III Turniej Brazylijskiego Jiu-Jitsu Charakterne Dzieciaki

Event date

Saturday, February 8, 2020

Place

Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15

Sign up deadline

06.12.2019 - 07.02.2020
Archival event

Event information

Zapraszamy serdecznie na III Ogólnopolski Turniej Brazylijskiego Jiu - Jitsu " Charakterne Dzieciaki "

Turniej odbędzie się w formule GI, 08 luty 2020 roku w Stalowej Woli na Hali sportowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul.Hutnicza 15

Kategorie wiekowe i wagowe :

 • Dzieci U-8 (2014-2013) -Dzieci U-10 (2012-2011)
 • Dzieci U12 (2010-2009 )
 • Młodzik U-15 (2008-2006) -Junior U-18 (2005-2003)

Chłopcy U-8 ( 6-7 lat ) 23 kg, 26 kg, 29 kg, + 29kg

Dziewczynki U-8 ( 6-7 lat ) 23 kg, 26 kg, 29 kg, + 29kg

Chłopcy U-10 ( 8-9 lat ) 22kg, 24 kg, 27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg

Dziewczynki U-10 ( 8-9 lat ) 22kg, 24 kg, 27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, +42 kg

Chłopcy U-12 ( 10-11 lat ) 22 kg, 24 kg, 27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, + 50 kg

Dziewczynki U-12 ( 10-11 lat ) 22 kg, 24 kg, 27 kg, 30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, + 50 kg

Młodzicy – Chłopcy ( 12-13-14 lat ) 32 kg, 34 kg, 37 kg, 41 kg, 45 kg , 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

Młodzicy – Dziewczynki ( 12-13-14 lat ) 32 kg, 34 kg, 37 kg, 41 kg, 45 kg , 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, +66 kg

Junior U-18 ( 15-16-17) 40 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, + 81 kg

Juniorki U-18 ( 15-16-17)

-50,5kg -54,5kg -58,5kg -62,5kg -66,5kg +66,5kg

Waga zawodnika będzie sprawdzana tylko raz - bez GI.

Tolerancja wagowa / rozbieżność wagi pomiędzy zgłoszoną wagą i wagą w dniu zawodów, wynosi 0.3 kg

Jeżeli zawodnik przekroczy dozwolony limit organizator może przepisać zawodnika do wyższej kategorii wagowej. Jeżeli rozkład dnia / ilość zawodników może dezorganizować przebieg zawodów, organizator zastrzega sobie prawo do DYSKWALIFIKACJI (!) zawodników, którzy nie zmieścili się w limicie zgłoszonej kategorii. Startowe nie będzie zwracane w takim wypadku!

 • Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia w jednej kategorii chłopców i dziewczynek
 • Liczba uczestników ograniczona ,liczy się kolejność zgłoszeń

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać

 • Badania sportowo-lekarskie (nie ma możliwości wykonania badań na miejscu!)
 • Ubezpieczenie NNW
 • Pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach.
 • Wydrukowane potwierdzenie opłaty startowej.

Program zawodów

 • 8:00 – 9:00 Weryfikacja i waga zawodników (bez gi!)
 • 9:00 – 9:15 Omówienie przepisów i dozwolonych technik,
 • 9.30 Otwarcie zawodów, walki

Nagrody:

Za zdobycie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca – medal, dyplom oraz puchar Przewidziane są również dodatkowe nagrody rzeczowe w zależności od hojności sponsorów wydarzenia.

Ponad to każdy uczestnik zawodów otrzyma okazjonalną koszulkę firmy Charakterni specjalnie wykonaną na to wyjątkowe wydarzenie !!!

Koszty / rejestracja:

Opłata startowa wynosi:

 • 1 termin do 24.01.2020r. koszt 60zł.
 • 2 termin do 31.01.2020r. koszt 80zł.

Opłatę startową należy wpłacić na konto

08 1750 0012 0000 0000 2916 6404
Stowarzyszenie Klub Sportowy Kaito Stalowa Wola, Poniatowskiego 14, 37-450 Stalowa Wola

UWAGA! opłaty startowe muszą zostać wysłane najpóźniej do 31.01.2020 w przeciwnym razie zawodnik nie przystąpi do zawodów, a pieniądze nie zostaną zwrócone.

W tytule przelewu prosimy podać:

imię i nazwisko zawodnika, klub zawodnika i kategorię wagową

np.

Jan Kowalski, Klub Kaito, U15, 60 kg 

lub w przypadku zgłoszenia klubowego – w tytule wpisujemy nazwę klubu, ilość zawodników a dokładną listę zawodników prosimy wysłać na maila kaitoklub@gmail.com

Zgłoszenie dokonujemy przez panel:

BARDZO WAŻNE

 • POPRAWNA REJESTRACJA TYLKO Z DOŁĄCZONYM POTWIERDZENIEM PRZELEWU W PANELU
 • OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

Zgłoszenia może dokonać TYLKO trener lub kierownik drużyny. Brak dokonania opłaty startowej skutkuje usunięciem z listy startowej.

Regulamin obiektu:

Wejście na teren maty tylko dla zawodników, trenerów, kierowników drużyn, składu sędziowskiego, obsługi (obowiązuje obuwie zmienne) – rodziców i gości zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.

Postanowienia końcowe:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. -Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy. -Koszty regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
 • Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.
 • Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność .
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
 • W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
 • Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 • Opłata startowa nie jest zwrotna.
 • Organizator po opłaceniu startowego przez zawodnika, zapewnia mu udział w zawodach, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów,

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju ( w przypadku braku przeciwnika, zawodnik zostanie przypisany do kategorii wyższej lub łączony z kategorią chłopców lub dziewczynek).

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia chłopców z dziewczynkami

System klasyfikacji kategorii: Obowiązuje system pucharowy.

Czasy walki:

 • U8 i U10 – 2 min
 • U12- 3 min
 • U15 U18 – 4 min

W razie remisu sędzia, jako zwycięzcę wskazuje zawodnika aktywniejszego (przy ocenie bierze pod uwagę dążenie do skończenia walki / kontrolę przeciwnika / ucieczki z pozycji zagrożonych / aktywność zawodnika),

Zabronione techniki / akcje

 • uderzania i kopanie,
 • atakowanie palcami oczu, uszu, nosa, ust, szyi, krocza;
 • chwytanie za krtań, uszy, nos, genitalia, włosy;
 • gryzienie, szczypanie;
 • dźwignie na stawy palców oraz nadgarstków;
 • dźwignie na nogi;
 • dźwignie na kręgosłup;
 • podnoszenie i upuszczanie przeciwnika (rozbicia
 • dźwignie i duszenia w kategoriach dzieci U6; U8; U10; U12
 • bezpośrednie rzuty za głowę

Techniki punktowane

 • obalenie / rzut – 2 pkt.
 • dosiad – 4 pkt.
 • wpięcie za plecy (dwa haki) – 4 pkt.
 • przejście gardy – 3 pkt.
 • kolano na brzuchu – 2 pkt.
 • przetoczenie z gardy, półgardy / sweep – 2 pkt.

Pozycje są punktowane, jeżeli zawodnik utrzyma je przez minimum 3 sekundy.

Zawodnik zostaje ukarany ujemnym ostrzeżeniem / odjęciem punktu / dyskwalifikacją, jeżeli:

 • unika walki
 • utrzymuje pozycję nie próbując zakończyć walki / atakować przez 20 sekund;
 • podważa decyzje sędziego.
 • zachowuje się niesportowo (dotyczny również zachowania trenera, rodziców, kolegów z klubu)