Otwarty Puchar Polski w Grapplingu U17, U20

Event date

Saturday, November 5, 2022

Place

Wieliczka

Sign up deadline

19.10.2022 - 02.11.2022
Archival event

Event information

Puchar Polski Juniorów U20 i Juniorów młodszych U17 w Grapplingu turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata 2023

 1. Organizatorzy
  • Klub Sportowy Grappling Kraków
 2. Partnerzy
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Polski Związek Zapaśniczy
 3. Cel imprezy
  • Popularyzacja Grapplingu na terenie Polski
  • Podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek i zawodników
  • Wyłonienie najlepszych zawodników Grapplingu w Polsce
 4. Termin i miejsce zawodów
  • 05 listopada 2022
  • Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka
 5. Warunki uczestnictwa dla zawodników:
  • są obywatelami Polski
  • mają wykupioną licencję zawodniczą PZZ (dotyczy tylko Juniorów U20)
  • reprezentują klub zrzeszony w PZZ i posiadający ważną licencję klubową w PZZ (dotyczy tylko Juniorów U20)
  • posiadają ważne badania lekarskie
  • dokonają opłaty startowej na konto wskazane w pkt. 7 UWAGA! Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej !!!
 6. Kategorie wiekowe i wagowe Juniorzy 18, 19, 20 lat (roczniki 2004,2003,2002): -58kg, -62kg, -66kg, -71kg, -77kg, -84kg, -92kg, -100kg, -130kg Juniorki 18, 19, 20 lat (roczniki 2004,2003,2002)\ -49kg,-53kg, -58kg, -64kg, -71kg, -90kg Juniorzy młodsi 15, 16, 17 lat (roczniki 2005,2006,2007) -39 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -54 kg, -58 kg, -63 kg, -69 kg, -76 kg, -85 kg, -110 kg Juniorki młodsze 14, 15, 16, 17 lat (roczniki 2005,2006,2007,2008) -36 kg, -38 kg, -40 kg, -43 kg, -46 kg, -49 kg, -52 kg, -56 kg, -60 kg, -65 kg, -90 kg
 7. Zgłoszenia Zgłoszeń dla Juniorów U20 należy dokonywać przez elektroniczny system dostępny na stronie www.zapasy.org.pl po wcześniejszym wykupieniu licencji zawodniczej i klubowej. Zgłoszeń dla Juniorów młodszych U17 należy dokonywać przez elektroniczny system dostępny na stronie www.panel-rejestracyjny.pl Ostateczny termin zgłoszeń zawodników to środa 2 listopada 2022r.godz.23.59.
 8. Koszty uczestnictwa i dane do przelewu Junior U20
  • Opłata startowa: No Gi – 40zł, Gi – 40zł
  • Koszt licencji klubowej (jednorazowa opłata roczna) – 300zł
  • Koszt licencji zawodniczej: Junior (jednorazowa opłata roczna) - 60zł Junior młodszy U17
  • Opłata startowa: No Gi – 40zł, Gi – 40zł
  • nie ma wymogu zakupu licencji Dane do przelewu Juniorzy U21: Polski Związek Zapaśniczy ul. Żelazna 67 m. 73, 00-871 Warszawa Santander Bank Polska S.A, ul. Jana Pawła II 17, 95 1090 1056 0000 0001 4313 3184 W tytule przelewu za startowe na zawodach należy bezwzględnie podać datę i miejsce zawodów oraz wszystkie dane potrzebne do wystawienia rachunku. Uwaga! PZZ nie zwraca kosztów za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach. Podczas weryfikacji należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty startowej Dane do przelewu Juniorzy młodsi U17: Stowarzyszenie Grappling Kraków ul. Łużycka 49/45, 30-658 Kraków mBank: 41 1140 2004 0000 3102 7735 7399 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, którego dotyczy opłata
 9. Nagrody
  • Zawodnicy na podium (I, II i 2xIII) otrzymają medale i dyplomy
  • Zawody wyłaniają kandydatów do Kadry Polski w Grapplingu na rok 2022/23 oraz na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Warszawie w 2023 roku
 10. Postanowienia końcowe

  • Aktualne informacje, przepisy oraz terminy zgłoszeń podawane będą na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/grapplingpl
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Grapplingu
  • Zawodnicy startują na odpowiedzialność macierzystych klubów, które ponoszą koszty ubezpieczenia swoich zawodników startujących w zawodach.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży i uszkodzenia czy zagubienia mienia w trakcie zawodów.
 11. Program zawodów (program może ulec zmianie, aktualny program zostanie podany po zakończeniu rejestracji):

Piątek, 04.11.2022

18:00 – 19:00 – przyjazd sędziów

19:00 – 20:00 – konferencja techniczna oraz odprawa sędziowska, kurs sędziowski

Sobota, 5.11.2022

Przyjazd ekip do godz. 12.00 - Kampus Wielicki, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka

12:00 - 13:00 - Weryfikacja zawodników i waga w obydwu formułach (Gi i NoGi)

14:00 - Odprawa techniczna

15:00 - Rozpoczęcie walk

20:00 - Dekoracja, zakończenie zawodów