Copa Kids 5

Event date

Sunday, October 20, 2019

Place

Mysłowice, Pawła Jasińskiego 2

Sign up deadline

24.09.2019 - 17.10.2019
Archival event

Additional information

Additional information about event is available at: click here.

Event information

Komunikat organizacyjny

Nazwa zawodów:Copa Kids 5 - turniej dla dzieci i młodzieży

Termin i miejsce rozegrania zawodów:20.10.2019, Mysłowice Pawła Jasińskiego 2

Organizatorzy: BJJ Factory i Roan Fight Club Mysłowice

Cel imprezy:

 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
 • Popularyzacja Brazylijskiego Jiu Jitsu w Polsce
 • Zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu

Opłata startowa:

 • 50 zł za jedną kategorię (GI / NO GI / Fighting),
 • w drugim terminie zgłoszeń opłata wynosi 60 zł za kategorię, JEDEN ZAWODNIK MOŻE WYSTARTOWAĆ W MAX 3 KATEGORIACH

Zgłoszeń oraz opłat startowych dokonujemy w terminie I termin do 10:10.2019 II termin do 17.10.2019

Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na nr konta:

40 1050 1360 1000 0090 3069 6059

Tytuł : "Imię nazwisko/kategoria wiekowa/waga/formuła"

"STOWARZYSZENIE BJJ FACTORY" UL.DZIONKARZY 1, 44-119 GLIWICE

Zgłoszenia: INFO WKRÓTCE Zgłoszeń należy dokonać w panelu: INFO WKRÓTCE

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:

 • Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
 • Zostać zważony
 • Okazać wymagane dokumenty *WAŻENIE ODBYWA SIĘ BEZ KIMONA (NIEZALEŻNIE CZY TO KATEGORIA GI CZY NOGI)

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

 • Badania sportowo-lekarskie lub jednorazową zgodę lekarza sportowego na udział w zawodach BJJ
 • Ubezpieczenie NNW w formie papierowej
 • Pisemną zgodę rodziców
 • Dokument tożsamości

Zasady walki:

 • Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF
 • Przy macie ma prawo być tylko jeden trener, jeżeli będzie więcej osób zawodnik zostanie zdyskwalifikowany !
 • Zawody rozegrają się na 4 matach

Czas walki:

2 minuty (dzieci I, II, III) 4 minuty (juniorzy) 3 minuty (młodzicy, dzieci IV dzieci V)

Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie wagi podajemy bez kimona !
 • W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami (dotyczy roczników od 2015 do 2013).
 • Na zawodach obowiązuje system pucharowy, DLA WSZYSTKICH
 • Organizator gwarantuje udział w zawodach, ale nie gwarantuje przeciwników !
 • Na poddania walczą zawodnicy od rocznika 2007 i starsi.
 • W dzieciach V, młodzikach i juniorach sędzia ma prawo przerwać walkę jeżeli zawodnik przy próbie poddania będzie zagrożony
 • Organizator może połączyć kategorie, jeżeli będzie jeden zawodnik w kategorii

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy turnieju dostają medal w następującym systemie:

 • 1 miejsce medal i dyplom
 • 2 miejsce medal i dyplom
 • 3 miejsce medal i dyplom

 • Nagrody rzeczowe są zależne od pozyskanych przez nas sponsorów

Kategorie wiekowe i wagowe w BJJ:

Dzieci I (2014 - 2015) :

 • 16 kg, - 20 kg, - 24 kg, + 24 kg

Dzieci II (2012 - 2013)

 • 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg

Dzieci III (2010 - 2011) :

 • 20 kg, - 24 kg, - 28 kg, - 32 kg , - 36 kg, - 40 kg
 • 44 kg, - 48 kg, + 48 kg

Dzieci IV (2008 - 2009) :

 • 24 kg, - 28 kg, - 32 kg, - 36 kg, - 40 kg, - 44 kg, - 48 kg, - 52 kg, +52 kg

Dzieci V (2006 - 2007)

Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59kg, - 65 kg, - 72 kg,+ 72 kg

Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+ 72 kg

Młodzicy: (2004 - 2005)

Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg

Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg

Juniorki / Juniorzy (2002 - 2003)

 • 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg -48,3 kg -52,5 kg -56,5kg -60,5 kg -65 kg -69 kg +69 kg

Kategorie wagowe i wiekowe w Fighting : Dzieci V (2006 - 2007)

Dziewczynki: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59kg, - 65 kg, - 72 kg,+ 72 kg

Chłopcy: - 27 kg, -33 kg, - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, -65 kg, - 72 kg,+ 72 kg

Młodzicy: (2004 - 2005)

Dziewczynki: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72kg, + 72 kg

Chłopcy: - 37 kg, - 42 kg, - 47 kg, - 53 kg, - 59 kg, - 65 kg, -72 kg, +72 kg

Juniorki / Juniorzy (2002 - 2003)

 • 58,5 kg, - 64 kg, - 69 kg, - 74 kg, - 79,5 kg, - 84,5 kg, + 84,5 kg -48,3 kg -52,5 kg -56,5kg -60,5 kg -65 kg -69 kg +69 kg

Koszty:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
 • Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie
 • Zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW
 • Osoba, która zgłoszona jest na zawody akceptuje ich regulamin

Więcej informacji będzie podawanych na bieżąco na stronie wydarzenia !