Mistrzostwa Polski MMA 2022

Event date

Saturday, May 14, 2022

Place

Sochaczew

Sign up deadline

02.05.2022 - 09.05.2022
Archival event

Event information

Mistrzostwa Polski MMA 2022

Organizatorzy: Amatorska Liga MMA UKS Dragon Fight Club Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów: 14 maja 2022 r. Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej. Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 14.05.2022 w ramach Mistrzostw Polski MMA 2022 odbędą się turnieje:

 1. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2009, 2008, 2007

 2. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2009, 2008, 2007

 3. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004

 4. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004

 5. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

 6. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS

 7. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni

 8. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
 9. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
 10. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

 11. Masters MMA Mężczyzn – dla zawodników powyżej 35 r.ż. Turniej na zasadach Light Contact MMA

Do zawodów ALMMA 215 Sochaczew – Mistrzostw Mazowsza obowiązuje osobna rejestracja.

Plan zawodów: Harmonogram Mistrzostw Polski MMA 2022

PIĄTEK 13 maja 2022 18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 14 maja 2022

7:00 – 8:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 13 maja 2022)

8:00 – 8:30 – omówienie przepisów

8:30 – START zawodów

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Polski MMA 2022 jest posiadanie: – OBYWATELSTWA POLSKIEGO

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ; – aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– przynależności klubowej – oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior: do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet: – do 55 kg, – do 61 kg, – do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, +77 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – MASTERS: do 77 kg, do 88 kg, do 99 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior: do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet: do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet: do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 72,6 kg, +72,6 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn: do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Informacja dla trenerów:

 1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
 2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną od 2. 05. 2022 r. (poniedziałek) do 9. 05. 2022 (poniedziałek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja Mistrzostwa Polski MMA

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 12 maja 2022 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy poprawnie ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY z OPŁACONĄ LICENCJĄ – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Mistrzostw!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty Opłata startowa dokonywana przelewem za MISTRZOSTWA POLSKI MMA 2022 wynosi:

– do dnia 6. 05. 2022 r. – 120 zł,

– do dnia 9. 05. 2022 r. – 140 zł,

– po tym terminie oraz w dniu zawodów – 160 zł,

– druga kategoria – 50 zł

W dniu zawodów płatność możliwa WYŁĄCZNIE gotówką.

Wpłat za MISTRZOSTWA POLSKI MMA 2022 dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Mistrzostwa Polski MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników. Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy ze sobą w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl