European Championship of Amateur MMA 2023

#MMA

Event date

Saturday, October 7, 2023

Sign up deadline

18.08.2023 - 03.10.2023
Archival event

Files to download

oo233.pdf - Oświadczenie opiekuna niepełnoletniego uczestnika Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2023

Event information

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA

Martial Arts Academy Bastion

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

7 października 2023 r.

Hala Widowiskowo-Sportowa

ul. 1-go Maja 61, 97-400 Bełchatów

W sobotę 7 października 2023 r. w ramach Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2023 odbędą się turnieje:

 1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2007, 2006, 2005
 2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2007, 2006, 2005
 3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, mający w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
 4. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, mające w momencie rozpoczęcia zawodów nie więcej niż 3 wygrane walki w formule Full Contact MMA i nie więcej niż 1 wygraną walkę zawodową w formule MMA
 5. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
 6. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
 7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
 8. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
 9. Kadet MMA Chłopców – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
 10. Kadet MMA Dziewcząt – lat 13, 14, 15 – roczniki: 2010, 2009, 2008
 11. Junior Początkujący MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2007, 2006, 2005 – przeznaczony jest dla zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA i innych sportach walki np. boks, ju jitsu itp.)
 12. Senior Początkujący MMA Mężczyzn – przeznaczony jest dla pełnoletnich zawodników początkujących w dyscyplinie sportów walki, którzy mają za sobą maksymalnie trzy starty w zawodach ALMMA (lub innych amatorskich zawodach MMA) oraz wyłącznie starty amatorskie w innych dyscyplinach sportów walki.
 13. Masters MMA Mężczyzn – dla zawodników powyżej 35 r.ż. Turniej na zasadach Light Contact MMA

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej.

Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne.

Harmonogram Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2023

PIĄTEK 6 października 2023

18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 7 października 2023 7:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 6 października 2023)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Europy Amatorskiego MMA 2023 jest posiadanie:

– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) potwierdzającego posiadanie obywatelstwa kraju europejskiego,

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej

– aktualnego oświadczenia z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/.../WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby, ochraniacze na piszczele, spodenki;

– przynależności klubowej

– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania w panelu rejestracyjnym ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Uwaga: dokumenty w postaci cyfrowej, jak i kopie dokumentów nie będą honorowane!

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior:

do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – kadet:

do 50 kg, do 55 kg, do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior i kadet:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 56,7 kg, do 65,8 kg, +65,7 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA oraz FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,8 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 93 kg, +93 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – masters:

do 77 kg, do 88 kg, do 99 kg, +99 kg

Zgłoszenia zawodników na Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2023 WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 18. 08. 2023 r. (piątek) do 3. 10. 2023 (wtorek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić

na almma.pl – Rejestracja Mistrzostwa Europy MMA

W przypadku wątpliwości (np. związanych z licencją, brak klubu w panelu zgłoszeniowym) proszę o kontakt PRZED REJESTRACJĄ na slawomir.cypel@o2.pl

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 5 października 2023 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu zawodów!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani. Opłaty

– do dnia 17. 09. 2023 r. – 80 zł,

– do dnia 3. 10. 2023 r. – 100 zł,

– w dniu 4. 10. 2023 r. – 120 zł,

– druga kategoria – 50 zł

Wpłat dokonujemy na konto:

Stowarzyszenie Bastion Bełchatów

Wólka Łękawska 49A, 97-400 Bełchatów

nr konta Bank Spółdzielczy SGB 25 8784 0003 4400 1068 2000 0010

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Mistrzostwa Europy MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników. Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

NIE MA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI W DNIU ZAWODÓW

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel 603 177 070 slawomir.cypel@o2.pl

 • Mateusz Sablik 731 071 991 mateusz.sablik@interia.eu

European Championship of Amateur MMA 2023

Organised by

Amateur League of MMA

Polish Mixed Martial Arts Association

Martial Arts Academy Bastion

Date and place:

7th October 2023

sports hall 1-go Maja Street 61, 97-400 Bełchatów

The European Cup of Amateur MMA 2023 will include thirteen tournametns:

 1. Junior MMA Men – aged 16, 17, 18 (born in 2007, 2006, 2005)

 2. Junior MMA Women – aged 16, 17, 18 (born in 2007, 2006, 2005)

 3. Light Contact MMA Men – adult athletes, who won no more than 3 Full Contact MMA fights and no more than 1 Professional MMA fight

 4. Light Contact MMA Women – adult athletes, who won no more than 3 Full Contact MMA fights and no more than 1 Professional MMA fight

 5. Full Contact MMA Men – adult athletes

 6. Full Contact MMA Women – adult athletes

 7. Striking MMA Men – adult athletes

 8. Striking MMA Women – adult athletes

 9. Cadet MMA Men – aged 13, 14, 15 (born 20010, 2009, 2008)

 10. Cadet MMA Women – aged 13, 14, 15 (born 2010, 2009, 2008)

 11. Junior MMA Beginner Men - aged 16, 17, 18 (born in 2007, 2006, 2005) – for the athletes beginning with martial arts, who participated no more than 3 ALMMA competitions (or other MMA competitions and other martial arts e.g. Boxing, ju-jitsu etc.)

 12. Senior MMA Beginner Men – for the adult athletes beginning with martial arts, who participated no more than 3 ALMMA competitions (or other MMA competitions and other martial arts e.g. Boxing, ju-jitsu etc.)

 13. Masters MMA Men - athletes +35 years old

Oragnizers reserve the right to cancell the tournamet for reasons indepentend of the organizers.

The Tournament Schedule

6th October 2023 (Friday)

6 p.m. - 7 p. m. - accreditation and weigh- ins

7th October 2023 (Saturday)

7 a.m.- 9 a.m. - accreditation and weigh-ins (for athletes, who didn't participated weigh in on Friday 18th November 2022)

9 a.m. - 9:30 a.m. - rules

10 a.m. - start

Terms of participating European Championship of Amateur MMA 2023:

-identity card (passport or ID Card) that confirm the participant's European citizenship (any European country)

 • payment receipt confirmation (paper form)

-The sports medical certificate (MMA or Ju-Jitsu) /medical certificate of non-contraindication to the practice of MMA or Ju-Jitsu

-protective equipment: groin protectors, mouthguards, shinguards, MMA Shorts, top or rashugard for women (gloves and headgears during the competition are priovided by the organizer)

-athlete's acknowledgment and agreement form (or parent/guardian consent form if an athlete is a minor – can be downloaded from the almma.pl website)

There's no possibility to participate in tournaments without meet the conditions.

Digital form of documents or copies of documents will not be accepted.

Weight divisions for men – junior:

-55 kg, -61 kg, -66 kg, - 70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg

Weight divisions for men – adult:

-61 kg, -66 kg, - 70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg

Weight divisions for men – cadet:

-50 kg, -55 kg, -61 kg, -66 kg, -70 kg, -77 kg, -84 kg, -93 kg, +93 kg

Weight divisions for women – adult:

-52 kg, -57 kg, -61 kg, -66 kg, -70 kg, +70 kg

Weight divisions for women – junior and cadet:

-57 kg, -66 kg, +66 kg

Weight divisions for full contact and striking – men:

-61,2 kg, -65,8 kg, -70,3 kg, -77,1 kg, -83,9 kg, -93 kg, +93 kg

Weight divisions for full contact and striking – women:

-56,7 kg, -65,8 kg, +65,8 kg

Weight divisions for masters – men:

-77 kg, -88 kg, -99 kg, +99 kg

Information for the team:

in the corner there can be two coaches/secundants

REGISTRATION ONLY by application form on almma.pl „European Championship of Amateur MMA 2023 Registration”

https://panel-rejestracyjny.pl/en/events/256-mistrzostwa-europy-amatorskiego-mma-2023

start of registration – 18.08.2023

end of registration – 3.10.2023 at 10p.m.

There’s no possibility to register after 3.10.2023

If in doubt, contact us by e-mail: slawomir.cypel@o2.pl

Start list will be published on 5th October 2023 around 10a.m. If the athlete hasn’t been registered and the entry fee hasn’t been paid, the athlete won’t be placed on the start list.

There’s no possibility to change the weight division on the day of the competition – if the athlete won’t achieve the declared limit, this athlete will be disqualified.

Payment

20€ (by 3.10.2023)

Bank Transfer Details:

Stowarzyszenie Bastion Bełchatów

Wólka Łękawska 49A, 97-400 Bełchatów

account 25 8784 0003 4400 1068 2000 0010

Title of the payment:

Title of competition, name, formula and weight category, etc.

European Championships Jan Kowalski Junior 70 kg

or

in the case of club registration:

The name of the club, the number of contenders

Application for the competition is accepting the rules of this communication. In matters not covered by the regulations, the Chief Competition Judge will decide.

The organizer is not responsible for lost items, also for damages and accidents. The organizer reserves the right to use images of contenders in photographic and film materials from the competition and for promotional purposes.

Refund fee occurs only in case of cancellation of the competition.

Contact: slawomir.cypel@o2.pl

Location & accommodation

We use cookies for analytics, and personalization. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies. You can customize your preferences here or in "Change cookies settings".