. Jeżeli otrzymamy potwierdzoną informację, że zawodnik startujący w kategorii początkujący i trenuje dłużej niż 2 lata lub posiada wyższy niż dozwolony stopień zostanie zdyskalifikowany.

PROGRAM ZAWODÓW

19.11.2022 R. SOBOTA

Godz. 09:00 – 10:00	weryfikacja zawodników (waga i kontrola lekarska)
Godz. 10:30 – 15:00	walki eliminacyjne
Godz. 15:00 – 18:00	walki finałowe, dekoracja zawodników i zakończenie zawodów

KONTAKT

@ - mmagladiatores@gmail.com Łukasz Fryziel - 530442417