Otwarty Puchar Polski Młodzików w Grapplingu Gi i NoGi

Event date

Saturday, June 12, 2021

Place

Bytom

Sign up deadline

11.05.2021 - 09.06.2021
Archival event

Event information

Otwarty Puchar Polski Młodzików i Młodziczek w Grapplingu Gi i NoGi Bytom 11-12 czerwca 2021

 1. Organizatorzy
  • Polski Związek Zapaśniczy
  • Klub Sportowy Fight Club Bytom
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji Bytom
 1. Cel imprezy
  • Popularyzacja Grapplingu na terenie Polski
  • Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek i zawodników
 1. Termin i miejsce zawodów
  • 11-12 czerwca 2021
  • Hala „ Na Skarpie” Frycza-Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom
 1. Warunki uczestnictwa dla zawodników:
  • posiadają ważne badania lekarskie
  • dokonają opłaty startowej na konto wskazane w pkt. 7
  • zgoda rodziców (opiekunów prawnych na udział w zawodach)
 1. Kategorie wiekowe i wagowe

Młodzicy (roczniki 2009,2008,2007) -29 kg, -32 kg, -35 kg, -38 kg, -42 kg, -47 kg, -53 kg, -59 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg

Młodziczki (roczniki 2009,2008,2007) -29 kg, -32 kg, -35 kg, -38 kg, -42 kg, -47 kg, -53 kg, -59 kg, -66 kg, -73 kg, +73 kg

 1. Zgłoszenia Zgłoszeń należy dokonywać przez elektroniczny system dostępny na stronie www.panel-rejestracyjny.pl Ostateczny termin zgłoszeń zawodników to poniedziałek 7 czerwca 2021.
 1. Koszty uczestnictwa i dane do przelewuOpłata startowa:
  • Grappling NoGi – 50zł, Grappling Gi – 50zł Dane do przelewu: Klub Sportowy Fight Club Bytom 41-902 Bytom ul. Wrocławska 56c/3 numer konta: 59109020110000000147807155 W tytule oprócz nazwiska zawodnika lub ilości startów proszę koniecznie wpisać informację „opłata startowa w Grapplingu” Uwaga! Organizator nie zwraca kosztów za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach.
 1. Nagrody
  • Zawodnicy na podium (I, II i III) otrzymają medale i dyplomy
 1. Postanowienia końcowe
  • Aktualne informacje, przepisy oraz terminy zgłoszeń podawane będą na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/grapplingpl
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Grapplingu https://drive.google.com/open...
  • Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i uszkodzenia czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW: Dokładny program i godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii wagowych zostaną podane po terminie zgłoszeń.