Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA

Event date

Saturday, December 18, 2021

Place

Sochaczew

Sign up deadline

28.11.2021 - 14.12.2021
Archival event

Event information

Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA 2021

Organizatorzy:

Amatorska Liga MMA

UKS Dragon Fight Club

Polski Związek MMA

Termin i miejsce zawodów

18 grudnia 2021 r.

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4

ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew

Ze względu na aktualną sytuację w kraju Mistrzostwa Europy Amatorskiego MMA będą dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wydarzeń sportowych, w tym limitu uczestników.

Pierwszeństwo startu mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu ALMMA, którzy jako pierwsi dokonają opłaty startowej. Zawodnicy bez przynależności klubowej nie będą mogli wystartować.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na czynniki niezależne (związane z zagrożeniem epidemicznym).

W sobotę 18.12.2021 w ramach Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2021 odbędą się turnieje:

  1. Junior MMA Mężczyzn – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003
  2. Junior MMA Kobiet – lat 16, 17, 18 – roczniki: 2005, 2004, 2003
  3. Ograniczona Formuła Senior MMA Mężczyzn – osoby, które ukończyły 18 lat – Seniorzy, którzy mają w swoim dorobku tylko amatorskie walki. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
  4. Full Contact MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni, którzy mają maksymalnie 5 wygranych walk zawodowych MMA
  5. Kobiety Ograniczona Formuła Senior MMA – zawodniczki pełnoletnie, które mają w swoim dorobku tylko walki amatorskie MMA. Jedna wygrana walka zawodowa MMA lub full contact MMA powoduje dyskwalifikację z OFS
  6. Full Contact MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie
  7. Striking MMA Mężczyzn – zawodnicy pełnoletni
  8. Striking MMA Kobiet – zawodniczki pełnoletnie

Harmonogram Mistrzostw Europy Amatorskiego MMA 2021

PIĄTEK  17 grudnia 2021

18:00- 19:00 – ważenie (dla wszystkich zawodników)

SOBOTA 18 grudnia 2021

8:00 – 9:00 – ważenie (dla zawodników, którzy nie zważyli się w piątek 17 grudnia 2021)

9:00 – 9:30 – omówienie przepisów

10:00 – START zawodów

Warunkiem udziału w Mistrzostwach Europy Amatorskiego MMA 2021 jest posiadanie:

– dowodu opłaty startowej w postaci papierowej

– dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji) ;

– aktualnego oświadczenia  z wpisem „zdolny do startów w zawodach MMA lub JU JITSU” wystawionego przez polskiego lekarza medycyny sportowej lub w przypadku zawodników do 23 r. ż. dopuszczalne jest również podpisane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf)

– właściwego stroju – suspensor (ochraniacz genitalii), ochraniacz na zęby (dot. MMA), ochraniacze na piszczele (nie dotyczy Full Contact), spodenki;

– przynależności klubowej

– oświadczenia opiekuna – dotyczy zawodników, którzy nie skończyli 18 roku życia (formularz jest do pobrania na stronie: www.almma.pl ). Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica / opiekuna, a autentyczność musi potwierdzić swoim podpisem kierownik ekipy lub trener. Oświadczenie może być podpisane tylko przez rodzica / opiekuna, jeżeli podpis zostanie złożony w obecności sędziego.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie niedopuszczeniem do startu w zawodach.

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla mężczyzn – junior i senior:

do 61 kg, do 66 kg, do 70 kg, do 77 kg, do 84 kg, do 93 kg, OPEN

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – senior:

do 52 kg, do 57 kg, do 66 kg, do 70 kg, +70 kg

Kategorie wagowe w MMA obowiązujące dla kobiet – junior:

do 57 kg, do 66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe w FULL CONTACT MMA obowiązujące dla kobiet:

do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 72,6 kg, +72,6 kg

Kategorie wagowe w FULL CONTACT MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 92,9 kg, +92,9 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA obowiązujące dla kobiet:

do 48 kg, do 52,2 kg, do 56,7 kg, do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 72,6 kg, +72,6 kg

Kategorie wagowe w STRIKING MMA obowiązujące dla mężczyzn:

do 61,2 kg, do 65,7 kg, do 70,3 kg, do 77,1 kg, do 83,9 kg, do 92,9 kg, +92,9 kg

Informacja dla trenerów:

  1. Wstęp dla trenerów – 2 osoby na Team.
  2. Podczas walki zawodnika przypada dwóch trenerów przy polu walki.

Bardzo proszę o stosowanie się do regulaminu zawodów

Zgłoszenia zawodników WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną

od 28. 11. 2021 r. (poniedziałek) do 14. 12. 2021 (wtorek) do godz. 22:00 – po tym terminie nie będzie można się już zgłosić pod adresem panel-rejestracyjny.pl

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt slawomir.cypel@o2.pl

Każdy poprawnie zgłoszony otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający rejestrację.

Listy startowe zostaną opublikowane w czwartek 16 grudnia 2021 ok. godz. 10:00.

Na listach startowych znajdować będą się wyłącznie zawodnicy ZAREJESTROWANI PRZEZ PANEL ZGŁOSZENIOWY i OPŁACENI – zgłoszenia nieopłacone zostaną usunięte.

Prosimy o rozważne wybieranie kategorii wagowych, ponieważ nie będzie możliwości zmiany w dniu Mistrzostw!

Zawodnicy nie mieszczący się w swojej kategorii wagowej będą dyskwalifikowani.

Opłaty Opłata startowa MISTRZOSTW EUROPY MMA 2021 (Junior, Senior, Full Contact, Striking) dokonywana przelewem wynosi:

– do dnia 6. 12. 2021 r. – 120 zł,

– do dnia 14. 12. 2021 r. – 150 zł,

– od dnia 15.12. 2021 do dnia 16. 12. 2021 r. oraz w dniu zawodów – 200 zł,

– druga kategoria – 50 zł

Wpłat dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

96-500 Sochaczew, ul. Sienkiewicza 2

Nr konta 71 1240 1822 1111 0010 1288 1092

W tytule proszę podać nazwisko i imię formułę w jakiej walczy oraz kat wagową zawodnika np: Mistrzostwa Europy MMA Kowalski Jan Turniej Junior do 77 kg lub w przypadku zgłoszenia klubowego nazwę klubu oraz ilość zawodników.

Dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu w formie papierowej) zabieramy z sobą do okazania w dniu zawodów.

Płatność w dniu zawodów możliwa WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Uwaga: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

  Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Wszelkie informacje na temat zawodów:

– Sławomir Cypel tel. 603177070 e-mail: slawomir.cypel@o2.pl