V Grand Prix Europy Gi & No Gi dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Event date

Sunday, March 19, 2023

Place

Szczecin

Sign up deadline

07.01.2023 - 12.03.2023
Archival event

Event information

V GRAND PRIX EUROPY GI & NO GI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BRAZYLIJSKIM JIU JITSU - JEDEN Z TRZECH ETAPÓW TRZECH KORON

Termin i miejsce rozegrania zawodów: 18-19.03.2023 r. 18.03 - Wieczorna weryfikacja zawodników. 19.03 - Weryfikacja poranna oraz zawody. Szczecin ul. Świętoborzyców 40 (hala przy szkole SP 35)

Organizatorzy: Berserkers Team Junior Szczecin oraz Stowarzyszenie Sportów Indywidualnych BT Junior

Cel imprezy:

 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w Europie
 • Popularyzacja Brazylijskiego Jiu Jitsu w Polsce i Europie
 • Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu

Opłata startowa:

 • 90 zł za jedną kategorię (GI lub NO GI), opłata za start w dwóch kategoriach wynosi 180 zł
 • w drugim terminie zgłoszeń opłata wynosi 120 zł za kategorię, dwie kategorie 240 zł

Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na nr konta: BENEFICJENT: Stowarzyszenie Sportów Indywidualnych BT Junior NR RACHUNKU: 44 1140 2004 0000 3602 8046 3622 Z dopiskiem "V GRAND PRIX EUROPY GI & NO GI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BRAZYLIJSKIM JIU JITSU" oraz imię i nazwisko wpłacającego, klub oraz ilość osób zgłoszonych.

Zgłoszenia: Zgłoszeń należy dokonać w panelu rejestracyjnym: panel-rejestracyjny.pl

Termin zgłoszeń: I termin zgłoszeń (tańszy) do 09.03 do godziny 23:59 II termin zgłoszeń (droższy) do 12.03 do godziny 23:59

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie trener lub kierownik drużyny !

 • W MAILU WRAZ Z POTWIERDZENIEM PRZELEWU PROSZĘ WYMIENIĆ ZAWODNIKÓW OPŁACONYCH I W JAKIEJ FORMULE STARTUJĄ Adres mailowy: grandprixbjjszczecin@gmail.com
 • PRZY ZGŁOSZENIU EKIP NALEŻY PODAĆ KOLOR PASA KAŻDEGO ZAWODNIKA !

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:

 • Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
 • Zostać zważony
 • Okazać wymagane dokumenty *WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA (NIEZALEŻNIE CZY TO KATEGORIA GI CZY NOGI) - tolerancja wynosi 500 g!!!

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

 • Badania sportowo-lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza medycyny sportowej na udział w zawodach BJJ, w przypadku zawodników do 23 r. ż. podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (badanie w formie papierowej z dopiskiem „zdolny do startu w zawodach bjj”)
 • Ubezpieczenie NNW w formie papierowej
 • Pisemną zgodę rodziców (tabela wydrukowana przez trenera podana na stronie zawodów) podpisana przez rodzica lub gotowy indywidualny druk z podpisem rodzica i danymi dziecka, biorącego udział w wydarzeniu
 • Dokument tożsamości

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach!

Zasady walki:

 • Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF
 • Przy macie ma prawo być tylko jeden trener, jeżeli będzie więcej osób zawodnik zostanie zdyskwalifikowany !
 • Zawody rozegrają się na 7 matach

Czas walki: 2 minuty (dzieci I, II, III) 3 minuty (młodzicy, beniaminki i dzieci IV) 4 minuty (juniorzy) 5 minut (masters białe i niebieskie pasy) 5 minut (senior-białe pasy) 6 minut (senior-niebieskie pasy)

Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie wagi podajemy bez kimona !
 • Będzie możliwość zważenia się dzień wcześniej, godziny podamy wkrótce
 • W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami (dotyczy roczników 3-5 lat).
 • Na zawodach obowiązuje system pucharowy,
 • Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników !
 • Na poddania walczą zawodnicy od rocznika 2011 i starsi.
 • W beniaminkach, młodzikach i juniorach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony
 • Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w kategorii

Nagrody: Wszyscy uczestnicy turnieju dostają medal w następującym systemie:

 • 1 miejsce medal i dyplom
 • 2 miejsce medal i dyplom
 • 3 miejsce medal i dyplom
 • Wszystkie pozostałe miejsca otrzymują medal za uczestnictwo w zawodach
 • Nagrody rzeczowe są zależne od pozyskanych przez nas sponsorów

Kategorie wiekowe i wagowe: Dzieci 0 (3 lata rocznikowo):

 • 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci I (4-5 lat rocznikowo):
 • 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg Dzieci II (6-7 lat rocznikowo):
 • 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg Dzieci III (8-9 lat rocznikowo):
 • 20 kg, - 24 kg, - 28 kg, - 32 kg , - 36 kg, - 40 kg - 44 kg, - 48 kg, + 48 kg Dzieci IV (10-11 lat rocznikowo):
 • 24 kg, - 28 kg, - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, +52 kg Beniaminki (12-13 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, - 72 kg,+72 kg Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+72 kg Młodzicy (14-15 lat rocznikowo): Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg Juniorki / Juniorzy (16-17 lat rocznikowo): -53 kg - 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg

Senior, masters białe i niebieskie pasy Kobiety (+18 lat rocznikowo) -58,5 kg, -64 kg, -69 kg, -74 kg, -79,3 kg, +79,3 kg Seniorzy, masters białe i niebieskie pasy mężczyźni (+18 lat rocznikowo) -64 kg, -70 kg, -76 kg, -82,3 kg, -88,3 kg, -94,3 kg, -100,5 kg, +100,5 kg

Koszty:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
 • Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW.
 • W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
 • Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 • Opłata startowa nie jest zwrotna.
 • Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
 • Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.
 • Zgłaszający się zawodnik jest zdrowy, ma brak przeciwwskazań do udziału w zawodach co potwierdził jego lekarz sportowy wystawieniem oświadczenia/badań sportowych. W razie nieszczęśliwego wypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wizerunku (zdjęcia, filmy) dla potrzeb organizatorów
 • Zawodnik, który jest zgłoszony, bierze udział w zawodach automatycznie akceptuje regulamin i komunikat organizacyjny

COVID-19!!! Wszystkie informacje dotyczące obostrzeń i zmian będą podawane na bieżąco na stronie wydarzenia, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi podanymi w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz innych obowiązujących aktach. Każdy uczestnik zobowiązany jest do ich bezwzględnego przestrzegania! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów turnieju.

Dane kontaktowe: tel. 721 049 663 tel. 531 641 111 adres mailowy: grandprixbjjszczecin@gmail.com