Amatorska Liga MMA 215

Event date

Saturday, May 14, 2022

Place

Sochaczew

Sign up deadline

01.05.2022 - 09.05.2022
Archival event

Event information

ALMMA 215 Sochaczew - Mistrzostwa Mazowsza MMA Organizatorzy: Amatorska Liga MMA Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów 14 maja 2022 r. Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej. Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 14 maja 2022 w ramach ALMMA 215 Sochaczew – Mistrzostw Mazowsza:

  1. Junior Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2006, 2005, 2004 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
  2. Pierwszy Krok MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki. Partnerzy i sponsorzy zawodów

Plan zawodów: Harmonogram Mistrzostw Mazowsza MMA PIĄTEK 13 maja 2022 18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 14 maja 2022 7:00 – 8:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 13 maja 2022) 8:00 – 8:30 – omówienie przepisów 8:30 – START zawodów

Warunkiem udziału w ALMMA 215 Sochaczew – Mistrzostwach Mazowsza jest posiadanie: – dowodu opłaty startowej w postaci papierowej – dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ; – aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf) – właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki; – przynależności klubowej – oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior: do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Informacja dla trenerów:

  1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
  2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów Zgłoszenia zawodników WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną od 2. 05. 2022 r. (poniedziałek) do 9. 05. 2022 (poniedziałek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić na almma.pl – Rejestracja ALMMA 215 Mistrzostwa Mazowsza MMA

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację. Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 12 maja 2022 ok. godz. 10:00. Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy poprawnie ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY z OPŁACONĄ LICENCJĄ – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Mistrzostw!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty

Opłata startowa dokonywana przelewem za ALMMA 215 Sochaczew – Mistrzostwa Mazowsza MMA wynosi: – do dnia 9. 05. 2022 r. – 100 zł, – po tym terminie oraz w dniu zawodów – 120 zł, – druga kategoria – 50 zł W dniu zawodów płatność możliwa WYŁĄCZNIE gotówką.

Wpłat za ALMMA 215 Sochaczew – Mistrzostwa Mazowsza MMA dokonujemy na konto: Stowarzyszenie Amatorska Liga MMA 96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2 Nr konta 66 1240 1822 1111 0010 6179 4790

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Mistrzostwa Polski MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników. Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy ze sobą w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów. Wszelkie informacje na temat zawodów: – Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl