XXI Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu

Event date

Saturday, May 18, 2024

Sign up deadline

15.03.2024 - 29.04.2024
Registration ends: in 8 days

Event information

KOMUNIKAT ZAWODÓW Nazwa zawodów: XXI Puchar Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu Konin 2024

Data zawodów: sobota 18 maja 2024

Miejsce rozegrania zawodów: Konin al. 1 Maja 1a – MOSiR - Hala Sportowa „Rondo”

Organizator: COPACABANA KONIN, ul. Stefanii Esse 19, 62-500 Konin

Zawody współfinansowane są z budżetu Miasta Konina

Energialudzi #Konin_Tu_plynie_energia

Osoba kontaktowa: Jacek Wróbel tel. kom.: 533 049 664 (nie odpisuje na SMS) e-mail: pucharpolskibjj@gmail.com

kanały informacyjne: Facebook: https://www.facebook.com/pucharpolskibjj ; Instagram @pucharpolskibjjw

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

Zgłoszenia i opłaty startowe

Zgłoszeń należy dokonywać w panelu zgłoszeniowym na stronie: https://panel-rejestracyjny.pl/events/199-puchar-polski-w-brazylijskim-jiu-jitsu-konin-2024

Panel będzie czynny od 15.03.2024

Ostatni dzień zgłoszeń i zmian w zgłoszeniach: 29.04.2024

Limit zgłoszeń wynosi 700 osób. Powyżej tej ilości zgłoszeń startowych dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Opłatę startowa za pojedynczą kategorię wynosi:

I TERMIN - 110 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 01.04.2024

II TERMIN - 130 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 15.04.2024

II TERMIN - 160 zł dla zgłoszeń przesłanych i opłaconych do 29.04.2024

O WPŁACIE DECYDUJE WPŁYW NA RACHUNEK ODBIORCY Wpłaty wykonane w ostatni dzień terminu bez wpływu w tym dniu na rachunek odbiorcy traktuje się jako wpłaty po terminie.

Status zawodnika na OPŁACONY zmieniany jest na podstawie wyciągów bankowych. Proszę NIE ZAŁĄCZAĆ w panelu NIE WYSYŁAĆ MAILOWO POTWIERDZEŃ WPŁATY. W sobotę – niedzielę banki nie przesyłają środków. Wpłata z weekendu księgowana jest w poniedziałek.

DANE DO WPŁATY STARTOWEGO:

Copacabana Konin, ul. Stefanii Esse 19, 62-500 Konin

Nr konta: 25 2130 0004 2001 0473 2814 0004

Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora wpisując w opisie:

 • imię i nazwisko zawodnika, kategorię, pas,kategorię wagową, klub

PRZYKŁAD OPISU: Jan Kowalski Master1 biały -76 Copacabana Konin

UWAGA! W przypadku OPŁAT GRUPOWYCH, potwierdzenie przelewu wraz z listą zawierającą dane wymagane jak przy zgłoszeniu indywidualnym musi być przesłane na adres pucharpolskibjj@gmail.com przeciwnym razie zgłoszenie nie uznane a środki po zamknięciu listy zgłoszeń nie będą zwrócone.

Wpłacone startowe NIE BĘDZIE ZWRACANE w przypadku rezygnacji lub niemożności udziału w zawodach po zamknięciu terminu zgłoszenia, dla którego była dokonana wpłata.

PRZYKŁAD: wpłaty dla pierwszego terminu nie będą zwracane po upływie tego terminu Jest możliwość ZAMIANY STARTUJĄCEGO zawodnika. Jeśli zamiana następuje po terminie, dla którego dokonana została wpłata, zamiana możliwa za dopłatą różnicy adekwatnej dla terminu zgłoszenia.

Zmiana kategorii wagowej i zaawansowania możliwa jest do dnia zamknięcia zgłoszeń tj. 29.04.2024. Zmiana kategorii możliwa jest tylko w formie maila wysłanego do 29.04.2024 na adres: pucharpolskibjj@gmail.com

Do udziału w zawodach dopuszcza się zawodników zagranicznych, pod warunkiem prawidłowej rejestracji, uiszczenia opłaty startowej oraz posiadania wymaganych do startu dokumentów.

DYWIZJE I KATEGORIE WAGOWE, SYSTEM ROZGRYWANIA WALK

Podane wagi są wagami zawodnika ubranego w kimono, w którym startuje.

Dopuszcza się 100 g tolerancji wagowej.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami IBJJF link do strony z przepisami http://ibjjf.com/rules/

W piątek przed zawodami od godziny 18:00 na sali zawodów będzie możliwość kontroli wagi na wadze używanej podczas zawodów. Jednolite kolory kimon dopuszczone do zawodów: białe, niebieskie, czarne.

WYMOGI DO STARTU W OKREŚLONYCH KATEGORIACH DLA ZAWODNIKÓW INNYCH DYSCYPLIN SPORTÓW CHWYTANYCH

Kategoria białych pasów jest kategorią amatorską i nie mogą w niej startować zawodnicy: Judo, Jiu-Jitsu, Zapasów, Sambo lub pokrewnych posiadający wyższy pas niż biały lub inny oznaczający najniższy stopień w tych sportach.

Zawodnicy posiadający brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych (Judo, Jiu-Jitsu, Sambo lub pokrewnych) muszą startować w kategorii co najmniej purpurowych pasów.

Zawodnicy posiadający stopnie poniżej brązowego pasa lub jego odpowiednika w w.w. sportach lub ich pokrewnych, startują w kategorii niebieskich pasów.

W kategorii co najmniej purpurowych pasów muszą startować zawodnicy uprawiający sporty wykorzystujące techniki chwytane, rzuty i sprowadzenia na poziomie:

 • zawodowym,
 • amatorskim, posiadające stoczone minimum 5 walk.

PRZYKŁADY:

 1. zawodnik, który stoczył jedną walkę zawodową MMA musi startować w kategorii purpurowe pasy.
 2. zawodnik, który w zawodach amatorskich MMA lub zapasach stoczył 5 walk musi startować w kategorii purpurowe pasy.
 3. zawodnik, który w zawodach amatorskich MMA lub zapasach stoczył 4 walki musi startować w kategorii niebieskie pasy.

W przypadku nieprzestrzegania tego zapisu, zawodnik łamiący ten zapis zostanie zdyskwalifikowany.

ROZEGRANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE RYWALIZACJI:

 • juniorzy (Juvenile I + II), 16-17 lat (rocznik 2007-2008); bez podziału na pasy,
 • juniorki (Juvenile I + II), 16-17 lat (rocznik 2007-2008); bez podziału na pasy
 • kobiety seniorki (Adult), 18-29 lat (rocznik 1995-2006); pasy: biały, niebieski, purpurowy, brązowy + czarny
 • kobiety Master, => 30 lat (rocznik 1994 i starsze); pasy: biały, niebieski, purpurowy + brązowy + czarny
 • mężczyźni Seniorzy (Adult), 18-29 lat (rocznik 1995-2006); pasy: biały, niebieski, purpurowy, brązowy + czarny
 • mężczyźni Master 1, 30-35 lat (rocznik 1989-1994); pasy: biały, niebieski, purpurowy, brązowy + czarny
 • mężczyźni Master 2, 36-40 lat (rocznik 1988-1984); pasy: biały, niebieski, purpurowy, brązowy + czarny
 • mężczyźni Master 3, =>41 lat (rocznik 1983 i starsi); pasy: biały, niebieski, purpurowy, brązowy + czarny
 • Absoluto mężczyzn łączone dla finalistów startujących w kategoriach: Adult + Master 1 w kategoriach: – niebieskie pasy, – purpurowe pasy, – brązowe/czarne pasy.
 • Absoluto kobiet łączone dla finalistek startujących w kategoriach: Adult + Master w kategoriach: – niebieskie pasy; – purpurowe pasy; – brązowe/czarne pasy:

Zgłoszenia do kategorii ABSOLUTO są bezpłatne i odbędą się po zakończeniu dekoracji danych kategorii. Kategoria ABSOLUTO zostanie rozegrana po zakończeniu wszystkich kategorii, z których zawodnicy mogą wziąć udział w tej kategorii.

KATEGORIE WAGOWE

juniorki: -44,3 kg, -48,3 kg, -52,5 kg, -56,5 kg, -60,5 kg, -65 kg, -69 kg, +69 kg

juniorzy: -53,5 kg, -58,5 kg, -64 kg, -69 kg, -74 kg, -79,3 kg, -84,3 kg, -89,3 kg, +89,3 kg

kobiety: Adult, Master: -48,5 kg, -53,5 kg, -58,5 kg, -64 kg, -69 kg, -74 kg, -79,3 kg, +79,3 kg

mężczyźni: Adult, Master 1, 2, 3: -57,5 kg, -64 kg, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg, -88,3 kg, -94,3 kg, -100,5 kg, +100,5 kg

Nie ma możliwości startu w dwóch kategoriach wagowych z wyłączeniem juniora zgłoszonego i startującego w kategorii juniorskiej i kategorii Adult.

ZGŁOSZENIA DO KATEGORII

Seniorki i seniorzy startują TYKO w swojej kategorii wiekowej.

Juniorzy mogą startować w kategorii senior (Adult),

Master 1, 2, 3 mogą startować w swojej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej z wyłączeniem kategorii Junior.

CZAS WALKI:

Juniorzy, juniorki (juvenile I + II): 5 min

Kobiety Adult:

 • białe pasy: 5 min.
 • niebieskie pasy: 6 min.
 • purpurowe pasy: 7 min.
 • brązowe/czarne pasy: 8 min.

Mężczyźni Adult:

 • białe pasy: 5 min.
 • niebieskie pasy: 6 min.
 • purpurowe pasy: 7 min.
 • brązowe/czarne pasy: 9 min

Kobiety Master i mężczyźni Master 1, 2, 3

 • białe/niebieskie pasy: 5 min
 • purpurowe/brązowe/czarne pasy: 6 min.

Przepisy walki wg IBJJF. System rozgrywania walk: pucharowy. Weryfikacja dokumentów, wagi i odzieży startowej przed pierwszą walką. Dopuszczone jednolite kolory kimon: czarny, niebieski, biały.

INFORMACJE DODATKOWE

Każdy startujący zawodnik, aby zostać dopuszczonym do startu:

 • MUSI posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do uprawiania sportów walki chwytanych (wykluczony jest boks, kick-boxing i inne uderzane bez obaleni i rzutów),
 • POWINIEN posiadać ubezpieczenie NW,
 • MUSI posiadać dokument tożsamości do okazania przy weryfikacji,
 • osoby niepełnoletnie MUSZĄ posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach TYLKO na formularzu ORGANIZATORA ZAWODÓW. Formularz zgody będzie do pobrania w panelu zgłoszeniowym oraz ze strony zawodów https://www.facebook.com/pucharpolskibjj
 • MUSI spełnić kryterium wagowe oraz ubioru zgodnie ze wspomnianymi przepisami IBJJF.

Oświadczenie zawodnika: Zawodnik dokonujący zgłoszenia na zawody i uiszczający opłatę startową oświadcza i akceptuje, że akceptuje regulamin walki oraz oświadczenia niezbędne do zaakceptowania w panelu zgłoszeniowym.

HARMONOGRAM ZAWODÓW: (sobota w dniu zawodów) 07:30 odprawa sędziowska 08:00 start zawodów, 09:00 oficjalne otwarcie zawodów

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 • ważenie i weryfikacja dokumentów następuje przed pierwszą walką zawodnika (dotyczy wszystkich kategorii wagowych),
 • stosowany będzie elektroniczny system informacji o kolejności rozgrywania walk, dostępny na monitorach przy stoliku weryfikacyjnym,
 • planowana kolejność i miejsce walk (nr maty) rozegrania walk dla poszczególnych dywizji i kategorii wagowych będzie podane po terminie wpływu zgłoszeń zawodników.
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
 • proszę kierowców aut o takie ustawienie samochodów by był możliwy wjazd/wyjazd karetki.
Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".