XVI Puchar Polski ADCC

Event date

Saturday, December 11, 2021

Place

Warszawa

Sign up deadline

01.11.2021 - 29.11.2021
Archival event

Event information

Uwaga! W związku z dużą ilością zgłoszeń termin rejestracji zostaje skrócony do dnia 1.12.2021

SOBOTA, 11 GRUDNIA 2021 O 08:00

XVI Puchar Polski ADCC

ADRES ZAWODÓW: Hala sportowa OSiR Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa

TERMIN ZAWODÓW: 11 grudnia 2021

ORGANIZATORZY: Flow Fighters Fundacja Wsparcia Pozytywnego w Sporcie Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa – Włochy

ZASADY TURNIEJU:

 1. Turniej zostanie rozegrany na zasadach ADCC – dokładne zasady dostępne na stronie adcombat.com
 2. Turniej zostanie rozegrany w systemie pucharowym do jednej przegranej

NAGRODY:

 1. Przewidziane są 4 miejsca medalowe (dwa trzecie miejsca)
 2. Czterech najlepszych zawodników w każdej kategorii dostaje medale i dyplomy

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wysłanie zgłoszenia w I terminie (do niedzieli 21.11.2021 do 23:59) lub w II terminie (do niedzieli 05.12.2021 do 23:59)
 2. Wpłacenie na konto opłaty startowej w wysokości 80 zł do dnia 21.11.2021, lub 140 zł do dnia 05.12.2021
 3. Posiadanie aktualnego orzeczenia od lekarza sportowego zezwalającego na uczestnictwo w rywalizacji sportowej.
 4. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW obejmującego uczestnictwo w zawodach sportów walki.
 5. W przypadku nieletnich – pisemna zgoda rodziców na udział w XVI Pucharze Polski Submission Fighting
 6. Pomyślne przejście weryfikacji

REJESTRACJA:

 1. Zgłoszenia prosimy składać w panelu rejestracyjnym na stronie: https://panel-rejestracyjny.pl
 2. Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę klubu oraz kategorię, w której zgłoszony jest dany zawodnik Przykład: Kuba Witkowski, Berserkers Team Warszawa, PRO -65,9
 3. W przypadku opłat grupowych, dane każdego zawodnika muszą być wymienione. W tym wypadku należy wysłać maila z potwierdzeniem przelewu na adres submissionmp@gmail.com i podać powyższe dane każdego zawodnika.
 4. Opłata startowa: – 80 zł w I terminie (do 21.11.2021 do godz. 23:59) – 140 zł w II terminie ( od 22.11.2021 do 05.12.2021 do godz. 23:59)
 5. Istnieje możliwość startu w dwóch kategoriach wiekowych. Zawodnik z kategorii Master 1 lub Master 2 może startować również w kategorii Adult oraz zawodnik z kategorii Junior może startować w kategorii Senior. W takim przypadku wymagana jest opłata startowa za każdą z kategorii:
  • 160 zł w terminie do 21.11.2021 do godz. 23:59
  • 280 zł w terminie od 22.11.2021 do 05.12.2021 do godz. 23:59 Uwaga – start jednocześnie w kategorii Mater 1 i Master 2 jest niemożliwy.
 6. Dane do przelewu: Puchar Polski ADCC nr konta: 05 1140 2004 0000 3502 8178 9005 IBAN - PL 05 1140 2004 0000 3502 8178 9005 SWIFT / BIC – IEEAPLPA
 7. Terminy zgłoszeń – pierwszy termin zgłoszeń i wpłat mija w niedzielę 21.11.2021 o godzinie 23:59 – drugi termin zgłoszeń i wpłat mija w niedzielę 05.12.2021 o godzinie 23:59 UWAGA! Od 06.12.2021 rejestracja na zawody nie będzie możliwa!

WERYFIKACJA PRZEDSTARTOWA: Każdy zawodnik musi pomyślnie przejść weryfikację przed rozpoczęciem walk. Weryfikacja będzie odbywała się w punkcie weryfikacyjnym, odpowiednio oznaczonym i widocznym dla wszystkich zawodników. Do weryfikacji będzie można przystąpić nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem kategorii. Aby pomyślnie przejść weryfikację należy:

 1. Zmieścić się, w zadeklarowanym w trakcie rejestracji, limicie wagowym. Uwaga:
  • ważenie zawodników odbywa się w stroju startowym lub w bieliźnie
  • przekroczenie limitu wagowego spowoduje natychmiastową dyskwalifikację
  • organizator nie przewiduje tolerancji wagowej
 2. Okazać komplet dokumentów
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza sportowego zezwalające na uczestnictwo w zawodach sportowych (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawodów)
  • aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportów walki
  • pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach dla dorosłych – w przypadku zawodników nieletnich.

KATEGORIE RYWALIZACJI: I. Kategoria ADULT mężczyźni – roczniki 2003 i starsi

 1. Początkujący
  • do 2 lat treningu sportów chwytanych
  • białe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -65kg, -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 2. Średniozaawansowani
  • do 4 lat treningu sportów chwytanych
  • niebieskie pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -65kg, -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 3. Zaawansowani
  • powyżej 4 lat treningu sportów chwytanych
  • purpurowe, brązowe i czarne pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -65kg, -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 4. PRO
  • kategoria rozgrywana na pełnych zasadach ADCC
  • dla chętnych
  • kategorie wagowe: -65,9kg, -76,9kg, -87,9kg, -98,9kg, +99kg

II. Kategoria ADULT kobiety – roczniki 2003 i starsze

 1. Początkujące
  • do 2 lat treningu sportów chwytanych
  • białe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
 2. Średniozaawansowane
  • od 2 do 4 lat treningu sportów chwytanych
  • niebieskie pasy BJJ
  • purpurowe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
 3. Zaawansowane
  • powyżej 4 lat treningu sportów chwytanych
  • brązowe i czarne pasy BJJ
  • Kategorie wagowe: -55kg, -60kg, -65kg, +65kg

III. Kategoria Master 1 – roczniki 1991 i starsze

 1. Początkujący
  • do 2 lat treningu sportów chwytanych
  • białe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 2. Średniozaawansowani
  • od 2 do 4 lat treningu sportów chwytanych
  • niebieskie pasy BJJ
  • purpurowe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 3. Zaawansowani
  • powyżej 4 lat treningu sportów chwytanych
  • brązowe i czarne pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg

IV. Kategoria Master 2 – roczniki 1985 i starsi

 1. Początkujący
  • do 2 lat treningu sportów chwytanych
  • białe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 2. Średniozaawansowani
  • od 2 do 4 lat treningu sportów chwytanych
  • niebieskie pasy BJJ
  • purpurowe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 3. Zaawansowani
  • powyżej 4 lat treningu sportów chwytanych
  • brązowe i czarne pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg

V. Kategoria Master 3 – roczniki 1981 i starsi

 1. Początkujący
  • do 2 lat treningu sportów chwytanych
  • białe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 2. Średniozaawansowani
  • od 2 do 4 lat treningu sportów chwytanych
  • niebieskie pasy BJJ
  • purpurowe pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg
 3. Zaawansowani
  • powyżej 4 lat treningu sportów chwytanych
  • brązowe i czarne pasy BJJ
  • kategorie wagowe: -70kg, -76kg, -83kg, -91kg, -100kg, +100kg

VI. Kategoria Junior – roczniki 2004 – 2005 Juniorzy Kategorie wagowe: -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg Juniorki Kategorie wagowe: -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg

VII. Kategorie Junior młodszy - roczniki 2006-2008 Juniorzy młodsi Kategorie wagowe: -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg Juniorki młodsze Kategorie wagowe: -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, +60kg

 • UWAGA!! Jeśli otrzymamy informację, że zawodnik został zgłoszony do zbyt niskiej kategorii zaawansowania, zostanie on zdyskwalifikowany. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi przykładami:
  • jeżeli zawodnik trenuje sporty chwytane 1,5 roku i ma biały pas w BJJ – startuje w kategorii początkujących
  • jeżeli zawodnik trenuje sporty chwytane 1,5 roku i ma niebieski pas w BJJ – startuje w kategorii średniozaawansowanych
  • jeżeli zawodnik trenuje sporty chwytane 3 lata i ma biały pas w BJJ – startuje w kategorii średniozaawansowanych itd. Za sporty chwytane uznajemy: Judo, Zapasy, Sambo, MMA, Catch Wrestling, BJJ, Luta Livre itd. Apelujemy o sportową ambicję i chęć rywalizacji z zawodnikami o podobnym stażu treningowym!

CZAS WALKI

 1. Adult Początkujący – 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 2. Adult Średniozaawansowani – 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 3. Adult Zaawansowani – 6 minut (3 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 4. Adult PRO – 6 minut / walki finałowe 8 minut (3 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami / walki finałowe 4 minuty bez punktów + 4 minuty z punktami)
 5. Master 1 Początkujący – 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 6. Master 1 Średniozaawansowani - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 7. Maseter 1 Zaawansowani - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 8. Master 2 Początkujący - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 9. Master 2 Średniozaawansowani - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 10. Master 2 Zaawansowani - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 11. Master 3 Początkujący - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 12. Master 3 Średniozaawansowani - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 13. Master 3 Zaawansowani - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 14. Kobiety Początkujące - 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 15. Kobiety Zaawansowane – 6 minut (3 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 16. Juniorzy / Juniorki – 5 minut (2 minuty bez punktów + 3 minuty z punktami)
 17. Juniorzy młodsi / Juniorki młodsze – 4 minuty (2 minuty bez punktów + 2 minuty z punktami)

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 1. Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharami
 2. Wyniki trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii liczą się do punktacji drużynowej
 3. Do klasyfikacji drużynowej liczone są wszystkie rozgrywane kategorie, poza kategoriami Absoluto.
 4. Przyznawane są następujące punkty:
  • 1 miejsce – 9 punktów
  • 2 miejsce – 3 punkty
  • 3 miejsce – 1 punkt
 5. Rozstrzyganie sytuacji remisowych:
  • jeżeli jest remis w punktacji drużynowej o zwycięstwie decyduje większa ilość złotych medali
  • jeżeli ilość złotych medali jest taka sama, decyduje ilość srebrnych medali
  • jeżeli ilość srebrnych medali jest taka sama, decyduje ilość złotych i srebrnych medali w kategoriach o najwyższym poziomie zaawansowania (PRO>zaawansowani>średniozaawansowani>początkujący)
  • jeżeli nadal jest remis, zwycięzca zostanie określony losowo (rzut monetą).
 6. W poniższych wypadkach punkty do klasyfikacji drużynowej nie będą przyznawane:
  • gdy w kategorii zgłoszona jest tylko jedna osoba
  • gdy w kategorii zgłoszone są tylko osoby z jednego klubu
  • jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany karą dyscyplinarną

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Harmonogram zawodów i drabinki zostaną opublikowane po zamknięciu zgłoszeń (po 06.12.2021)
 2. W przypadku gdy zawodnik jest sam w kategorii, otrzyma medal i dyplom, pod warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji (patrz punkt WERYFIKACJA PRZEDSTARTOWA)
 3. Jeżeli po zamknięciu rejestracji zawodnik będący sam w kategorii będzie chciał przenieść się do innej kategorii, będzie miał taką możliwość w przeciągu 24 godzin – do 06.12.2021 do godz. 23:59. W tym celu należy wysłać maila na adres submissionmp@gmail.com, podać dane zawodnika oraz kategorię do której chce być przepisany.
 4. W przypadku gdy zawodnik nie zmieści się w zadeklarowanym limicie wagowym, nie zostanie dopuszczony do walki
 5. W przypadku gdy zawodnik nie dostarczy do weryfikacji orzeczenia lekarskiego, aktualnego ubezpieczenia NNW lub pisemnej zgody rodziców (w przypadku zawodników niepełnoletnich), nie zostanie dopuszczony do walki
 6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 7. Zmiana kategorii w dniu turnieju nie jest możliwa
 8. Dopisanie się do drabinek w dniu turnieju nie jest możliwe
 9. Rejestracja na zawody jest jednoznaczna z oświadczeniem, że zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność oraz jest świadom ryzyka jakie niesie za sobą start na zawodach
 10. Rejestracja na zawody jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i materiałach wideo z turnieju.

DANE KONTAKTOWE: email: submissionmp@gmail.com tel: 509-123-672, 531-243-877 Pokaż mniej Sport ulica Gładka 18, 02-172 Warszawa, Polska Goście Pokaż wszystkich Poznaj organizatora Grupa Pozostawaj w kontakcie z gośćmi, tworząc powiązanie grupy z wydarzeniem. Możesz utworzyć nową grupę poświęconą wydarzeniu lub powiązać istniejącą grupę. Prywatność · Regulamin · Reklama · Opcje reklam · Pliki cookie · · Facebook © 2021